Haak aan bij onze Beweeg de kerk-trajecten

MissieNederland beweegt de kerk om samen de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld. We signaleren thema’s die de kerk belemmeren om die missie uit te leven en zetten de kerk vervolgens rond die onderwerpen in beweging. In Beweeg de kerk-trajecten verzamelen mensen uit het netwerk zich om een zo’n thema concreet aan te pakken. Daarbij kennen we twee soorten trajecten: een innovatietraject en een toepassingstraject. 

Toepassingstrajecten

In een toepassingstraject brengen we lokale kerken bij elkaar die eenzelfde verlangen hebben om in beweging te komen rond een specifiek thema. In het toepassingtraject leer je van elkaar en krijg je vanuit het MissieNederland-netwerk input van experts op het thema.  Wil je daarna verder aan de slag? Dan brengen we je graag verder in contact met organisaties uit ons netwerk die je nog verder in beweging kunnen brengen en houden. 

Voorwaarden om deel te nemen:

  • Je gemeente is deelnemer van MissieNederland
  • Minimaal twee gemeenteleden doen mee aan het traject
  • De oudsten-/kerkenraad van de gemeente stemt in met het verlangen om de gemeente op dit thema te bewegen

Innovatietrajecten

Bij een innovatietraject brengen we experts bij elkaar rond een specifiek thema. Samen reflecteren zij op wat er nodig is om de kerk te bewegen rond dit onderwerp. Een innovatietraject verrijkt, versterkt en verbindt kennis en expertise. Deze kennis en expertise wordt vervolgens omgezet tot een concreet initiatief om de lokale kerk in beweging te brengen rond het thema. Dit kan een toepassingstraject zijn, een bewustwordingscampagne, product of iets anders. 

Voorwaarden om deel te nemen:

  • Je hebt kennis en expertise op het gebied van het thema
  • Je bent bereid om samen met andere experts te zoeken naar manieren om de kerk constructief in beweging te brengen rond dit thema

Actuele toepassingstrajecten

ideaz-Joris-Meer-dan-kleur-foto-door-aronbagel.jpg

Meer (dan) kleur

Hoe kan jouw gemeente op een gezonde(n) manier haar plek innemen in het gepolariseerde racismedebat en hoe kan zij zelf getuige zijn van een veelkleurige God? Om daar samen een antwoord op te zoeken, organiseert MissieNederland in 2021 een toepassingstraject. Meer informatie volgt in het nieuwe jaar, maar je kunt je alvast vrijblijvend inschrijven.

Lees meer

nikola-jovanovic-OBok3F8buKY-unsplash.jpg

Growing Young

Is jouw gemeente bezig met het implementeren van de principes van Growing Young? Zou jij met andere kerken die hier ook mee bezig zijn willen optrekken om van elkaar te leren? Wil jij mee helpen om het implementeren van deze principes in de kerken van Nederland naar een hoger niveau te brengen? Dan is het Beweeg de kerk-traject: Growing Young wat voor jou en jouw gemeente. Zo ga je aan de slag om jouw gemeente relevanter te maken voor de volgende generaties. 

Lees meer

Kerk-in-kleine-groepen.png

Kerk van kleine groepen

Door de coronamaatregelen kunnen kerken langere tijd niet in de bekende vorm samenkomen. De alternatieve online viering is een bekend alternatief, maar niet houdbaar voor de lange termijn. In zes ontmoetingen brengen we kerken, met eenzelfde verlangen om kleinere buurtgerichte groepen te starten, bij elkaar. 

Lees meer

MissieNederland verbindt, versterkt en vertegenwoordigt evangelisch Nederland, uit passie voor Gods missie 

Actuele innovatietrajecten

Global-missions-traject.png

Global missions na een wereldwijde crisis

Welke invloed heeft corona op de wereldzending? Naar aanleiding van deze vraag en de daaraan gerelateerde onderwerpen uit het trendrapport 'De toekomst van kerk en zending' starten we dit najaar een nieuw Beweeg de kerk-traject. Dit innovatietraject, met de titel 'Global missions na een wereldwijde crisis', bundelt de krachten van (zendings)organisaties, -teams en andere experts en professionals. In een aantal online ontmoetingen denken we samen na over de nodige en mogelijke veranderingen binnen zendingsorganisaties en kerken als gevolg van de wereldwijde coronacrisis. Het traject verrijkt, versterkt en verbindt kennis en expertise.

Lees meer

mikail-duran-7gO8kvd3W3k-unsplash.jpg

Kerk & Student

Welke rol heeft de kerk voor, tijdens en na de studententijd? We zien dat bij veel kerken jongeren van de radar afvallen wanneer ze gaan studeren. Slechts een fractie van de studenten gaan naar een christelijke studentenvereniging. Een deel van hen vindt na de studie geen andere geloofsplek en laat geloof en kerk los. In een pilot van de Beweeg de kerk-trajecten kwamen in december 2019 kwamen leiders van studentenorganisaties en kerken bij elkaar. Deelnemers van dit traject zijn studentenorganisaties als Navigators, StudentLife en IFES, jeugdwerkorganisaties als Jong Protestant en HGJB, studentenpastors en voorgangers van kerken in een studentenstad. Binnenkort volgt er een tussentijdsverslag van dit traject.

Projecten-No-Choice.jpg

No Choice

Elke dag hebben wij een keuze. We kunnen kiezen om Jezus alle ruimte te geven in ons leven, en over te geven aan zijn genade en waarheid. Maar wat als je die keuze niet hebt? Voor drie miljard mensen is dat het geval. Toch zien we dat slechts 3% van de zendingswerkers deze 'minst bereikten' opzoekt. Om hierin beweging te brengen, kwamen diverse zendingsorganisaties bij elkaar. Dit innovatietraject - ook al noemden we het toen nog niet zo - resulteerde in de campagne No Choice. Een campagne om kerken bewust te maken van de grote groep mensen wereldwijd die nooit van Jezus gehoord hebben en dus ook niet de keuze hebben om hem beter te leren kennen. 

Lees meer

Is er ergens beweging nodig?

Ben jij onderdeel van het MissieNederland-netwerk en zie jij thema's die de kerk belemmeren om de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld? Zijn er toepassings- of innovatietrajecten die volgens jou waardevol zouden zijn om te starten? Mail ons en samen bewegen we de kerk!