Samenwerken aan gelijkwaardigheid en recht

Het netwerk Gelijkwaardig leiderschap wil recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap in de kerk te stimuleren.

Ontdek hoe dit netwerk jou helpt om je geloofsgemeenschap in beweging te brengen

Waar we aan werken

bewustwording

We creëren bewustwording door het onderwerp gelijkwaardig leiderschap op de agenda te brengen. Dit betreft niet alleen gender maar ook een diversiteit aan persoonlijkheidsprofielen. Naast bewustwording willen we het gesprek op gang brengen binnen de evangelische beweging.

onderzoek

We onderzoeken gelijkwaardig leiderschap binnen de kerk in Nederland en Vlaanderen. Dit doen wij door diverse bestaande onderzoeken aan elkaar te verbinden en zelfstandige onderzoeken te starten. Het eerste onderzoeksthema is de relatie tussen vrouwen en mannen in leiderschap binnen de evangelische kerken.

aanmoediging

We willen (toekomstige) leiders aanmoedigen door o.a. het uitnodigen van inspirerende rolmodellen die kennis en ervaring delen, het aanbieden van oefenplekken om te spreken, het creëren van een positieve, inspirerende omgeving. In eerste instantie spitsen we dit toe op vrouwen in leiderschap.

samenwerking

Deelnemers zijn representanten van kerkgenootschappen, gemeenten, organisaties en theologische opleidingen. Daarnaast werken we samen met specialisten en organisaties met expertise op het gebied van (gelijkwaardig) leiderschap in de kerk. 

Zie je vanuit jouw organisatie of professie kansen om hierin samen te werken?

Neem contact op

Ontmoet het kernteam

 • nienkeverkerk.jpeg
  Nienke Verkerk
  Nienke Verkerk
  "Thema’s rond man/vrouw en kerk hebben mij altijd geïnteresseerd.
  Mijn overtuiging is ook dat we als christenen meer te vertellen hebben dan we zelf wel eens doorhebben. Christus' offer herstelt ons leven, onze band met God, ook de relaties met elkaar."
 • Marina-de-Velde.png
  Marina Velde
  Marina de Velde
  "Hoe kan het dat er verhoudingsgewijs zo weinig vrouwen in de leiding van kerken te vinden zijn? Ik wil kerkbesturen aansporen hierover eerlijk, vanuit Gods Woord, na te denken maar ook vrouwen oproepen om op te staan en hun plek in te nemen."
 • Jan-Willem-Janse-2022.png
  Jan Willem Janse
  Jan Willem Janse
  Vanuit de kern, onze verbondenheid met ‘Ik ben’, aan de slag met werkelijke verbinding.
 • Charlton-Marcos.png
  Charlton Marcos
  Charlton Marcos
  "Binnen het netwerk Gelijkwaardig leiderschap hoop ik met mijn achtergrond, kennis en ervaring een diverse kijk te geven over het streven naar gelijkwaardig leiderschap in kerken in Nederland."

Wij verlangen naar een kerk waarin je wordt gezien als méér dan je sekse

Uit onderzoek van het Nederlands Dagblad (Aliene Boele, juni 2021) blijkt dat negen op de tien vrouwelijke voorgangers seksisme ervaren in hun werk. Zij voelen zich op allerlei manieren ongelijk behandeld ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Hoe kun je binnen jouw gemeente of team het gesprek over dit onderwerp voeren op een manier die zegent en bijdraagt aan een toekomst zonder dit onrecht?

Thema: Meer dan sekse


In een tutorial geeft Eveline Bakker (netwerkvoorzitter Gelijkwaardig leiderschap) je drie handvatten voor het gesprek over seksisme.

Netwerk Gelijkwaardig leiderschap werkt aan een kerk die recht doet aan de roeping van mannen én vrouwen

Help jij ons om de kerk steeds een volgende stap aan te reiken?

Nieuws vanuit netwerk Gelijkwaardig leiderschap

meer nieuws van MissieNederland
7 juni 2022

Seminars terugkijken van de Pinksterconferentie 2022

Samen met stichting Opwekking en diverse partners uit ons netwerk, organiseerde Missienederland tijdens de Pinksterconfe…
Lees verder
19 april 2022

MissieNederland vraagt opnieuw aandacht voor seksisme in de kerk

In de nieuwste editie van het MissieNederland-magazine ideaz vraagt de netwerkorganisatie opnieuw aandacht voor seksisme…
Lees verder
17 september 2021

MissieNederland organiseert lunchevent over seksisme in de kerk

Het netwerk Gelijkwaardig leiderschap van MissieNederland organiseert op vrijdag 24 september 2021 een lunchevent rondom…
Lees verder