Eenheid versterken

KerkenToolkit

5 juli 2022
 • Profielafbeelding van Jan Willem Janse
  Door: Jan Willem Janse

Toolkit_beeldmerk_grijsHoe kun je omgaan met polarisatie in jouw geloofsgemeenschap? En hoe kan je bijdragen aan verbinding in de samenleving?

 • Micha Nederland biedt gespreksstof en tips om nader tot elkaar te komen in het stikstofdebat en als kerk op een betekenisvolle manier een bijdrage te leveren aan een oplossing.

 • De zomerconferentie van New Wine staat dit jaar (2022) in het teken van eenheid. Tijdens de conferentie wordt ingegaan op de diepe verbondenheid die we als kerk hebben vanwege de gemeenschap met Christus.

 • Aan de hand van de uitzending van het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding van januari 2022 kun je met jouw kring in gesprek én meebidden voor eenheid.

 • De School voor Compassie is een initiatief van het Leger des Heils. Deze christelijke organisatie staat in een eeuwenlange traditie van het beoefenen van compassie en zet zich in voor een samenleving waarbij niemand buiten de boot valt. Dat doet zij door tal van vormen van hulpverlening. Maar ook door op andere manieren te investeren in onderlinge aandacht en verbondenheid. De School voor Compassie is daarvan een voorbeeld.

 • De Omega Cursus voor huisgroepen gaat over 7 paradoxen waar we als christen allemaal mee te maken hebben. Denk aan: bidden en werken, aanvaard zijn en veranderen, het reeds en nog niet van Gods koninkrijk. Elke meeting bestaat uit een afwisselend geheel van interview, drama, tutorial en allerlei opdrachten.

 • Met de Goed-gesprek-box van Kerkpunt ga je in gesprek met je kerkenraad, diaconie, commissie, jeugd- of kindergroep. Om zo de verbinding met elkaar als gemeente van Christus te blijven zoeken. 

 • Weetwatjegelooft.nl biedt de terugkijkmogelijkheid aan van een seminar over geweldloze communicatie. 

 • De ander beschuldigen is een van de onderliggende problemen van polarisatie. Tijdens de Micha Zondag van 2022 wordt de focus verlegd van de schuldvraag naar het hoopvolle perspectief: wat is er mogelijk als we met z’n allen de huidige situatie onder ogen zien en gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden?

 • Jaarlijks zoeken lokale geloofsgemeenschappen de verbinding door samen te bidden tijdens de Week van gebed voor eenheid, georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en SKIN. De gebedsweek start op de derde zondag van januari.

 • Youth for Christ schreef een inspirerend praktisch artikel over wat jij kunt betekenen in het bestrijden van polarisatie onder jongeren.

 • Tijdens The Justice Conference van Tearfund in 2018 gaf polarisatie-expert Bart Brandsma een toelichting op de basis van de polarisatietheorie.

 • In het overzicht 'In gesprek over racisme en etnische diversiteit' bundelde MissieNederland al het aanbod over het versterken van eenheid tussen mensen met een verschillende kleur of afkomst.

Missen we nog iets?

Is jouw organisatie deelnemer van MissieNederland en hebben jullie ook aanbod beschikbaar dat een bijdrage levert aan verbinding en het verdragen van de spanning? Laat het ons weten via info@missienederland.nl. Of ben je geen deelnemer maar wil je daar graag over in gesprek? Neem contact met ons op! 

Thema: Verdraag de spanning

Dit artikel hoort bij het thema 'Verdraag de spanning'. Ontdek meer artikelen en mogelijkeden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community in beweging te komen op het thema-overzicht.

Naar het overzicht

Vond je dit waardevol?

Of word persoonlijk deelnemer (vanaf € 5 per maand) en ontvang het boek Samen Jong nu cadeau

Nog meer aanbod uit ons netwerk

bekijk alle toolkits

In gesprek over racisme en etnische diversiteit

Etnische diversiteit is onderdeel van de veelkleurige en uitbundige schepping. Daarin zien we ook iets van Gods karakter…
Lees verder

Aanbod van Samen Jong-partners

Zestien aangesloten organisaties bij MissieNederland hebben zich verenigd in het netwerk Samen Jong. Zij geloven in de…
Lees verder

Leiderschapsontwikkeling

Wanneer je jongeren niet alleen klusjes, maar ook grotere en uitdagende verantwoordelijkheden geeft, zullen zij zich eer…
Lees verder