MissieNederland is ontstaan vanuit een fusie tussen de Evangelische Alliantie (EA) en de Evangelische Zendingsalliantie (EZA). Op deze pagina vertellen we je over onze geschiedenis. 

Evangelische Alliantie

In 1846 is de Britse Evangelical Alliance opgericht. Gelijktijdig zien we in Nederland de eerste stappen op weg naar een koepelorganisatie voor evangelische christenen. Representanten van het Reveil (een beweging die hernieuwde aandacht vroeg voor gebed, Bijbelstudie en sociale actie) bezoeken de internationale vergaderingen. Onder andere Groen van Prinsterer en Da Costa zijn daarbij betrokken. Niet lang daarna ontstaat de Nederlandse Evangelische Alliantie.

De EA in Nederland is in 1979 als stichting (her)opgericht. Parakerkelijke organisaties sluiten zich als eerste met tientallen aan. Later volgen kerkgenootschappen, honderden lokale kerken en individuele christenen. Lees hier meer over het ontstaan van de Evangelische Alliantie

In 1867 heeft Groen van Prinsterer een lezing gehouden over de Evangelische Alliantie. Wij waren blij verrast toen we de tekst in ons bezit kregen. Een vertaling (vanuit het Frans) van het document lees je hier.

Evangelische Zendingsalliantie

De Evangelische Zendingsalliantie is in 1973 (tegelijk met Tearfund Nederland) ontstaan rond de ‘Wereldwijde Zendingsdagen’ met de wens om een aantal activiteiten gemeenschappelijk te organiseren. Bij de start vertegenwoordigde de EZA 250 zendelingen. De oprichters en deelnemers van de EZA wilden zich samen sterk maken voor belangenbehartiging van zendingswerkers in binnen- en buitenland. In de decennia die volgen sluiten ruim honderd (zendings)organisaties en -gemeenten zich aan. 

Fusie

Na een uitgebreid traject met meerdere fasen is in de zomer van 2013 de fusie tussen de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendingsalliantie een feit. Na de definitieve instemming van de besturen van beide koepels zijn de nieuwe statuten op 1 juli 2013 bij de notaris gepasseerd. De nieuwe organisatie is voorlopig verder gegaan onder de naam EA-EZA. Eerder dat jaar is de EZA al verhuisd van Terschuur naar Driebergen. 

Aan de fusie ligt een gezamenlijk verlangen ten grondslag om de kerk in de volle breedte te ondersteunen in haar missionaire roeping in binnen- en buitenland. Klik hier voor een achtergrondartikel m.b.t. de fusie. 

Nieuwe naam

In 2015 presenteerde EA-EZA vervolgens haar nieuwe naam: MissieNederland. De nieuwe naam geeft weer waar we gezamenlijk voor staan: de missie van de kerk in en vanuit Nederland.