Diepgaande gesprekken en verbondenheid

TCK Bijeenkomst in Driebergen

22 november 2023
  • Profielafbeelding van Bimed
    Door:
    Bimed

Op dinsdagochtend 7 november 2023, kwamen Third Culture Kids (TCKs), medewerkers van zendingsorganisaties en ouders van TCKs bijeen in een statig herenhuis in Driebergen. Het herenhuis, evenals thuisbasis voor verschillende christelijke organisaties, straalde een gastvrije sfeer uit, met een uitnodigende theekan en een koffieautomaat voor de aanwezigen. De ruimte vulde zich met vrolijke begroetingen en hartelijke verwelkomingen, terwijl mensen zich een weg baanden naar tafels en stoelen om een plekje te vinden.

Na een gebed startte de ochtend, geleid door het thema 'deconstructie'. Maaike van Toorren (InToMission), leidde het publiek door het complexe proces waar meerdere TCKs doorheen gaan bij terugkeer naar Nederland. Het proces van deconstructie werd treffend omschreven als het afbreken, meenemen en herbouwen van een geloofs- en identiteitskader. ‘Als kind bouw je een huis,’ vertelde Maaike. ‘Je leert de taal, de cultuur, de gebruiken. Je vindt je plek in de wereld. Maar dan moet je verhuizen. Wat neem je mee van je oude huis? Wat breek je af? En wat bouw je weer op in je nieuwe huis?’ TCKs worstelen met geloofstwijfel en identiteitsvragen bij terugkeer naar Nederland. ‘God lijkt afwezig in de nieuwe omgeving, wat leidt tot geloofstwijfel. Hun eigen identiteit is versnipperd; wie is God in dit alles? Wat laten ze achter en wat nemen ze mee?’

De bijeenkomst werd vervolgd in kleine groepen waar deelnemers zich openstelden en hun verhalen deelden. Opvallend was dat er veel diepgaande gesprekken waren tussen mensen die elkaar nog maar kort kennen. ‘Dat is TCK eigen’ lacht Jiska Chin-A-Teh, zelf ook een TCK en coördinator van MemberCare nederland. Ouders, die aan het begin van het re-integratieproces staan, vertelden over hun zorgen en verwarring. Anderen, die al langer terug zijn in Nederland, deelden hun uitdagende ervaringen met re-integratie en hoe dit invloed had op hun kinderen en geloofsbeleving.

De bijeenkomst eindigde met een ontroerend moment van gezamenlijk gebed. Er klonken zowel gesproken als innerlijke woorden van dankbaarheid voor de waardevolle gesprekken en er werd kracht gevraagd voor hen die worstelen met geloofsvragen. Er hing een sfeer van diepe verbondenheid en steun.

Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst was er tijdens een lunch de gelegenheid om verder bij te praten. Aanwezigen luisterden nieuwsgierig naar elkaars perspectieven. Het was een ochtend vol van steun in de zoektocht naar identiteit en geloof na terugkeer in Nederland. De warmte en openheid die heerste tijdens deze bijeenkomst waren voelbaar voor iedereen, ongeacht achtergrond of ervaring.

---

Geschreven door journalistieke onderzoeksredactie bimed van de CHE

Download de flyer voor meer informatie over deze ochtend en het onderwerp TCK en Deconstruction.

Meer blogs en columns

Zo blij als een kind

‘Weet je wat ik zo grappig vond net? Ik denk dat jullie het niet hoorden? Toen die honderd kinderen vooraan stonde…
Lees verder

Voor of tegen: het is te gemakkelijk

Ben je voor of tegen Israël? Ben je pro-Palestijns? De volop losgebarsten strijd tussen Israël en Hamas leidt …
Lees verder

De gevolgen van het slavernijverleden zitten ook in mij

Daar zit ik dan in Paramaribo in een zaaltje van het Surinaams Bijbelgenootschap. Met een paar Surinaamse kerkleiders en…
Lees verder
6 keer per jaar een nieuwsbrief vol passie voor missie

Ontvang de nieuwsbrief van MissieNederland