MissieNederland is een stichting die de kerk beweegt om de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld. We vinden het dan ook passend om integer te handelen. Door de verantwoording die we doen richting de Belastingdienst (ANBI) en het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF) schenken we hier bewust aandacht aan.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De Belastingdienst heeft Stichting MissieNederland (voorheen Evangelische Alliantie) per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn je giften aan MissieNederland aftrekbaar van je inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Op de website van de Belastingdienst kun je onze vermelding controleren.

Publicaties

Erkend goed doel (CBF)

Nederland kent geen overheidstoezicht op goededoelenorganisaties. Daarom heeft de sector zelf normen geformuleerd waar iedere goededoelenorganisatie aan zou moeten voldoen. Het CBF beoordeelt als onafhankelijk toezichthouder of dit inderdaad het geval is. Stichting MissieNederland is aangemerkt als een erkend goed doel door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 

Publicaties

Financiële verantwoording

In ons jaarverslag vind je een uitgebreide verantwoording over onze activiteiten en financiën. Het verslag over 2019 vind je hier. Ben je op zoek naar jaarrekeningen van eerdere jaren? Die vind je hier.

Privacystatement

MissieNederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden je privacy van waarde en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Je persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. In onze privacyverklaring staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Lees de verklaring

Klachten

Heb je een klacht over ons werk, onze omgang met privacy of over je donaties?
Lees dan hier ons klachtenbeleid.