Moslims, dichterbij dan je denkt

Seminar tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking 2024 met als hoofdthema: Dichterbij

27 mei 2024
 • Profielafbeelding van Jurjen ten Brinke
  Door:
  Jurjen ten Brinke

In onze multiculturele samenleving komen moslims steeds dichterbij. Natuurlijk, voetbalvrienden kunnen moslim zijn; of je buurman of collega. Of nog dichterbij: je dochter wordt moslima. Of: je zus verlooft zich met een moslim. Wat geloven moslims en hoe groot is de afstand tussen christenen en moslims eigenlijk?

Als Amsterdammer (en zeker iemand in Amsterdam-Noord) woon ik temidden van veel moslims. En werk ik veel met hen samen. Dat maakt dat ik niet helemaal neutraal meer kan kijken. Daar komt bij dat ik me geroepen weet om moslims met het Evangelie te bereiken. En dat ik meer kánsen zie dan ‘gevaar’. Dat is de disclaimer vooraf. Ik verwacht dat dit seminar je triggert, je inspireert, je verder helpt.

Wat is zending?

*het Woord naar de wereld, zoals in de Bijbel:

 • Matteüs 28, de uitzending van de discipelen
 • Jona naar Ninevé
 • de Joodse slavin bij Naäman, die hem wees op de God van Israël)

*de wereld naar het Woord, zoals in de Bijbel:

 • de Ethiopiër (kamerling) uit Handelingen 8
 • de koningin van Seba (1 Koningen 10) die bij Salomo komt
 • de volken die voor het oogstfeest in Jeruzalem waren (Handelingen 2)

Aantallen moslims en bevolkingsgroepen in Nederland

Hoeveel zijn er christen geworden!? (Let op: schattingen, na overleg met betrokken organisaties.)

Asiel
Somaliërs 27.000 (50 christen?)
Afghanen 50.000 (1.000 christen)
Iraniërs 60.000 (5.000 christen)
Koerden 70.000 (1.000 christen)
Syriërs 150.000 (van wie ongeveer 1/3e als christen kwam)

(Arbeids)migratie
Marokkanen 425.000 (100 christen)
Turken 435.000 (200 christen)

Als je dit toepast op de (Bijbelse) beweging van ‘de wereld naar het Woord’, dan kun je in migratie richting Nederland ook een flinke kans zien om moslims te bereiken met het Evangelie. Dát is onze roeping als christen; gelukkig zien steeds meer mensen dat. Wat we richting arbeidsmigranten (decennia geleden) als kerken bijna níet deden (getuigenis naar moslims), dat pakken we nu richting asielzoekers als kerken gelukkig wél op. Het andere, politieke stukje: daar kun je naar eigen goeddunken over stemmen bij de verkiezingen.

Quiz over islam - Wat geloven moslims?

 • Er is één God, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde (ja)
 • Jezus is een profeet (ja)
 • Jezus is geboren uit de maagd Maria (ja)
 • Jezus is geboren door de kracht van de heilige Geest (ja)
 • Jezus is zonder zonde (ja)
 • Jezus is naar het paradijs gegaan (ja)
 • Jezus komt terug om de wereld te oordelen (ja)
 • Jezus is voor onze zonden gestorven (nee)
 • De Bijbel is een boek dat door God gegeven is (ja)
 • Jezus is de Zoon van God (nee)

Het verschil zit ‘m dus echt in de persoon en het werk van Jezus. Dat roept natuurlijk de vraag op: waar sta jij in relatie tot God, tot Jezus en tot moslims in je omgeving? Wat is het grote verschil?

Belangrijke struikelblokken van moslims richting christenen

Jezus is niet de Zoon van God
Leg eens uit wat we er niet mee bedoelen: God, Maria en Jezus zijn niet één Heilige Familie. Dat is blasfemie, ook voor ons! Het is niet letterlijk vlees/bloed. Wat wel? Gebruik een voorbeeld, zoals Ibn Sabiel (zoon van de weg). En: waterglazen op een tafeltje. De grootheid van de zee; het water wordt zichtbaar in een glas.

Jezus is niet gestorven aan het kruis
Hoe zou God dat toelaten in het leven van een profeet? Laat zien dat Jezus het wist van tevoren, ervoor koos om Zijn leven te geven voor de mensen. Laat ook de betekenis van het kruis zien (met voorbeelden uit het O.T. en met ‘logische’ voorbeelden, zoals de rechtszaal).

Drieënheid
Probeer dat niet te verdedigen of te verantwoorden; het is echt een geloofsartikel wat vaak pas ‘later’ komt, in of na de bekering van een moslim. Leg in ieder geval uit wat we er niet mee bedoelen; veel moslims denken namelijk dat christenen geloven in de drieënheid van God, Maria en Jezus. En dat is het niet.

Het Westen is christelijk
Ja, dat was het in het verleden; nee dat is het nu niet meer. Leg uit dat het dragen van een kruis (zangeres Madonna…) niet betekent dat iemand christen is…

Belangrijke Bijbelgedeelten in het gesprek met moslims

Mattheüs 5:38-48
Liefde voor je vijanden, ook als je al zolang in haat leeft.

Johannes 8:1-11
Gods liefde strekt zich zelfs uit tot vrouwen die zondig zijn.

Mattheüs 6:14-15
Vergeving. Het doorbreken van de spiraal van wraak.

Mattheüs 22:15-22 en Johannes 18:33-37
Politiek en religie zijn volgens het Evangelie gescheiden. Jezus kwam een geestelijk Koninkrijk stichten!

Mattheüs 20:25-28
Leiderschap is dienstbaarheid. Daar snakken velen al jaren naar.

Ingrediënten voor een goede houding

Gastvrijheid; zoek ze op en nodig ze uit! Ook bij je thuis, als het heel dichtbij komt. Geloof in de aanwezigheid van Gods liefde in je huisgezin.

Oprechte liefde voor wie ze zijn; ook door je te verdiepen in hun cultuur. Zeker vluchtelingen hebben soms nog maar weinig vertrouwen in de mensheid. Mensen zijn niet ‘zielig’!

Zoek wederkerigheid; eer moslims door hen om hulp te vragen (koken, vervoer, etc.).

Wees openlijk christen; door je houding, kleding, je gebed bij het eten. Benoem het gewoon.

Gebed; het allerbelangrijkste! Dat is de kracht waarin echte doorbraken liggen.

---

Jurjen ten Brinke (45) is getrouwd en vader van vier kinderen. Hij werkt als voorganger in de veelkleurige kerk Hoop voor Noord in Amsterdam; deze gemeente die hij dient heeft tientallen ex-moslims als leden. Daarnaast is hij werkzaam als presentator bij de EO. 

Meer informatie? Neem contact op met één van de deelnemende organisaties van het netwerk Loving and Serving Muslims of bekijk het overzicht met tools om uit te reiken naar moslims.

Thema: Moslims liefhebben en dienen

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het seminar Moslims, dichterbij dan je denkt op de Pinksterconferentie van Opwekking 2024 met als hoofdthema: Dichterbij. Ontdek op ons thema-overzicht meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten om Moslims dichter bij Jezus te brengen.

Wellicht vind je dit ook interessant

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Hoe christenen een verschil kunnen maken tijdens Halloween

Een aantal jaar geleden werden christenen in Barendrecht geïnspireerd om een alternatief voor Halloween aan te bied…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema