Rafelrandjes

Paasgroet

31 maart 2024
  • Profielafbeelding van Martine Versteeg
    Door:
    Martine Versteeg

IMG20240321112006Wat betekent het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus nu eigenlijk? Het is misschien wel de meest kernachtige vraag van het christelijk geloof. Ook recent speelt de vraag weer op. Is het offer van Jezus vooral gericht op de persoonlijke vergeving van zonden? Of reikt het heil veel verder dan dat? Gaat het vooral om de overwinning van het kwaad in de wereld? Daarover zijn boeken vol geschreven. En over de betekenis van kruis en opstanding geeft de Bijbel ook verschillende antwoorden.

Maandelijks nemen wij als team een ochtend de tijd om samen te bidden en ons te verdiepen in Gods Woord. De afgelopen keer stonden we stil bij die vraag: wat betekent het kruis en de opstanding voor jou persoonlijk? Met woorden en plaatjes uit magazines probeerden we ons antwoord concreet op papier te zetten.

Drie antwoorden

De een zette een hart centraal: Jezus vormt als het ware de hartslag van ons leven. ‘Waarom ben ik hier?’ veranderde hij in ‘Daarom ben ik hier’. Het leven in de opstandingskracht van Jezus vatte hij in woorden als ‘vrijheid’ en ‘frisse kijk’ en beelden als een vis in het water en een uitgestoken hand.  

Een ander was geraakt door de woorden van Paulus in Romeinen 6 vers 5: je wordt samen met Christus één plant, in zijn lijden en in zijn opstanding. Zo kan je bloeien, als je in Hem geworteld bent. In Christus sterft onze oude mens af, samen met alle schuld en schaamte die daarbij hoort. Met Christus staan we op in een nieuw leven. Een leven van genade en vrijheid, waarin we vrucht kunnen gaan dragen.

Zo voelt het ook wel eens in je eigen leven: het is vol rafelrandjes

Ikzelf werd geraakt hoe Jezus, door zijn kruis en opstanding, ons voorgaat en een weg baant, dwars door alle moeiten van ons leven heen. Het niet meer kunnen, schuld, verlatenheid van God, twijfel, scheiding. Ik koos ervoor om dit uit te beelden door afbeeldingen uit te scheuren. Zo voelt het immers ook wel eens in je eigen leven: het is vol rafelrandjes. Maar middenin mijn kunstwerk staat het kruis, dat een weg baant door die duisternis.

Aan jou wil ik die uitnodiging ook doen: sta eens stil bij de betekenis van het offer van Jezus en zijn opstanding voor jou persoonlijk. Wat verandert het concreet in jouw leven en hoe jij in het leven staat? Je zult merken dat je niet anders kan dan dankbaar te zijn voor dit enorme offer. Aan onze Heer Jezus Christus alle eer!

6 keer per jaar een nieuwsbrief vol passie voor missie

Ontvang de nieuwsbrief van MissieNederland