Sla links over

Hoofdinhoud

Een aantrekkelijke folder maken

een aantrekkelijke folder makendinsdag 20 september 2011 12:01

Een folder blijft een geschikt communicatiemiddel voor de kerk, mits het op de juiste manier gebruikt wordt.

Doel

Een folder is een zeer passend middel voor een kerk om ‘iets te vertellen’. Je kunt het op de boekentafel leggen en makkelijk uitdelen.

Wanneer komt de folder precies van pas?

 • Bedenk eerst welke de boodschap je wilt overbrengen. Is de folder voor intern gebruik of gaat het naar buiten? Wat is het doel van het bericht?
 • Even belangrijk is de vraag: wie gaat de folder lezen? Zijn het gemeenteleden, christenen uit een andere kerk of niet-christenen?

Een folder is een goed medium, maar niet het enige medium. Wees kritisch en weeg de mogelijkheden af. Is een folder het juiste communicatiemiddel voor dit doel en voor de doelgroep?

Weten, denken, doen

Is de folder het juiste medium? Ga dan verder met het samenstellen van de boodschap. Informatie is overal. Mensen worden erdoor overspoeld. Verwacht dus niet dat iedere lezer een kwartier uittrekt om de folder eens aandachtig te bestuderen.
De eerste dertig seconden zijn doorslaggevend. De lezer scant de opvallendste informatie uit de brochure en bepaalt dan of hij er iets mee wil. De eerste indruk is erg belangrijk! Baken de boodschap daarom goed af. Wat moet de ontvanger van de folder na het lezen weten, denken en doen? Zet deze feiten duidelijk in de folder en houdt het hierbij.

Sfeer

 • Hoe wordt de lezer aangesproken? In een vriendschappelijke, betrokken, een zakelijke of juist een afstandelijke sfeer? Kies voor de juiste sfeer, door in te schatten op welke manier de lezer zich het meest aangetrokken voelt tot het onderwerp.
 • Is de lezer een ‘jij’ of een ‘u’?
 • Voor een folder voor niet-leden: vermijd het spreken in de wij-vorm. Deze doelgroep maakt geen deel uit van de gemeente en voelt zich misschien buitengesloten door deze manier van schrijven.

Tekst

 • Vuur niet te veel informatie af op de lezer. Een folder moet interesse opwekken, maar het is geen op zichzelf staand evangelisatiemiddel of bijbelstudie op zich.
 • Prop geen complete dogmatieken in drie zinnen. Houd het luchtig. Durf onvolledig te zijn, maar maak wel duidelijk waar lezers meer tekst en uitleg kunnen krijgen.
 • Probeer de nieuwsgierigheid van de lezer op te wekken door korte, prikkelende informatie te geven. Lange stukken tekst komen niet goed over. Verdeel je tekst in korte blokjes en plaats tussenkopjes.

Ontvangergericht

 • ‘What’s in it for me?’ Wat heb ik hieraan? Dat vraagt een lezer zich altijd af. Beantwoordt die vraag duidelijk zichtbaar in de folder.
 • Schrijf vanuit het standpunt van de lezer. Vertel niet wat de kerk wel niet allemaal organiseert. Maar leg uit wat de lezer kan beleven en verwachten als hij naar de gemeente toegaat.

Illustraties

 • Plaatjes en foto’s ondersteunen de tekst. Ze trekken de aandacht van de lezer.
 • Fotobijschriften worden vaak het eerst gelezen. Zorg dat deze zinnen helder zijn en nieuwsgierigheid opwekken, zodat de rest van de informatie ook gelezen wordt.
 • Mensen op een foto kunnen het beste naar de tekst kijken. Automatisch volgen lezers namelijk de kijkrichting van de mensen op de foto’s. Zo valt de aandacht op de tekst.

Actie

Werk in de folder toe naar een reactie van de lezer. Voeg een antwoordbon of een e-mailadres bij. Zorg dat de ontvanger tot actie overgaat.

Met toestemming overgenomen van de IZB, zie www.izb.nl

Kernwoorden: Folder, communicatie, communiceren, pr, marketing, reclame, evangelisatie

Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Communicatie

« Terug naar Home

Archief > 2011 > september