Sla links over
Hoofdinhoud

Netwerk Vrouwentheologen

Welkom bij het netwerk Vrouwentheologen!

Wij zijn een netwerk van en voor vrouwelijke (hbo)theologen die werkzaam zijn of willen zijn in de Kerk. Het is een open netwerk, daarom kun je gerust andere vrouwentheologen uitnodigen.

De aanleiding van het netwerk

Er zijn de laatste jaren een aantal mooie onderzoeken verschenen over de positie van de vrouw in de Bijbel en haar rol in de kerk. Vanuit verschillende invalshoeken, zoals: de systematische theologie, filosofie, missionaire context en historische context. Toch blijkt dat er nog maar beperkt gesprek hierover plaatsvindt. In hoeverre zijn deze onderzoeken bekend bij kerk- en gemeenteleiders? Het netwerk Vrouwentheologen wil dit gesprek voeren en stimuleren.

Doel van dit netwerk

Vrouwentheologen positief positioneren in kerken en christelijke organisaties

Dit willen we doen door:

  • Vrouwentheologen te inspireren door lunchontmoetingen
  • Rolmodel te zijn voor kerken en andere vrouwelijke theologen
  • Gesprek rond het werk van vrouwen in de kerk stimuleren door het organiseren van studiedagen
  • Onderzoek op het terrein van de rol van vrouwen in de kerk aan te moedigen, te bundelen en beschikbaar te maken
  • Intervisie te bieden voor vrouwentheologen gericht op hun rol in de kerk

Op deze manier willen we een brede bijdrage leveren aan het gesprek over de rol van de (leidinggevende) vrouw binnen de Kerk. Daar waar geen gesprek is, kunnen we ruimte creëren, daar waar het gesprek is gestokt, kunnen we door onze persoonlijke verhalen en recente onderzoeken wellicht het gesprek weer op gang brengen.

Dit open netwerk vindt een plek binnen de overkoepelende netwerkorganisatie MissieNederland, maar wordt aangestuurd door vrouwen vanuit diverse kerkelijke achtergronden. Neem voor meer informatie contact op met Eveline Bakker. 

Neem contact op