Sla links over
Hoofdinhoud

To be or not to be: HIS Church

donderdag 29 maart 2012 13:45

Op 9 juni organiseert de EA in samenwerking met EZA en NZR een studiedag met Dr. Chris Wright en Prof. dr. Stefan Paas als sprekers en Paulien Vervoorn als presentator. Wright is internationaal directeur van Langham Partnership International. Hij was ook een van de hoofdsprekers van de Lausanne conferentie in Kaapstad (2010) en voorzitter van het voorbereidende comité.

Paas heeft ruime ervaring op het missionaire vlak. Hij was onder meer evangelisatieconsulent, missionair opbouwwerker en docent missiologie. Op dit moment is hij universitair docent missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en bijzonder hoogleraar 'Kerkplanting en kerkvernieuwing in een seculiere context' aan de VU.

Thema
Het thema van de dag is: To be or not to be: HIS Church. (HIS staat voor humble, integer and simple). In zijn lezing zal Wright ingaan op de vraag hoe de Kerk het evangelie geloofwaardig uit kan dragen in een geseculariseerde, postmoderne context en daadwerkelijk missionair kan zijn. Het gaat daarbij om de identiteit van de Kerk. Stefan Paas zal in zijn lezing vanuit praktisch theologisch oogpunt ingaan op het thema. Daarnaast zijn er workshops voor concrete inspiratie die aansluiten bij het thema.

Workshops:

  • Missionaire identiteitsvorming - met Matthijs Vlaardingerbroek (Syneidesis University)
  • Loopbaanadvies Missionair Pionieren - Martin de Jong (EA) & Stefan Paas
  • Images of Leadership - met Bert den Hertog (IFES)
  • Geloven 2050: discipelschap en missionaire gemeenschappen - Rudolf Setz (Nederland zoekt …) & Jelle Jongsma (De Navigators)

De studiedag is erop gericht om kader van kerken en gemeenten die er naar verlangen om hun missionaire roeping gestalte te geven en zich daarop willen bezinnen, toe te rusten en handvatten te bieden.
De studiedag sluit aan op het jaarlijkse EA-deelnemerscongres op 8 juni waar Chris Wright spreekt over het thema ‘The Mission of Gods People’ (naar zijn boek met de gelijknamige titel).

De dag wordt gepresenteerd door Paulien Vervoorn.
Paulien coacht, traint en (s)preekt in diverse kerken en gemeenten. Ze is een aantal jaren bij de Gebedswinkel in Woerden betrokken geweest als trainer van de vrijwilligers. Haar missie is om mensen in contact te brengen met hun eigen hart en het hart van Jezus. Ze is van harte verbonden met de EA als persoonlijk deelnemer.

Praktisch
Locatie: De Passie, Zwarte Woud 211, Utrecht
Kosten: €39.95 incl. lunch, koffie en thee (studenten € 19.95)
Tijd: 9.30 inloop met koffie, 10.00 uur start programma

Aanmelden via de website is niet meer mogelijk. U kunt wel inschrijven op de dag zelf met betaling via machtiging.
De registratie is geopend vanaf 9.30 uur


Bekijk hier een interview met Chris Wright

Programma

Ochtend (Presentator: Paulien Vervoorn)

    10.00    Opening
    10.15    Lezing Dr. Chris Wright
    10.55    Presentatie 'De Bijbelse Missie' door Peter van Dijk (Vuurbaak)
    11.00    Korte verwerking door Paulien Vervoorn

    11.05    Pauze

    11.15    Heropening
    11.20    Lezing Prof. Dr. Stefan Paas
    12.00    Korte verwerking door Paulien Vervoorn
    12.10    Promotie MEER door Hans Eschbach
    12.15    Uitleg Middagprogramma
    12.25    Afsluiting morgenprogramma

    12.30    Lunch

Middag

    13.30    1e workshopronde
    14.30    Wisselpauze
    14.40    2e workshopronde
    15.40    Evaluatie en mededelingen
    15.55    Afsluiting
    16.00    Ontmoeting & netwerken

« Terug