2023 was een transitiejaar voor MissieNederland, waarin de organisatie opnieuw koers heeft bepaald en vastgelegd in haar meerjarenstrategie 2024-2028. Het was een jaar met grote wisselingen in het team. Zo vertrok onder andere Jan Wolsheimer begin 2023 als directeur en nam Martine Versteeg de functie ad interim over.

In het proces om te komen tot een nieuwe meerjarenstrategie, werd MissieNederland uitgedaagd zich weer sterker te profileren als evangelische alliantie voor missie en daarmee haar visie en missie te herijken op haar historische en internationale rol.

Met de herijking van de visie en missie krijgen de activiteiten van MissieNederland een sterkere focus in doel en doelgroep en wordt haar functie als alliantie zichtbaarder. MissieNederland wil, vanuit gezamenlijke passie voor Gods (wereldwijde) missie, evangelisch Nederland verbinden, versterken en vertegenwoordigen.

MissieNederland is de evangelische alliantie van honderden individuen, kerken, kerkgenootschappen, organisaties en bedrijven met passie voor Gods missie van hoop, herstel en redding voor deze wereld. Vanuit die passie verbindt, versterkt en vertegenwoordigt MissieNederland evangelisch Nederland, verbonden aan de wereldwijde evangelische alliantie.

In dit jaarverslag delen we hoe MissieNederland in 2023 eenheid onder (evangelische) christenen stimuleerden. We geven zicht op hoe we deelname aan Gods (wereldwijde) missie versterkten en de evangelische beweging vertegenwoordigden. Naast een terugblik op 2023, evalueren we de beleidstermijn 2019-2023. Ook blikken we vooruit naar 2024 en de nieuwe beleidstermijn 2024-2028.

Lees het verslag

Help ons de evangelische beweging te verbinden, versterken en vertegenwoordigen

Doneer eenmalig of sluit je aan bij MissieNederland