Sla links over

Hoofdinhoud

Zo geven gemeenteleden meer en makkelijker

meer gevendinsdag 08 mei 2012 13:24

Hoe zorg je dat gemeenteleden meer en gemakkelijker geven? Peter Briscoe geeft vijf tips.

Vrijgevig God

Tegen het einde van een bruiloftsfeest: nog 3500 glazen wijn – en van de allerbeste kwaliteit! Na een grote conferentie aan het meer: nog twaalf korven brood over. Na de terugkeer van een verloren zoon: het mooiste gewaad, een gouden ring en een groots feest. Slechts enkele voorbeelden van een buitengewoon vrijgevige God.

Gulheid en liefde

“Je lijkt nooit zoveel op Jezus dan wanneer je vrijgevig bent”, zei een voorganger. Vrijgevigheid is inherent aan Gods manifestatie. Zijn genade, barmhartigheid, voorziening, geduld, vergeving en uiteindelijk Zijn grote offer van de Here Jezus, zijn uitingen van Zijn overvloedige vrijgevigheid. Gulheid heeft eigenlijk niet zoveel met geld te doen, maar alles met compassie, liefde en zorg voor de ander. Wanneer vrijgevigheid het leven van een gemeente karakteriseert, zie je de handtekening van God.

Proces

Hoe ontwikkelen we een cultuur van vrijgevigheid in een gemeente? Dit doen we niet door te vertrouwen op een kerkbalans, eens door een voorganger omschreven als ‘een jaarlijkse klaagzang op een begrotingstekort’, of op periodieke fondswervingsactiviteiten voor bepaalde noden. Het ontwikkelen van vrijgevigheid in een gemeente is een proces, niet een activiteit. Dit proces kunnen we in vijf stappen omschrijven. Verkondiging, verdieping, visie, voorleven en vieren.

Stap 1. Verkondiging

Het motiveren van mensen om te groeien in vrijgevigheid is allereerst de verantwoordelijkheid van de voorganger, die in zijn preken de gemeente de Bijbelse voorbeelden en motivatie voorspiegelt. Hij zal van de ongelooflijke vrijgevigheid van de Vader en de Here Jezus vertellen en wat de Bijbel leert over goed rentmeesterschap. Een belangrijke vraag voor de predikant hierbij is: “Wat wilt u vóór en niet vàn uw toehoorders wat betreft geld en goed?” Wat brandt in uw hart vóór uw mensen? Dat zij vrij zijn om overvloedig te geven! Daarvoor moeten zij vrijgemaakt worden van de angst om dingen te verliezen, onzekerheid over de toekomst, de beklemmende greep van financiële onzekerheid en allerlei belemmerende gedachten. Vrijgemaakt om je levensdoelen te bereiken en je prioriteiten te volgen. Vrij om God voor Zijn voorziening te vertrouwen en je van de wereld te kunnen onthechten. Preken over vrijgevigheid maakt mensen vrij om van God te genieten en Hem te eren! Wanneer mensen goed weten wat je vóór hen wil, geeft dit ook een juiste context voor wanneer de tijd komt om iets van hen te vragen.

Stap 2. Verdieping

Preken inspireren gemeenteleden, maar pas als zij zelf de Bijbelse principes over het omgaan met geld en goed onderzoeken en bestuderen, begrijpen ze hoe deze principes in praktijk te brengen zijn. Verschillende praktische cursussen en bijbelstudies zijn beschikbaar om te leren wat de Bijbel hierover zegt. Ervaring heeft geleerd dat het niet genoeg is te spreken over geven, als men niet geleerd heeft om te gaan met datgene wat God eerst aan ons gegeven heeft. Vaak vragen mensen ‘Hoeveel van mijn geld moet ik aan God geven?’ Dat is een onjuist uitgangspunt. De juiste vraag is ‘Hoeveel van Gods geld mag ik voor mijzelf houden?’ Wanneer mensen niet weten hoe ze hun uitgaven kunnen beheersen, uit de schulden komen en tevredenheid leren, is de prediking voor dovemans oren, en groeien ze nooit in vrijgevigheid!

Stap 3. Visie

Als je weet wat God gaat doen, wil je daarvan deel uitmaken en met Hem meewerken om wat daarvoor nodig is vrij te maken. Niemand wordt gemotiveerd tot vrijgevigheid om tekorten aan te vullen. Je geeft misschien een keer uit liefde en solidariteit maar dat ontwikkelt zeker geen cultuur van vrijgevigheid. Wanneer de Here Zijn plannen openbaart, leidt dat tot beweging. Een nieuwe passie ontstaat om de visie werkelijkheid te zien worden met bijbehorende vrijmaking van middelen en mensen.

Vrijgevigheid bevorder je dus ook door als gemeenteleiding een door God gegeven visie duidelijk te communiceren. Een visie is een openbaring van God over wat Hij door de gemeente wil doen. Amos 3:7 zegt: “Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren...” Wat is Gods plan voor uw gemeente? Het is de taak van de kerkleiding om dit in gebed vast te stellen en vervolgens aan de gemeente te communiceren.

Stap 4. Voorleven

Een bekend gezegde is dat leiders mensen slechts zover kunnen meenemen als zij zelf gegaan zijn. De kerkleiding moet voorgaan in vrijgevigheid om een voorbeeld te zijn dat mensen kunnen volgen. Een sobere levensstijl, tevredenheid en een geest van vrijgevigheid zal de leider karakteriseren. Bidden in de dienst voor andere gemeenten, je ruimte openstellen voor activiteiten van anderen, een ruimhartige diaconale en missionaire bediening ontwikkelen, vormen voorbeelden van vrijgevigheid.

Stap 5. Vieren

Het regelmatig vieren van vrijgevigheid in de gemeente brengt dank aan God voor Zijn voorzieningen en motiveert mensen tot meer, wanneer zij de vruchten van vrijgevigheid zien. Zij zien hoe Gods plannen realiteit worden en iedereen wil deel uitmaken van een ‘winnend team’. Getuigenissen van mensen inspireren, laten zien hoe het zou kunnen, en maken een verbinding tussen visie en realiteit. Vier de royale daden van gemeenteleden voor daklozen, mensen in schulden, werkzoekenden, alleenstaande ouders enzovoorts.

Royaal leven is leven als de Koning! Vrij om te geven!

Peter Briscoe
Internationaal Directeur Crown Financial Ministries
www.crownlife.nl

Overgenomen uit IDEA 1-12 (nu IDEAZ), magazine van MissieNederland over missionaire gemeenteopbouw. Kijk voor een abonnement op www.missienederland.nl/ideaz.

Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Financieel beleid

« Terug naar Home