Geven via periodieke schenking

Met een periodieke schenking (ook wel lijfrente genoemd) kiest u ervoor om jaarlijks (tenminste 5 jaar) een vast bedrag aan MissieNederland te doneren.

Met een periodieke schenking is uw volledige gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Sinds 2014 is tussenkomst van een notaris niet meer noodzakelijk. U kunt het eenvoudig regelen door de overeenkomst voor periodieke schenking in tweevoud in te vullen en op te sturen naar:
MissieNederland, Hoofdstraat 55, 3971 KB, Driebergen.

Waarom zou ik kiezen voor een periodieke schenking (lijfrente)?

Het voordeel voor u is dat deze gift jaarlijks volledig aftrekbaar is van de belasting; ongeacht de hoogte van het totale bedrag dat u jaarlijks doneert aan ANBI-instellingen. De drempel die normaal van toepassing is bij de aftrek van giften aan ANBI instellingen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting, is niet van toepassing op lijfrentes. 
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het belastingvoordeel bij een periodieke schenking oplopen van 33,4% tot 52% van het schenkingsbedrag per jaar.  

Steunt u ons al op structurele basis? Als u kiest voor een periodieke schenking kunt u overwegen het belastingvoordeel 'mee te schenken' aan MissieNederland. Dat kost u niets extra.

Hoe werkt het ?

  • U schenkt jaarlijks (in een keer of in termijnen) een vast bedrag aan MissieNederland
  • U doet dit voor een periode van minimaal vijf jaar
  • U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag
  • U bepaalt zelf of u het bedrag zelf overmaakt of door MissieNederland laat incasseren
  • U kunt ervoor kiezen bij werkloosheid/arbeidsongeschiktheid/overlijden de overeenkomst te beëindigen
  • U vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend naar MissieNederland, Hoofdstraat 55, 3971 KB, Driebergen. Zodra wij de formulieren ontvangen hebben, vullen wij de ontbrekende gegevens in. U ontvangt uw exemplaar door ons ingevuld en ondertekend retour. (bewaar deze overeenkomst goed, de belastingdienst kan er naar vragen)

Kan ik nog dit jaar profiteren?

Jazeker! Als u het formulier direct invult en voor 31 december uw eerste termijn (jaarbedrag) overmaakt naar NL26 INGB 0000 0044 02 t.n.v. Stichting MissieNederland o.v.v. periodieke schenking profiteert u nog dit jaar van uw belastingvoordeel. Alleen periodieke giften die voor 31 december bij ons binnenkomen tellen nog mee voor de belastingaftrek.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.