Eenheid bewaren en terugkrijgen in coronatijd

Hoewel eenheid onze opdracht en het diepe verlangen van Jezus Christus is, is het nooit vanzelfsprekend. Ook in deze coronatijd zien we dat de samenleving, maar ook de kerk verdeeld is. Een reeks aan meningen over het coronavirus, de maatregelen daartegen en vaccins dreigen ons verder uit elkaar te drijven. Hoe kun je in jouw gemeente daarmee omgaan? Hoe blijf je één, ondanks de verschillen? En hoe kunnen we als kerk goed nieuws zijn in deze verdeelde samenleving?

Artikelen over eenheid

Eén-zijn ≠ eens-zijn

Samenwerking is prachtig. Zeker als kerken en organisaties met elkaar in eenheid samenwerken. Als we samen bouwe…
Lees verder

Zo voorkom je conflicten - een verklaring

Conflicten ontstaan in veel gevallen niet plotseling maar kennen een langere tijd van opstapeling van irritatie en misve…
Lees verder

Verdiep je met ideaz: Verdraag de spanning

In editie 28 (december 2021) van ons praktische magazine ideaz besteden we aandacht aan het bestrijden van polarisatie. Hoe kun je de spanning verdragen en bijdragen aan eenheid, in het bijzonder ten tijde van verdeeldheid in coronatijd? Bestel het magazine nu via onze webshop, voor jezelf óf om te bespreken met het leidersteam van je kerk.

Bestel een proefnummer
2103 - ideaz 28 - Verdraag de spanning teaser.png