Evangelische christenen vormen wereldwijd een vernieuwingsbeweging, verbonden door een aantal christelijke overtuigingen. Zij voelen zich geroepen om goed nieuws te zijn voor de wereld, onze samenleving en de volgende generaties. MissieNederland bundelt deze groep christenen en maakt hen zichtbaar op invloedrijke plekken. 

Onze belofte aan jou als deelnemer:

  • In Nederland hebben we het voorrecht om ons geloof in Jezus publiekelijk en in vrijheid te delen. Wij beloven ons best te doen om op te komen voor deze rechten. We beloven in het belang van de kerk van Christus te spreken richting overheid, media en de samenleving.
  • Wij beloven dat we steeds weer proberen om een evenwichtig en verbindend perspectief te bieden wanneer we de evangelische gemeenschap in Nederland vertegenwoordigen. Wij weten dat binnen de evangelische beweging over veel zaken verschillend wordt gedacht, maar vanuit de centrale geloofsovertuigingen die evangelischen bindt, laten we de stem van de evangelische beweging horen.
  • Wij beloven jou ook aan te moedigen in jouw rol als vertegenwoordiger van Jezus Chritsus in jouw buurt. We beloven behulpzame verhalen te delen die jou en anderen aanmoedigen om Jezus en het goede leven in Hem bekend te maken. 

Versterk de stem van evangelisch Nederland!

Waar vertegenwoordigen we de evangelische beweging?

Nederland 2

In Nederland

MissieNederland maakt de evangelische beweging zichtbaar op diverse plekken in Nederland. Denk aan ontmoetingen waarin verschillende religeuze groepen samen komen. Maar ook bij overheidsorganen en in de media laten we de stem van evangelisch Nederland klinken. Onze focus in ons vertegenwoordigingswerk ligt bij het opkomen voor het (voor)recht dat we hebben om ons geloof in Jezus te mogen delen. 

Europa 2

In Europa

MissieNederland is onderdeel van de Europese Evangelische Alliantie. Daarmee vertegenwoordigt MissieNederland de Nederlandse evangelische beweging ook op Europees niveau. We vormen met nationale evangelische allianties een gemeenschap die elkaar aanmoedigt en ook op Europees niveau de belangen van evangelische christenen vertegenwoordigt. 

wereld

Wereldwijd

MissieNederland is de nationale vertegenwoordiger van de Wereld Evangelische Alliantie. De evangelische beweging is een wereldwijde beweging en de sterkst groeiende geloofsstroming wereldwijd. MissieNederland participeert samen met 130 andere landen en diverse bewegingen een netwerk dat evangelischen wereldwijd verbindt, versterkt en vertegenwoordigt.

Uitgelichte artikelen:

8 april 2024 om 12:00

Mediastorm in evangelische beweging: wuif kritiek niet weg

Afgelopen weken werd er in de media veelbericht over de evangelischebeweging. Aanleiding waren het boek Rauw en bijbehor…
Lees meer over "Mediastorm in evangelische beweging: wuif kritiek niet weg"
26 februari 2024 om 14:00

Aan de wieg van de Evangelische Alliantie

In de zomer van 1846 reisden meer dan negenhonderd kerkelijke leiders naar Londen. Ze kwamen van heinde en verre, per sc…
Lees meer over "Aan de wieg van de Evangelische Alliantie"
15 februari 2024 om 13:30

Informeel onderwijs van grote waarde, maar zorgen over toezicht

Informeel onderwijs kan op een heel positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Tegelijk zijn er zorgen…
Lees meer over "Informeel onderwijs van grote waarde, maar zorgen over toezicht"