In juli 2013 zijn de Evangelische Alliantie (EA) en de Evangelische Zendings Alliantie (EZA) gefuseerd in de stichting EA-EZA. Sinds 21 mei 2015 heet deze fusieorganisatie MissieNederland. De stichting heeft als doel: het dienstbaar zijn aan de opbouw en de eenheid van de universele gemeente van Jezus Christus met het oog op haar missionaire roeping om in woord en daad getuige van Hem te zijn in deze wereld en om discipelen te maken van alle volken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn (bron: Statuten MissieNederland).

Stichting MissieNederland staat geregistreerd onder nr. 5438834. (RSIN)

Publicaties

Via onderstaande links vind je:

Beloningsbeleid

De bestuursleden van stichting MissieNederland ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. Directie en medewerkers van MissieNederland ontvangen een salaris conform de van toepassing zijnde functieregeling en salarisschalen.

Lees ook onze uitgebreide CBF-verantwoording