Aan wie draagt u het stokje over?

4 augustus 2014
  • Profielafbeelding van Arnoud Drop
    Door:
    Arnoud Drop

Hoe ziet uw oudstenteam / kerkenraad eruit in 2020? Welke mensen maken over drie jaar deel uit van uw Alpha-team? Aan wie wordt het stokje in de toekomst overgedragen? Zijn dat mensen die u al kent of zijn dat mensen die nog ‘van buiten’ gaan komen?

Hoe bereidt u als kerk ‘The Next Generation’ voor op leiderschap en wat is uw visie voor hen?

In de laatste decennia is een generatie opgegroeid die nauwelijks weet wat het christelijk geloof inhoudt. Jongvolwassenen die kerken maar lastig weten te bereiken en die – zo blijkt uit onderzoek - ondervertegenwoordigd zijn op de Alpha-cursussen. Een ontwikkeling waar we ons in Nederland misschien wel te weinig op hebben voorbereid. Ik zou kerken willen prikkelen om over deze vragen na te denken. Om bewust te gaan investeren in het leiderschap van de toekomst; om jonge mensen te coachen, mee te nemen, voor te leven en uit te dagen om zelf anderen te gaan leiden.

Juist door de jonge generatie actief te betrekken en vroegtijdig op te leiden, kunnen we doorbouwen en hoeven we niet opnieuw te beginnen. Kennis blijft behouden en we behoeden hen voor fouten die we zelf al gemaakt hebben. Wat mij betreft, begint het leiderschap van morgen met de investering van vandaag. In welke jongeren gaat u investeren?

6 keer per jaar een nieuwsbrief vol passie voor missie

Ontvang de nieuwsbrief van MissieNederland