Eenheid versterken

KerkenToolkit

5 juli 2022
 • Profielafbeelding van Jan Willem Janse
  Door:
  Jan Willem Janse

Toolkit_beeldmerk_grijsHoe kun je omgaan met polarisatie in jouw geloofsgemeenschap? En hoe kan je bijdragen aan verbinding in de samenleving?

 • Micha Nederland biedt gespreksstof en tips om nader tot elkaar te komen in het stikstofdebat en als kerk op een betekenisvolle manier een bijdrage te leveren aan een oplossing.

 • In de documentaire 'Wij kiezen voor eenheid' kijkt Wilkin van de Kamp van Vrij Zijn terug op de beweging is ontstaan vanuit het initiatief 'Wij kiezen voor eenheid' vanuit 2012. Hoe heeft dit het geestelijk klimaat van Nederland veranderd?

 • In een aanstekelijk boekje 'Ik ben een van wij' gaat Wilkin van de Kamp in op wat er nodig is om samen kerk te zijn in je woonplaats. Je kunt het gratis bestellen bij Vrij Zijn.

 • De School voor Compassie is een initiatief van het Leger des Heils. Deze christelijke organisatie staat in een eeuwenlange traditie van het beoefenen van compassie en zet zich in voor een samenleving waarbij niemand buiten de boot valt. Dat doet zij door tal van vormen van hulpverlening. Maar ook door op andere manieren te investeren in onderlinge aandacht en verbondenheid. De School voor Compassie is daarvan een voorbeeld.

 • De Omega Cursus voor huisgroepen gaat over 7 paradoxen waar we als christen allemaal mee te maken hebben. Denk aan: bidden en werken, aanvaard zijn en veranderen, het reeds en nog niet van Gods koninkrijk. Elke meeting bestaat uit een afwisselend geheel van interview, drama, tutorial en allerlei opdrachten.

 • Met de Goed-gesprek-box van Kerkpunt ga je in gesprek met je kerkenraad, diaconie, commissie, jeugd- of kindergroep. Om zo de verbinding met elkaar als gemeente van Christus te blijven zoeken. 

 • Weetwatjegelooft.nl biedt de terugkijkmogelijkheid aan van een seminar over geweldloze communicatie. 

 • De ander beschuldigen is een van de onderliggende problemen van polarisatie. Tijdens de Micha Zondag van 2022 wordt de focus verlegd van de schuldvraag naar het hoopvolle perspectief: wat is er mogelijk als we met z’n allen de huidige situatie onder ogen zien en gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden?

 • Jaarlijks zoeken lokale geloofsgemeenschappen de verbinding door samen te bidden tijdens de Week van gebed voor eenheid, georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en SKIN. De gebedsweek start op de derde zondag van januari.

 • Youth for Christ schreef een inspirerend praktisch artikel over wat jij kunt betekenen in het bestrijden van polarisatie onder jongeren.

 • Tijdens The Justice Conference van Tearfund in 2018 gaf polarisatie-expert Bart Brandsma een toelichting op de basis van de polarisatietheorie.

 • Aan de hand van de uitzending van het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding van januari 2022 kun je met jouw kring in gesprek én meebidden voor eenheid.

 • De zomerconferentie van New Wine stond dit jaar (2022) in het teken van eenheid. Tijdens de conferentie werd ingegaan op de diepe verbondenheid die we als kerk hebben vanwege de gemeenschap met Christus. Je kunt het materiaal nog terugkijken.

 • In het overzicht 'In gesprek over racisme en etnische diversiteit' bundelde MissieNederland al het aanbod over het versterken van eenheid tussen mensen met een verschillende kleur of afkomst.

 • Bid het gebed op de poster 'Kerk, ik vind je mooi!'. Je kunt hier een gratis digitaal exemplaar aanvragen

 • Intercultural Church Plants (ICP) Nederland komt met een driedelige online Bijbelstudie, ‘Meer kleur in de kerk’. Het interactieve materiaal is geschikt voor kleine groepen in de kerk. Het driedelige kringmateriaal daagt de deelnemers uit om in kleine groepen vanuit een Bijbels perspectief actief aan de slag te gaan met de thema’s racisme, diversiteit en verzoening. Kijk ook het seminar terug van Opwekking waarin dit materiaal gelanceerd werd. 

Thema: Verdraag de spanning

Door spanning te leren verdragen, brengen we leven in een tijd vol polarisatie. Ontdek op ons thema-overzicht meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten.

Missen we nog iets?

Is jouw organisatie deelnemer van MissieNederland en hebben jullie ook aanbod beschikbaar dat een bijdrage levert aan verbinding en het verdragen van de spanning? Laat het ons weten via info@missienederland.nl. Of ben je geen deelnemer maar wil je daar graag over in gesprek? Neem contact met ons op! 

De wereld heeft een kerk nodig die leven brengt. Daarom verzamelen we de beste initiatieven uit ons netwerk.

Hielp deze KerkenToolkit jou om een volgende stap te zetten?

Of word persoonlijk deelnemer (vanaf € 5 per maand) en ontvang het boek Samen Jong nu cadeau

Nog meer aanbod vanuit de grootste christelijke alliantie van Nederland

bekijk alle toolkits

Toolkit_beeldmerk_grijs

MissieNederland gelooft dat Jezus de potentie heeft gegeven aan de kerk, zijn lichaam, om leven te brengen in de wereld. Met onze alliantie reiken we de kerk steeds weer een volgende stap aan om haar potentieel te verwezenlijken. Met onze KerkenToolkits helpen we je wegwijs te maken in het beschikbare aanbod van al onze alliantiepartners.

 

Toeleven naar Pasen 2024

Wil je met jouw gemeente toeleven naar Pasen? Dan ben je op de juiste pagina! Hier vind je namelijk de initiatieven vanu…
Lees verder

Kerst en advent 2023

Hoe geef je vorm aan advent en kerst? Er zijn vele initiatieven vanuit de deelnemers van MissieNederland. We maakten er …
Lees verder

Gebed voor Israël en Gaza

Op 7 oktober pleegde Hamas een vreselijke aanslag op dorpen in het zuiden van Israël. Hierop is een oorlog in Gaza …
Lees verder