Een legaat nalaten

Met alle generaties christenen zijn we onderweg. Als kerk in Nederland, die volop in beweging is. Zoekend naar nieuwe vormen van kerk-zijn in de 21e eeuw. Speurend naar nieuw elan, vernieuwde kracht, hedendaagse vormen.  Een boeiende zoektocht, met rijke beloftes in het vooruitzicht. 

In deze zoektocht wil MissieNederland ondersteunen, inspireren en bemoedigen. Wetend dat de zoektocht voorlopig geen einde heeft: iedere tijd heeft nieuwe vragen en nieuwe antwoorden nodig.

Wij doen dit omdat we geloven in de Kerk, van nu en van later. We geloven in discipelschap, geloofsopvoeding, pionieren en zending.

We doen dit werk met de steun van duizenden christenen en christelijke organisaties in Nederland. We voelen ons gedragen door hun bijdragen, hun gebed en hun financiële steun. Zonder deze bijdragen zou ons werk onmogelijk zijn. Deze bijdragen blijven nodig: dit jaar, volgend jaar en in de toekomst. 

Heeft u er wel eens over nagedacht om een goed doel, zoals MissieNederland, op te nemen in uw testament? Zo blijft u - ook na uw overlijden - meewerken aan het bewegen van de kerk voor de missie van Jezus.

Er zijn verschillende manieren om MissieNederland in uw testament op te nemen:

Erfstelling

Het is mogelijk om MissieNederland bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. MissieNederland erft dan een bepaald deel van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten.

Legaat

Als kunt er ook voor kiezen om een legaat na te laten. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan MissieNederland. U kunt verschillende legaten opnemen in uw testament.

MissieNederland betaalt geen erfbelasting

Erfgenamen betalen belasting over de waarde van hun erfenis, de zogenoemde erfbelasting. Stichting MissieNederland is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u over uw schenking aan MissieNederland géén erfbelasting betaalt: alles wat u nalaat, komt volledig ten goede aan ons werk.

Notaris

Het is wel noodzakelijk om de verdeling van de nalatenschap vast te leggen bij een notaris. Een zelfgeschreven wens heeft namelijk geen rechtsgeldigheid.

MissieNederland werkt samen met notariskantoor Velema. Zij kunnen u meer informatie verstrekken over nalatenschappen.

Vragen

We kunnen ons goed voorstellen dat u misschien vragen over dit onderwerp heeft. U kunt hiervoor geheel vrijblijvend contact opnemen via e-mail. Belt u liever? Bel dan naar het MissieNederland-kantoor: 0343 - 513 693.