Sla links over

Hoofdinhoud

Maatschappelijke stage in de kerk

Maatschappelijke stage in de kerkmaandag 08 augustus 2011 16:22

De maatschappelijke stage van middelbare scholieren is een kans voor de kerk, dat is de ervaring van het Protestants Jeugdwerk Amsterdam.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage – het doen van vrijwilligerswerk – verplicht voor alle middelbare scholieren. De Protestantse Kerk in Amsterdam ziet in de stage een mooie kans om nieuwe vrijwilligers te werven voor haar projecten, om de beeldvorming bij jongeren over de kerk te verbeteren en om de band tussen de kerk en de scholen te verbeteren. In juli 2009 stelde ze daarom een Maatschappelijke Stage Coördinator aan voor het Protestants Jeugdwerk Amsterdam. De meeste scholieren vinden de kerk via de vrijwilligerscentrale en na een kennismakingsgesprek plaatst de coördinator ze bij één van de projecten. Eén keer helpen bij een buurtmaaltijd is voor de leerling al fantastisch, zes keer helpen is een volledige stage.

Kerk is aantrekkelijk

Het huidige stageaanbod is schaars. Bij het aanbod van het Protestants Jeugdwerk Amsterdam verzuchtten sommige scholen: “Dit is tenminste écht maatschappelijk.” De kerk is niet onaantrekkelijk concluderen de jeugdwerkers, zeker niet voor de maatschappelijke stage. Integendeel, de kerk heeft wat te bieden: een kans voor jongeren om te ontdekken dat ze van betekenis kunnen zijn.

Uw kerk als stageplek?

  • Bedenk of u wilt dat niet-christelijke jongeren zich inzetten voor uw kerk door middel van een stageplek.
  • Stel uzelf de vraag of uw kerk projecten heeft waar scholieren kunnen helpen, of idealen die scholieren waar kunnen maken (zoals het bezoeken van eenzame ouderen).
  • Onderzoek of er mensen binnen uw gemeente zijn die de stagiair(s) willen begeleiden. De school vraagt geen professionele begeleiding, maar voor de leerling is het cruciaal dat iemand binnen de kerk hem verwelkomt en met hem napraat.
  • Bespreek uw ‘aanbod’ met de vrijwilligerscentrale of het vrijwilligerssteunpunt in uw gemeente. Zij functioneren als stagemakelaar, denken mee en leggen contact met scholen.

Maatschappelijke stage na 2015?

Per september 2015 komt de verplichting voor scholen te vervallen om een maatschappelijke stage voor hun scholieren te organiseren. In de zomer van 2013 liet het Protestants Jeugdwerk Amsterdam onderzoeken wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse) van haar project zijn, ook voor wat betreft de toekomst.

Unique selling point

Op basis van het onderzoek heeft het Protestants Jeugdwerk Amsterdam besloten om ook na 2015 door te gaan met maatschappelijke stages. De organisatie wil dan van de volgende dingen werk maken:

  • Scholen laten betalen voor de dienstverlening; helft kosten moet zo gedekt gaan worden, andere helft komt uit eigen middelen en fondsen.
  • Stages aanbieden die vallen in bestaande schoolvakken als ‘levensbeschouwing’, ‘maatschappijleer’, en ‘burgerschapsvorming’.
  • Specialiseren in lagere vormen van onderwijs (vmbo, praktijkscholen) omdat zij één-op-éénbegeleiding voor leerlingen kunnen regelen (unique selling point).
  • Maatwerk aanbieden: aansluiten bij specifieke vragen van scholen.

Meer informatie:
Maatschappelijke Stage Coördinator van het Protestants Jeugdwerk Amsterdam, Elianne.Schultz@protestantsamsterdam.nl
www.maatschappelijkestage.nl

Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

« Terug naar Home