Sla links over

Hoofdinhoud

10 tips voor een goed afscheid

maandag 08 augustus 2011 16:25

1. Vrijwilligersfeest

Organiseer eens per jaar een medewerkersfeest. Neem afscheid van de vrijwilligers die ermee stoppen en maak ‘spelenderwijs’ kennis met de nieuwe. Het mooie van een ontspannen feest is dat je mensen van een heel andere kant leert kennen en dat er nieuwe energie ontstaat. Laat blijken dat het gewaardeerd wordt dat mensen zich vrijwillig inzetten voor de kerk.

2. Borrel na een vergadering

Zwaai iemand uit tijdens de laatste vergadering waarin de vrijwilliger aanwezig is. Ontwikkel hiervoor bijvoorbeeld een bijzonder of ludiek ritueel.

3. Uit eten

Ga uit eten met de werkgroep of commissie om afscheid te nemen van een medewerker. Denk hierbij ook aan de mogelijke partners. Zij hebben de vrijwilliger ten slotte ondersteund om het werk in de gemeente te kunnen doen.

4. Afscheidswoord in de dienst

Als de persoon in kwestie het prettig vindt, kun je op zondag vanaf het podium aandacht geven aan iemands vertrek. Het bevordert de openheid in de kerk, geeft uiting aan het samen gemeente-zijn en informeert mensen over het werk ‘achter de schermen’.

5. Cadeau

Geef een persoonlijk, zelfgemaakt, cadeau waaruit de waardering blijkt voor het werk dat iemand heeft verzet. Een cadeau met aandacht voor iemands persoon is te verkiezen boven een boekenbon of bos bloemen. Een klein grappig presentje tussendoor, voor bijvoorbeeld alle jeugdwerkers, werkt ook heel motiverend.

6. Interview in het kerkblad

Een kerkblad is een goede plek om iemand die een taak loslaat iets te laten vertellen over de afgelopen periode. Wat was bijvoorbeeld zijn of haar meest indrukwekkende ervaring of mooiste ontmoeting?

7. Speech

Wees eerlijk in een afscheidswoord. Onderzoek hoelang iemand zich heeft ingezet, hoe de samenwerking met anderen verliep, wat goed ging in de activiteit en wat minder. Resultaat is dat de broeder of zuster die afscheid neemt zich serieus genomen voelt.

8. Exitgesprek

Voor de vrijwilliger is een exitgesprek een markeringsmoment. Geef aandacht aan het voelen, vinden en denken van de medewerker. Leer van hem of haar wat de kerkelijke organisatie voortaan anders of beter kan doen op dit onderdeel.

9. Visite

Breng een uitgezwaaide vrijwilliger na drie tot zes maanden nog eens een meer pastoraal getint bezoek. Mogelijke vragen: Hoe beleef je het hebben van meer vrije tijd? Hoe kijk je terug op de afgelopen periode? Is er iets verandert in de manier waarop je tegen kerk en geloof aankijkt?

10. Stel een vrijwilliger aan

Stel een iemand aan die speciaal op 'afronders' let en ze bedankt voor wat ze gedaan hebben. Vermijd willekeur en leg vast welke vorm van afscheid je gebruikt voor welke gelegenheid.

Bronnen: Werven, begeleiden en uitzwaaien, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, www.vrijwilligerswerk.info

Overgenomen uit IDEA 2-2010 (nu IDEAZ), magazine van MissieNederland over missionaire gemeenteopbouw. Kijk op www.missienederland.nl/ideaz voor een abonnement. 

Kernwoorden: afscheid, vrijwilligers, kerkblad, feest

Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

« Terug naar Home