Wij willen veel taart eten

24 september 2014
  • Profielafbeelding van Mark de Boer
    Door:
    Mark de Boer

Nederland is een van de meest geseculariseerde landen van de wereld. Althans, dat is wat we elkaar regelmatig vertellen en wat ik ook heel lang heb geloofd. Toch begin ik mijn beeld langzaam bij te stellen.

Afgelopen weken ondervroeg Agapè StudentLife enkele honderden voornamelijk eerstejaars studenten in Tilburg naar hun visie op geloof. Ruim driekwart van hen is ervan overtuigd dat er meer is dan wat je met het oog kunt waarnemen. En maar liefst een derde van de studenten gelooft dat God op een of andere manier betrokken is in de wereld. Dat zou natuurlijk kunnen samenhangen met het katholieke van de universiteit aldaar. Maar tegelijkertijd interviewden we ook vierhonderd studenten in Rotterdam. Van hen bleek 20% te geloven in een persoonlijke God - lager dan in Tilburg, maar opvallend hoog voor een grote stad als Rotterdam.

We hebben niet doorgevraagd over de precieze invulling van hun geloof. Waarschijnlijk gaat slechts een heel klein deel van al deze studenten regelmatig naar de kerk. Maar duidelijk is wel dat studenten meer interesse in spiritualiteit hebben dan lange tijd hiervoor.

Dat biedt natuurlijk hoop. En kansen. Toch komen studenten nog niet bepaald met bosjes tot geloof. Sterker nog, het kost grote moeite om ze te interesseren voor een vervolggesprek. Dat komt deels uit desinteresse voort, en deels uit een aversie tegen instituten en georganiseerde religie.
Wat wel werkt? Eigenlijk maar een ding: het leven van een medestudent. Als daarin iets zichtbaar wordt van de liefde van God, dan krijgt geloof opeens een gezicht. Dat kan het begin zijn van een spannende zoektocht waarin alle vragen gesteld worden en het evangelie tot leven komt. Dus praten we niet alleen met niet-christenen maar helpen we christenstudenten geloof een gezicht te geven. En zo eten we met enige regelmaat taart om te vieren dat een student Jezus heeft leren kennen.

We staan nog aan het begin van het seizoen. Agapè staat met 85 medewerkers midden in het leven in Nederland . Niet alleen onder studenten, maar ook onder sporters en op internet, bij jongeren en vrouwen. Wij willen veel taart eten dit seizoen. Bidt u mee?

6 keer per jaar een nieuwsbrief vol passie voor missie

Ontvang de nieuwsbrief van MissieNederland