Integer handelen

MissieNederland is een stichting die vanuit de missie van Jezus de kerk in beweging brengt voor wijk en wereld. Het is onze overtuiging dat het bij deze missie past om integer te handelen. Door de verantwoording die we doen richting de Belastingdienst (ANBI) en het CBF (toezichthouder op goede doelen) schenken we hier bewust aandacht aan.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De Belastingdienst heeft Stichting MissieNederland (voorheen Evangelische Alliantie) per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn je giften aan MissieNederland aftrekbaar van je inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Op de website van de Belastingdienst kun je onze vermelding controleren.

Lees meer en bekijk onze publicaties

Erkend goed doel (CBF)

MissieNederland is door het CBF, de toezichthouder op goede doelen, sinds 2017 aangemerkt als 'Erkend Goed Doel'. Het CBF toetst Logo_Erkend Goed Doel_fcof goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Bekijk het erkenningspaspoort bij het CBF of bekijk onze publicaties over goed bestuur en onze klachtenprocedure.

Lees meer en bekijk onze publicaties

Privacyverklaring

MissieNederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij vinden je privacy van waarde en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. In onze privacyverklaring staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. Lees de verklaring.

Financiële verantwoording

In ons bestuurs- en directieverslag vind je een uitgebreide verantwoording over onze activiteiten en financiën. Het verslag over 2021 vind je hier. Ben je op zoek naar jaarrekeningen van eerdere jaren? Die vind je hier

Klachtenprocedure

Hoewel we het natuurlijk altijd hopen te voorkomen, kan het voorkomen dat je een klacht hebt over ons werk en/of onze communicatie. Om daar op een zuivere wijze mee om te kunnen gaan, hanteren we hiervoor een vooraf opgestelde klachtenprocedure. Bekijk de procedure.