Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de Evangelische Zendingsalliantie werd opgericht. Op allerlei manieren werkten (zendings)organisaties, missionair werkers, kerkgenootschappen en lokale geloofsgemeenschappen samen om in navolging van Jezus Christus een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het brengen van leven in de wereld. 

Helma Rem (oud-voorzitter), Jaap Ketelaar (voormalig medewerker Gemeente en zending), Joop Gankema (oud-voorzitter) en Jiska Chin-A-Teh, onze huidige netwerkleider Kerk & Global missions gingen met elkaar in gesprek over waar zij dankbaar voor zijn. De highlights bekijk je in de video.

Bekijk ook hun hartelijke oproepEen open gesprek over 50 jaar Evangelische Zendingsalliantie (EZA) binnen MissieNederland

In 1973 werd de Evangelische Zendingsalliantie (EZA) opgericht. Dat is dit jaar 50 jaar geleden!
In 2013 fuseerden EA en EZA waarna we de naam MissieNederland zijn gaan dragen.
Met vele partners zijn we er aan toegewijd om leven te brengen in de wereld.
Wij geloven dat iedere lokale geloofsgemeenschap de potentie heeft
om hieraan een betekenisvolle bijdrage te leveren.

Want het leven dat Jezus geeft, vloeit over.
Vanuit het hart van onze gemeenschappen naar de hele wereld.
He gives life. En Hij zendt ons om dit leven door te geven.

Help je mee?

Een greep uit de vruchten van 50 jaar samenwerken aan het brengen van leven

Verzekeringen voor zendingswerkers

Wat komt er allemaal bij kijken als je missionair werk gaat doen in het buitenland? Hoe gaat het met de AOW? Wat moet er verzekerd worden? EZA Verzekeringen ondersteunt zendingswerkers al 50 jaar.
Ontdek meer

Missie tijdens de Pinksterconferentie

Opwekking is al vele jaren een belangrijke partner in het versterken van de wereldwijde missie. Met de MissionExpo (ontstaan vanuit EZA) en inspirerende seminars versterken we het animo voor zending.
Ontdek meer

MemberCare Nederland

In het netwerk MemberCare verbinden we specialisten en zorgcoördinatoren aan elkaar. Zo versterken we de zorg voor zendingswerkers en hun gezinnen.
Ontdek meer

Thuisfrontteams en zendingscommissies

Hoe versterk je de relatie tussen jouw community in Nederland en het werk dat mensen in het buitenland doen? Daarvoor rustten we al vele jaren gezamenlijk thuisfrontteams toe.
Ontdek meer

Richting de toekomst: onze hoop voor de kerk

Onze voormalige voorzitters en collega's verenigen zich in hun hoop voor de kerk van Nederland. 
Beluister de hartstochtelijke oproep van Helma Rem, Jaap Ketelaar, Joop Gankema en Jiska Chin-A-Teh.

Geef eenmalig een jubileumgift   Of sluit je aan als deelnemer

Concrete thema's waarbij we de kerk helpen om leven te brengen in de wereld

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Ontdek meer

Moslims liefhebben en dienen

Hoe kan de Nederlandse kerk groeien in het liefhebben en dienen van moslims wereldwijd? Hoe kan zij hen helpen bij het leren kennen van de liefde van Jezus Christus?
Ontdek meer

Zorg voor missionair werkers

Hoe zorgen we voor hen die alles geven voor missie? Hoe hebben we oog voor hun gezin? Hoe helpen we third culture kids een plek te vinden als zij terugkomen in Nederland?
Ontdek meer

Zie de wereld

Met ons jaarthema 'Zie de wereld' delen we verhalen vanuit de wereldkerk en voeren we verkennende gesprekken om tools te ontwikkelen die lokale kerken zicht geven op de wereld.
Ontdek meer

Artikelen naar aanleiding van het jubileum

Op zoek naar de bronnen van MissieNederland

Elk jubileum doet een appel om weer terug te kijken naar hoe het ooit begon. Teruggaan naar de bronnen waaruit je nu mag…
Lees verder

Vieren en herdenken

Het herdenken van 150 jaar afschaffing slavernij valt in dit jaar samen met ons 50-jarig bestaan als MissieNederland.…
Lees verder

Geloof in de kerk, geloof in MissieNederland

Als kind waren kerk en geloof vanzelfsprekend aanwezig in ons gezin, dat uitgezonden werd naar Indonesië om daar de…
Lees verder

Bemoedig ons en anderen met jouw verhalen over de EZA via onze online community.*

Online community

*De online community van MissieNederland is exclusief voor persoonlijk deelnemers van MissieNederland
en medewerkers/vrijwilligers van deelnemende organisaties, gemeenten en kerkgenootschappen.