Klachten over MissieNederland

Hoewel we het natuurlijk altijd hopen te voorkomen, kan het voorkomen dat je een klacht hebt over ons werk en/of onze communicatie. Om daar op een zuivere wijze mee om te kunnen gaan, hanteren we hiervoor een vooraf opgestelde klachtenprocedure. 

Opmerkingen en klachten over ons werk en onze communicatie neemt MissieNederland zeer serieus. MissieNederland handelt elke mondelinge of schriftelijke uiting van onbehagen zo goed mogelijk af. In alle gevallen wil MissieNederland vanuit haar visie, missie en waarden integer handelen en transparant zijn in haar communicatie naar buiten toe.

Algemene klachtenprocedure

Klachten worden zo mogelijk direct telefonisch of schriftelijk afgehandeld, uiterlijk binnen tien werkdagen. Afhankelijk van de inhoud, het onderwerp en de ernst van de klacht gaat deze naar een afdeling of naar de directie. 

Wanneer een klager niet tevreden is, kan hij naar de directeur. Is het antwoord van de directeur niet naar tevredenheid, dan kan de klager binnen een maand na dagtekening contact opnemen met het bestuur van MissieNederland. In laatste instantie kan de klager kiezen voor arbitrage. Het bestuur van MissieNederland en klager stellen desgewenst een arbitragecommissie samen. 
 
Iedere klacht wordt geregistreerd op met vermelding van naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de klager. Klacht en antwoord zijn altijd opgenomen in het klachtenregister. 

Een klacht indienen

Klachten bij machtsmisbruik

Is er sprake van machtsmisbruik dan kan er contact worden opgenomen met Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM) via de klachtenprocedure op de website van deze onafhankelijke organisatie.