Dans als vorm van gebed

15 januari 2021
  • Profielafbeelding van Sietske de Kievit
    Door:
    Sietske de Kievit

Bidden: is dat niet alleen maar stilzitten en praten tegen God? Nee, zeker niet. Gebed heeft vele vormen. Eén van die vele vormen is dans. Sietske de Kievit van de christelijke sportministry Next Move ontdekte de kracht van dans als manier om te bidden. Ze schreef er voor de Week van gebed een blog over. 

dansnextmove2.jpgWat is het toch heerlijk om te bewegen! Herken je dat? Bewegen zorgt voor een gezonde conditie, zowel fysiek, als mentaal, als geestelijk. Denk bijvoorbeeld aan hoe verfrissend het kan zijn om een rondje hard te lopen. Houd je er zelf niet van, dan ken je wel anderen die hier enthousiast over zijn. Maar hoe zit het eigenlijk met dans? Is dat iets waar je warm van wordt? En wat als ik je zeg dat deze dans niet alleen maar een sport is of een vorm van kunst, maar net zo goed een vorm van gebed? 

Dans is een taal, net zoals alle vormen van kunst. Het is een manier om je te uiten. Gevoelens die je soms niet in woorden kunt uitdrukken, kunnen zomaar tot uiting komen in een beweging. Het is een vorm van communicatie. Wanneer je er op deze manier over nadenkt, zie je al snel dat dans ook gebruikt kan worden als gebed. Gebed is communiceren met God. Gebed en dans kunnen dus prachtig samengaan. Net als dat wij in non-verbale communicatie kunnen communiceren naar elkaar, kan dat ook in dans naar God! Oh en wat ontstaan er dan mooie dingen, die aanvullend zijn op gesproken gebed! Het heeft iets activerends.

Ik heb al bij zoveel mensen gezien dat dansen ervoor zorgt dat iemand zich vrijer gaat voelen. Wellicht ken je het verlangen om wel te willen dansen, maar durf je het niet. We zijn heel goed in onszelf bij de kwetsbare dingen die we doen, beoordelen en dat gaat er vaak niet licht aan toe. Dans is kwetsbaar. Vaak is het gevolg dat je zegt: 'Ik kan het niet.' En dat zorgt ervoor dat je het niet meer doet. Maar beeld je eens in dat je als klein kind in een heide rent. Vrij. Dan draai je rondjes, spring je in de lucht en prijs je God voor wie Hij is. Toch?

Wanneer we de standaard die we onszelf opleggen loslaten wordt het ineens een ander verhaal. Want wat als de standaard is: ‘als je een lichaam hebt, kun je dansen’, dan wordt het ineens een ander verhaal.

Dans en de kerk

In de Nederlandse kerkelijke cultuur is dans niet zo gebruikelijk. Door sommigen wordt dans zelfs gekoppeld aan religieuze stromingen zoals New Age. Dat dans niet zo normaal is in de kerk heeft te maken met de calvinistische inslag en met de invloed van de Verlichting. De plek van rede is in onze maatschappij erg dominant geworden en (dus) ook in de kerk. Zoals elke cultuur, is ook onze cultuur beïnvloed. Maar wat gebeurt er als we deze in het licht zetten van de Bijbel?

Precies: de Bijbel. In de Bijbel zien we dat dans voorkomt en is het zelfs normaler dan in onze kerkelijke cultuur. Op veel plekken in de Bijbel gaat het over springen als een hert, dansen in reidans, en ronddraaien van vreugde. Miriam en David zijn bij uitstek voorbeelden van hoe ze God prijzen door middel van dans. En weet je de betekenissen voor de Hebreeuwse woorden voor ‘prijzen’? Drie van de zeven Hebreeuwse woorden voor ‘prijzen’ zijn lichamelijke uitingen. De anderen gaan over muziek. Drie van de zeven, dat is bijna de helft!

En laten we eens kijken naar de joodse cultuur. Hierin is dans en andere vormen van kunst, heel normaal en gebruikelijk. Zij gaan namelijk uit van bepaald holisme, net als dat de Bijbel het doet. Holisme betekent ‘allesomvattend’ en kun je bijvoorbeeld vinden in de tekst: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. (Marcus 12 vers 30).”

Hierin vraagt God ons om hem met lichaam, ziel, hart en verstand te eren, lief te hebben en te loven. In onze cultuur hebben we ons redelijk weten te beperken tot een aantal van deze kenmerken. Is het niet tijd dat we die andere aspecten opnieuw ontdekken?

Dansen in de Week van gebed

Wellicht kun je eens proberen in aankomende gebedsweek te bewegen tijdens het bidden, niet alleen je Geest en ziel te geven aan God, maar ook je lichaam. Het is oké als je het niet direct dansen wil noemen, daar gaat het me niet om. Je kunt bijvoorbeeld je eigen woorden uitbeelden, of op muziek bewegingen doen. Nodig God maar uit in je bewegingen. Want, zoals het kind in de heide, zo vrij mag je zijn in Gods genade!

Mocht je meer informatie willen of betrokken willen raken bij de gebedsbeweging door middel van dans, mail me gerust: sietske@nextmovesport.nl.

6 keer per jaar een nieuwsbrief vol passie voor missie

Ontvang de nieuwsbrief van MissieNederland