Sla links over

Hoofdinhoud

Communiceren over de financiën

geld3.jpgdinsdag 20 september 2011 11:24

Communiceren over geld is niet altijd even gemakkelijk. Ook al is het volop een Bijbels onderwerp, het is meestal een gevoelig onderwerp.

Een aantal tips:

.

Collecte

Door transparantie over de inkomsten en uitgaven van de gemeente gaan mensen meer geven. Vertrouwen en openheid gaan namelijk samen op. Leden willen graag weten waar het geld heen gaat en hoe bijvoorbeeld tekorten opgelost worden. Werk bijvoorbeeld met thermometers in het kerkblad en laat zien hoeveel geld de gemeente dit jaar al heeft opgehaald voor een bepaald doel en hoeveel geld nog nodig is. De kerkleden weten zo waar ze aan toe zijn.

Stoel

Geldbedragen kunnen heel inzichtelijk worden gemaakt. Sommige mensen realiseren zich misschien niet eens dat een gemeente ook het nodige kost. De stoel waar het gemeentelid op zit, kost iedere week zoveel geld. Beeld dit uit en vraag de mensen bijvoorbeeld om zoveel te geven als de stoel waar ze op zitten.

Goede doelen

De doelen die de gemeente steunt horen te passen bij de missie en visie van de gemeente. Heeft de kerk hart voor jeugd- en kinderwerk? Dan past een collecte voor kinderwerk in een arm land daar goed bij. Laat zien waarom dit onderwerp past bij de kerk en wat voor verband er is tussen de gemeente en het doel. De keuzes van de geldcommissie worden dan begrepen en gewaardeerd.

Gevers

Bijbels geven is in de eerste plaats een stuk toewijding aan God en Zijn werk. Niet gedwongen, maar blijmoedig (2 Kor. 9). Maar als mensen geld geven dan willen ze daar graag ook iets over terug horen. De kunst is om op de juiste manier te communiceren over geld, zodat (mogelijke) gevers zich er goed bij voelen en (meer) gaan geven. Gevers willen graag ‘nodig’ zijn. Daarnaast willen ze erkend worden. Een bedankje mag dus zeker niet ontbreken. Ze zijn op zoek naar de visie van het goede doel en willen ook trots kunnen zijn op het doel waar zij aan geven. Houd gevers zo veel mogelijk persoonlijk op de hoogte van de ontwikkelingen rond het project. De mensen aan wie zij geld geven, willen zij kunnen vertrouwen.

Reclame

Het geven van geld aan de kerk, of een actie rondom de kerk, is wel wat te vergelijken met reclame. Reclamemakers willen graag geld zien, hun product verkopen, winst zien. De gemeente wil graag haar visie ‘verkopen’ en geld ophalen. Hoe doen reclamemakers dat? In de reclamewereld wordt aangetoond dat mensen bepaalde producten nodig hebben. Ze voelen zich er beter door en worden er gelukkiger van. Kijk dus naar de behoeften van mensen, wat willen zij graag? Willen zij iets aan de wereld verbeteren? Dwing hen niet, maar laat zien dat de gevers en de gemeente samen iets tot stand kunnen brengen waar de mensen of de wereld beter van wordt.

Kleinschalig

De gemeente heeft meestal niet zo’n groot bereik als reclamemakers. Dat biedt haar echter een unieke kans. Dankzij de kleinschalige structuur en hechte onderlinge band staat zij dicht bij de mensen. De communicatie is veel minder eenrichtingsverkeer dan bij bijvoorbeeld een reclamespotje. Laat de meningen en standpunten van de mensen meetellen en nodig mensen uit om persoonlijk mee te helpen aan de actie. Na afloop van de actie kan iedereen bedankt worden en persoonlijk op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van het goede doel.

Bedrag

Het is niet verstandig om tijdens een fondsenwervingsactie te zeggen: geef wat u missen kunt. Mensen houden namelijk vaak niet veel over aan het einde van de maand. Beter is om een concreet bedrag te vragen. Vraag om een x-aantal euro. Die x staat voor het totaal benodigde bedrag gedeeld door het aantal te benaderen gevers, verhoogd met actiekosten en rekening houdend met non-respons. Houd wel rekening met de (zeer verschillende) financiële draagkracht van de gevers. De giftenadministratie van de Kerkbalans suggereert daarom geen concreet bedrag, maar één procent van het bruto-inkomen.

Symbolisch

Door een concreet bedrag te vragen zullen mensen eerder gaan geven. Zij weten dan welke bijdrage van hen nodig is. Om het geven te stimuleren en leuker te maken is wat creativiteit nodig.
Is er geld nodig voor een nieuw gebouw? Geef alle leden een steentje met een briefje eraan. Wordt er geld ingezameld voor een koffiehoek? Geef een zakje oploskoffie en zet op een kaartje dat de leden de ‘oplossing’ zijn.

Tijd

Mensen vergeten de actie misschien snel weer, in de drukte van de week. Stel daarom een magische datum of vraag direct actie te ondernemen.

Identiteit

Leg uit waarom deze actie zo goed past bij de gemeente. Waarom is dit juist voor deze kerk zo goed? De leden kunnen zich dan sneller vinden in de actie, omdat zij bij de gemeente horen en de actie bij de gemeente past.

Bedankt

Vergeet nooit gevers te bedanken. Beter drie keer, dan niet. Laat ze weten wat het resultaat is van hun gift en wat het betekent voor de gemeente.

Soorten acties

Geld binnenhalen kan door publiciteit, evenementen en door ruilen. Door middel van publiciteit geld binnenhalen kan door reclame te maken in het kerkblad, huis-aan-huiskranten, via de e-mail of via de post (en dan met bijgesloten acceptgiro). Organiseer een evenement om aandacht te trekken. Door een rommelmarkt, lintje doorknippen, wedstrijd of loterij wordt de interesse van de mensen aangewakkerd. Via zulke acties kun je geld inzamelen, maar een krantenartikel of andere extra aandacht is ook nooit weg. Je weet nooit wie op het evenement afkomt. Verder kan geld geruild worden voor een talent. Laat gemeenteleden hun talenten uitdelen in ruil voor geld voor het goede doel. Denk aan schoonmaken, portrettekenen, muziek maken, dansles, fotografie, gedichten schrijven enzovoort.

Sponsoring

Bedrijven sponsoren vaak acties in ruil voor naamsbekendheid. In hoeverre een bedrijf bekend wil worden via een gemeente is de vraag, maar misschien wel via een specifieke actie. Een gemeente en een bedrijf kunnen best samen een actie voor een beter milieu opzetten of voor weeskinderen enzovoort. Ga persoonlijk op de bedrijven af en bespreek tijdens een lunch de ideeën.

Eisen

De overheid stelt bepaalde eisen aan fondsenwerving met een openbaar karakter. Voor veel acties is een vergunning nodig. Met een actie mogen bijvoorbeeld de kosten nooit meer dan 25 procent zijn van de opbrengst. Probeer altijd open te zijn over de financiën. Zorg voor een scheiding tussen bestuur en wervers en stel een onafhankelijke kascommissie op die de boeken controleert. Maak intern goede afspraken, zodat alles volgens de regels verloopt.

Kernwoorden: Collecte, geld, financiën, goede doel, communicatie

Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Financieel beleid

« Terug naar Home

Archief > 2011 > september