Hoop

Hoop voor Albanië

20 juni 2024 om 09:45
  • Profielafbeelding van Hoop voor Albanië
    Door:
    Hoop voor Albanië

Hoop is de verwachting dat een onzekere uitkomst gunstig zal blijken. Wanhoop is het gevoel dat er niets goeds meer kan gebeuren; wanneer er vertwijfeling ontstaat en geen uitkomst meer in zicht is voor de huidige toestand. Dat we als organisatie, al meer dan 32 jaar, hoop brengen naar Albanië, is waar we ons allen graag voor inzetten. Hoop kun je op vele manieren brengen. In dit verslag wil ik jullie meenemen op welke manieren we dit afgelopen kwartaal, mede door uw hulp, mensen hebben kunnen bemoedigen.

Dit jaar met Pasen hebben we met uw donaties 1200 zakken meel uit kunnen delen aan mensen, die met deze gift een maand lang brood konden bakken. U moet weten dat de prijzen voor levensmiddelen in Albanië bijna gelijk zijn aan Nederland, dus deze gift kwam als een zegen. De mensen waren nog meer bemoedigd doordat dit een terugkerende actie is en zij niet vergeten worden door de Nederlanders.

Al eerder werd genoemd in ons vorige magazine, dat er vele honderden gezinnen geholpen zijn met het groentezaad- project door een trouwe donateur uit Nederland. Een heel jaar lang hebben deze mensen gezond voedsel dat zij met gekregen zaad zelf op hun land verbouwen.

Bijzonder te benoemen is dat dit groenteproject een vast onderdeel is in het programma bij Teen Challenge. Deze organisatie heeft een 24 uurs opvang voor drugsverslaafden en als therapie werken zij dagelijks in de groentekas. Zie het als een bezigheidstherapie; elke dag wordt er gezamenlijk gewerkt en in de avond staat er gezond voedsel op tafel. In dit mooie project komt uiteindelijk weer hoop bij de mensen, waar men de wanhoop door verslaving nabij is.

Elke twee weken komt er in ons depot in Prush een vrachtwagen vol met zorgen hulpmiddelen. Op de aanvraaglijst, bijgehouden in ons HvA depot, staan vele verzoeken om hulpmiddelen waar HvA niet altijd direct aan kan voldoen.

We zijn afhankelijk van gevers uit Neder - land, die ons de hulpmiddelen doneren. Op de aanvraaglijst stond al een tijdje een scootmobiel, voor een jongen van 16 jaar die halfzijdig verlamd is. Al heel zijn leven is hij afhankelijk vooral van zijn moeder, die hem verplaatst en letterlijk op haar rug draagt. Recent hebben we hem kunnen verrassen met een scootmobiel en nu kan hij zichzelf verplaatsen wanneer hij maar wil.

Enkele maanden geleden kwam er een vrouw bij ons missiehuis met de vraag, of we haar konden helpen aan een rolstoel voor haar gehandicapte volwassen zoon. Ook hij kwam door zijn handicap bijna niet buiten. We konden haar op dat moment alleen een douchestoel geven en de dame was al enorm blij, omdat haar zoon nu op een comfortabele manier kon douchen. Ook konden we haar toezeggen dat er in april een rolstoel voor haar zoon apart gezet zou worden. Afgelopen week konden we deze jongen dan eindelijk een rolstoel geven. De moeder wist niet hoe snel ze naar het Missionhouse moest komen om de stoel op te halen. Haar zoon heeft door een “afgeschreven”, maar nog steeds heel goed product uit Nederland nu meer comfort en bewegingsvrijheid in- en rondom het huis.

Dankbaar kunnen we vertellen, dat door uw financiële hulp op dit moment twaalf groe - pen met de Alpha- cursus zijn gestart. Deze cursus wordt gegeven door kerken en organi - saties, aan zowel studenten als aan gemeen - teleden, als ook aan introducees. Meestal heb - ben de deelnemers een moslim achtergrond. Deze cursus omvat twaalf bijeenkomsten, waar gesproken wordt over geloof, hoop en liefde. Het unieke van deze cursus is, dat de mening van de cursusleider er niet toe doet, maar dat juist door het samen zijn en de vragen die worden gesteld, de deelnemers worden uitgedaagd om te discussiëren over geloof en over issues in het dagelijkse leven. Elke groep krijgt een budget om tijdens de bijeenkomst samen een maaltijd te gebrui - ken. Hierdoor wordt het groepsgevoel en de onderlinge betrokkenheid versterkt. Harten worden gedeeld, mooie relaties ontstaan en mensen komen veel keren tot de overtuiging dat een leven met Jezus de weg is. 

Met onze Nederlandse vrienden uit het noorden (Aduard Helpt) is besloten om twee gezinnen in een afgelegen dorp te gaan helpen aan een nieuw dak op het huis. Afge - lopen maand hebben we de moeder voor - zichtig voorbereid dat na vele jaren leed en wanhoop er in juni betere woonomstandig - heden zullen worden gecreëerd. Haar huis is in een zeer erbarmelijke staat, vooral door het slechte dak. Tevens is de sanitaire ruimte buitenshuis verschrikkelijk. Ze schaamde zich ook enorm om ons dit te laten zien. Dit gezin had geen hoop meer op verbetering, simpel - weg omdat zij de middelen niet hebben. Tot het bericht dat we haar willen helpen was er bij haar nog steeds ongeloof. Het gezin heeft weer hoop gekregen! 

Lees verder