The world on mute

We kunnen soms zo druk bezig zijn met de kerk en missionaire activiteiten, dat we vergeten naar God te luisteren. Daarom is het goed om af en toe eens samen stil te worden. We sluiten ons even af van de buitenwereld en richten ons op wat God tot ons zegt.

Het leven is druk. Dat is in de kerk niet anders dan buiten de kerk. Toch is het noodzakelijk om het geluid van deze wereld eens helemaal buiten te sluiten en onze aandacht te richten op God. Als deelnemers op de dansvloer voor is Hij het centrum van ons werken en denken en moeten we er extra voor waken om niet meegesleurd te worden door onze volle agenda’s. Er is immers altijd iets te doen. 

“Uit zichzelf kan de Zoon niets doen. Maar hij ziet wat de Vader doet, en hij doet dan precies hetzelfde.” 

Jezus zegt in Johannes 5: “Uit zichzelf kan de Zoon niets doen. Maar hij ziet wat de Vader doet, en hij doet dan precies hetzelfde.” (Bijbel in Gewone Taal). Dat zijn intrigerende woorden waar een oproep inzit om de tijd te reserveren om aandachtig te luisteren naar de stem van de Vader. Bij het begin van een nieuw kalenderjaar willen daar dan ook de tijd voor nemen: God aanbidden, zijn aangezicht zoeken, luisteren naar Zijn stem en voorzichtig kijken naar dat verse jaar wat voor ons ligt. 

Nieuwjaarsevent-header-event.png

In 2020 wil MissieNederland starten met maandelijkse bijeenkomsten waar het luisteren naar God centraal staat. Een dag waarop we de wereld even buitensluiten en ons richten op wat God tot ons zegt. Dit willen we doen met zoveel mogelijk deelnemers uit ons netwerk om elkaar te bemoedigen, geloof te bouwen en verhalen te delen over de mooie dingen die God al aan het doen is. Tijdens het nieuwjaarsevent van MissieNederland krijgen we er een voorproefje van. 

Kom naar het nieuwjaarsevent