Migratie: Het verhaal van de mens

28 april 2015
  • Profielafbeelding van Arjan Schoemaker
    Door:
    Arjan Schoemaker

Het zou zomaar eens kunnen dat door de komst van meer vluchtelingen het aantal christenen in Nederland zal toenemen. De meeste vluchtelingen die op dit moment het land binnenkomen zijn namelijk christen en geen moslim zoals door de media wel eens gesuggereerd wordt.

Op het deelnemersoverleg Zending van EA-EZA (nu MissieNederland) hield Evert van de Poll onlangs een boeiende lezing over de kansen voor het evangelie door migratie. “De reden dat het christendom nu over de hele wereld is verspreid, is niet zozeer te danken aan specifieke zendingsactiviteiten, maar veelmeer aan migratie. Aan mensen die naar de andere kant van de wereld gingen om daar een nieuw bestaan op te bouwen en daar als christen gingen leven. Zo zijn Amerika (Noord en Zuid) en Australië christelijke gebieden geworden. Door de komst van migranten naar het Midden-Oosten is ook in landen als de Verenigde Arabische Emiraten en Oman het percentage christenen gegroeid.”

Migratie is het verhaal van de mens. Het hele Oude Testament staat vol met verhalen van mensen die op weggaan, door God geroepen, op zoek naar voedsel of door conflicten weggevoerd. De hele menselijke geschiedenis, is een geschiedenis van mensen die de wereld overtrekken. En ook vandaag lezen we over bevolkingsgroepen die over de wereld zwerven. Gedreven door conflicten, zoals vluchtelingen uit Syrië. Gedreven door honger en betere economische vooruitzichten, zoals mensen uit Afrika. Maar ook gewoon omdat er ergens anders werk is, zoals Filipijnen in de Golfregio.

Volgens Evert van de Poll zal het aantal vluchtelingen, zolang Europa een rijk continent blijft, alleen maar toenemen. De bevolking van Afrika verdubbelt, dus het migratie-‘probleem’ zal blijven bestaan en vluchtelingenstromen zullen niet te stoppen zijn. Zijn wij klaar om deze mensen te ontvangen en staan wij open voor wat zij ons kunnen leren? Spannende vragen die om reflectie en actie vragen.

6 keer per jaar een nieuwsbrief vol passie voor missie

Ontvang de nieuwsbrief van MissieNederland