Het evangelie is goed nieuws voor heel de schepping.
Maar hoe geven we daar als kerk gestalte aan?

Zijn wij ook goed nieuws voor de schepping?

Verken het onderwerp

Het groene hart van ons geloof

'As je met Gods liefdevolle ogen leert kijken naar de schepping kan je niet anders dan in beweging komen', schrijft Annemarthe Westerbeek.
Lees het artikel

Christus en het klimaat

Wat zegt de Bijbel over het klimaat en hebben wij ook een taak?
Lees het artikel

Re-search & Re-act: kerkelijke jongeren maken zich zorgen

Meer dan 80% van de kerkelijke jongeren maakt zich grote zorgen om klimaatverandering.
Ontdek de resultaten

Schaamte is niet de oplossing

Vliegschaamte, plasticschaamte, vleesschaamte… Als je de berichten in (sommige) media mag geloven, zouden we ons absoluut moeten schamen.
Lees de column van Jan Willem Janse

Kom in beweging

Micha-Zondag-2023---themabeeld

Organiseer een Micha Zondag

In het Micha Zondag-pakket van 2022 wordt de focus verlegd van de schuldvraag naar een hoopvol perspectief. Het evangelie bevrijdt ons van het verlammende schuldgevoel dat we kunnen ervaren als het gaat om het meedoen in een onrechtvaardig systeem dat de meest kwetsbaren raakt en Gods schepping vervuilt of uitput.

Organiseer de Micha Zondag

MissieNederland_Missie_3

Ontdek het aanbod van Micha rondom stikstof

Het netwerk Micha Nederland, waarin MissieNederland participeert, wil jou en jouw geloofsgemeenschap ondersteunen om het gesprek te voeren tijdens het gepolariseerde stikstofdebat en op een betekenisvolle wijze bij te dragen aan een toekomst die recht doet aan zowel boeren als de hele schepping.

Met:
Brochure Goed Boeren
Gespreksvragen
Pastoraat
Praktijkvoorbeelden
Tips voor gebed en vieringen

Inspiratie en verdieping rondom stikstof

ideaz 21 - Heel de schepping

Lees ideaz

Het ideaz magazine geeft je vele handvatten om aan de slag te gaan met het onderwerp. Verdiep je rustig in de thematiek en leer van de ideeën van anderen die al eerder door een vergelijkbaar proces gingen. Je staat er niet alleen voor!

Bestel deze editie
of lees 'm online

Meer artikelen over ecologische gerechtigheid

6 maart 2023

'Proeven en Praten' haalt het gesprek over landbouw uit de polarisatie

A Rocha, Micha Nederland en Kerk in Actie sloegen de handen ineen en maakten ‘Proeven en Praten’, als reacti…
Lees verder
3 februari 2023

Samen bidden tijdens 12 interkerkelijke bijeenkomsten in Arnhem

Tijdens de Week van gebed voor eenheid gingen de kerkdeuren in Arnhem dagelijks open voor vieringen en gebedsuren. Stads…
Lees verder
18 oktober 2022

Oproep aan politici tot rechtvaardig klimaatbeleid

Een brede groep christelijke organisaties en ruim 270 christelijk leiders hebben op maandag 17 oktober, Wereldarmoededag…
Lees verder