Bedankt dat je erbij was!

Wat ons betreft was het een geslaagde Adult TCK-ontmoeting! Nu zijn we natuurlijk ook enorm benieuwd hoe jij de ontmoeting ervaren hebt en hopen dat je via onderstaand formulier je feedback met ons wilt delen.

Alvast bedankt hiervoor en graag tot ziens bij een volgende ontmoeting!

Third Culture Kids NL

Deel je feedback

Op dit e-mailadres houden we je graag op de hoogte over toekomstige Adult TCK-activiteiten en ontmoetingen.
Denk ook aan locatie, tijdsduur, inhoud en afwisseling programma, lunch, thema, groepsgrootte e.d.
In hoeverre wil je wel of niet ingaan op je geloofsleven en de raakvlakken naar TCK zijn.
Waarom wel of waarom niet?
Zijn er specifieke onderwerpen waar je geïnteresseerd in bent om het met elkaar over te hebben bij een toekomstige ontmoeting?
Je bent tot niks verplicht. Mocht je er oren naar hebben dan is verdere kennismaking natuurlijk de eerste stap om te kijken waarin je zou willen en kunnen bijdragen.

Overige input

Heb je zelf nog vragen, opmerkingen, complimenten of andere feedback?