15 dec.

vrijdag 15 december 2023

Begin: 10.00 uur Einde: 15.00 uur Organisatie: Centrum voor Religie en Recht, Verus, MissieNederland, VGS Locatie: Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3 Toelichting:

Op vrijdag 15 december organiseert het Centrum voor Religie en Recht in samenwerking met Verus, MissieNederland en VGS een symposium over het thema informeel onderwijs. De bijeenkomst vindt plaats op de Theologische Universiteit Utrecht (Plompetorengracht 3) en duurt van 10.00 – 15.00 uur (inloop 09.30 uur). Sprekers zijn onder andere Paul van Sasse van IJsselt, Renée van Schoonhoven en Gerdien Bertram.

Informeel onderwijs wordt op veel plekken gegeven door organisaties of vrijwilligers, ook in de context van geloofsgemeenschappen. Denk bijvoorbeeld aan catechesatie of een kinder(neven)dienst. Dit informeel onderwijs is onderwerp van politiek en maatschappelijk debat. Recent gingen politieke stemmen op dat er meer toezicht zou moeten komen op informeel onderwijs. Dit is echter niet eenvoudig (wat is bijvoorbeeld de definitie van informeel onderwijs?) en stuit op veel weerstand, omdat het in strijd kan zijn met de vrijheid van godsdienst en van onderwijs. Het thema bevindt zich in een spanningsveld tussen religie, recht en samenleving.

Tijdens het symposium over informeel onderwijs wordt het thema verder onderzocht en verdiept en staan de volgende vragen centraal:

 • Hoe raken de beleidsvoornemens rond informeel onderwijs aan de godsdienstvrijheid, verenigingsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet en in mensenrechtenverdragen? In hoeverre zijn de inperkingen gerechtvaardigd? Welke dillema’s spelen er rond deze grondrechten?
 • Op welke manier speelt de onderwijsvrijheid zoals verwoord in artikel 23 Grondwet een rol in de ontwikkeling van toezicht op informeel onderwijs? Welke dilemma’s spelen er rond het toezicht?
 • In hoeverre dragen de beleidsvoornemens vanuit pedagogisch perspectief bij aan het oplossen van de geanalyseerde problemen? Welke andere oplossingen zijn denkbaar?
 • 20 jul.

  Mini DTS

  Jeugd met een Opdracht Heidebeek
 • 22 jul.

  YNGbelieve Summercamp

  YNGbelieve
 • 22 jul.

  15-jarig Jubileum

  Camps4Kids
 • 22 jul.

  Kerkleidersdag

  New Wine