Voer het gesprek over seksisme in de kerk

Handreiking 2021Uit onderzoek van het Nederlands Dagblad (juni 2021) blijkt dat negen op de tien vrouwelijke voorgangers seksisme ervaren in hun werk. Zij voelen zich op allerlei manieren ongelijk behandeld ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Hoe kun je binnen jouw gemeente of team het gesprek over dit onderwerp voeren op een manier die zegent en bijdraagt aan een toekomst zonder dit onrecht? 

Voor het gesprek in de kerk reikt het netwerk Gelijkwaardig leiderschap enkele handvatten aan, samengevat in ‘durf te vragen’, ‘durf te voelen’ en ‘durf te leren’. Het begint met de bereidheid om oprecht te luisteren en de uitnodiging aan vrouwelijke leiders om hun verhaal te delen. 

Praat met ons door op vrijdag 24 september

Tijdens een lunchgesprek van 11.00-14.00 uur op vrijdag 24 september praten we graag door over het onderwerp. Hoe kunnen we als kerk omgaan met de resultaten uit dit onderzoek en de pijnlijke verhalen die daarachter schuilgaan. Hoe kunnen we bijdragen aan een toekomst zonder dit onrecht. Het programma voor deze bijeenkomst volgt later, maar aanmelden kan nu al:

Meld je nu aan

Over netwerk Gelijkwaardig leiderschap

Het netwerk Gelijkwaardig leiderschap wil recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap te stimuleren.

Meer over dit netwerk
Logo netwerk Gelijkwaardig leiderschap MissieNederland.png