Ja, ik help MissieNederland met een eindejaarsgift

  • 1 - Wat wil jij geven?
  • 2 - Wie ben je?
  • 3 - Houden we contact?
  • 4 - Hoe wil je geven?

Impactvolle initiatieven van MissieNederland in 2023

Ontwerp zonder titel (72)

Verbinden

  • 2400 mensen zijn betrokken om lokaal honderden gebedsinitiatieven te realiseren in de Week van gebed voor eenheid.
  • In april vierden we het 50-jarig jubileum van de Evangelische Zendingsalliantie. We dachten met 130 deelnemers na over de toekomst van de (wereldwijde) missie.

Ontwerp zonder titel (73)

Versterken

  • Vanuit Samen Jong gingen zo'n 200 kerken aan de slag om kerk-zijn met alle generaties te versterken.
  • Met No Choice hebben 16 organisaties zich ingezet om aandacht te vragen voor de minst bereikte volken. 
  • Voor honderden thuisfrontteams en Third Culture Kids organiseerden we ontmoeting en toerusting.

Ontwerp zonder titel (74)

Vertegenwoordigen