Iedereen doet mee. Ook in leiderschap?

Iedereen kan meedoen als het gaat om de missie van Jezus, maar als het aankomt op leiderschap is dat niet per se vanzelfsprekend. Hoe kunnen we daar wat aan doen? Hoe kan de kerk groeien als het gaat om de verhoudingen tussen man en vrouw? Vanuit ons netwerk Gelijkwaardig leiderschap inspireren we jou en je geloofsgemeenschap om in beweging te komen en recht te doen aan de roeping van mannen én vrouwen.

Wij verlangen naar een kerk waarin je wordt gezien als méér dan je sekse

Uit onderzoek van het Nederlands Dagblad (Aliene Boele, juni 2021) blijkt dat negen op de tien vrouwelijke voorgangers seksisme ervaren in hun werk. Zij voelen zich op allerlei manieren ongelijk behandeld ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Hoe kun je binnen jouw gemeente of team het gesprek over dit onderwerp voeren op een manier die zegent en bijdraagt aan een toekomst zonder dit onrecht?

Thema: Meer dan sekse


In een tutorial geeft Eveline Bakker (netwerkvoorzitter Gelijkwaardig leiderschap) je drie handvatten voor het gesprek over seksisme.

Verdiep je verder in gelijkwaardig leiderschap

alle artikelen over gelijkwaardig leiderschap

MissieNederland-seminars tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking

Samen met stichting Opwekking en diverse partners uit ons netwerk, organiseert Missienederland tijdens de Pinksterconfer…
Lees verder

MissieNederland vraagt opnieuw aandacht voor seksisme in de kerk

In de nieuwste editie van het MissieNederland-magazine ideaz vraagt de netwerkorganisatie opnieuw aandacht voor seksisme…
Lees verder

Drie tips voor een gesprek met jongeren over man-vrouwverhoudingen

Alsof ze water zagen branden. Zo keken de jongeren op wie ik afstapte met mijn vraag over wat zij dachten over seksisme …
Lees verder

Afhankelijkheidssyndroom

‘Om mensen niet het afhankelijkheidssyndroom te geven…’ zegt de Zimbabwaan tegenover me - ‘om z…
Lees verder

Seksisme en de verschillende interpretaties van de Bijbel

Als een onderzoek laat zien dat 9 op de 10 van de vrouwelijke voorgangers seksisme ervaart in haar werk, is het niet vre…
Lees verder

Seksisme komt net zo vaak voor in de kerk als in de samenleving

Als seksisme veelvuldig voorkomt op de werkvloer, hoe is het dan gesteld met vrouwelijke predikanten? Deze vraag fascine…
Lees verder

Vrouw en leider, spreker, theoloog

Nieuwsbrief Vrouw en leider, spreker, theoloog

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Lees verder

Facebookgroep Vrouw en leider, spreker, theoloog

Een online ontmoetingsplek waar ervaring gedeeld wordt.
Naar Facebook

Vraag een gratis proefnummer aan van ideaz

In de nieuwste editie van ideaz magazine (verschijningsdatum 19 april) doen we een pleidooi om de ander – mannen én vrouwen – altijd te zien als méér dan ‘slechts’ hun sekse. Leer het verhaal van de ander kennen, ontdek passies en talenten. Ontdek hoe de ander zich in kan en wil zetten voor Jezus’ missie.

Vraag een proefnummer aan
ideaz-magazine.png

Terugkijken: webinar met Paulien Vervoorn en Joël Boertjens (Opwekking 2020)

Paulien Vervoorn (Geloofwaardig spreken) en Joël Boertjens gingen tijdens de Digitale Pinksterconferentie, in samenwerking met netwerk Gelijkwaardig leiderschap, in gesprek naar aanleiding van het boek Allen voor Eén. In dit nieuw verschenen boek bepleit Boertjens dat vrouwen meer ruimte krijgen om in de kerk hun gaven op alle niveaus in te zetten.

Meer informatie en terugkijken
Seminar-Gelijkwaardig-leiderschap-bg.png

Etnische diversiteit en racisme: Meer dan kleur

Als het gaat over meer diversiteit in het leiderschap in de kerk, is er nog een wereld te winnen. Niet alleen qua man/vrouw-verhoudingen, maar ook als het gaat om persoonlijkheidstypen en etnische diversiteit. Vanuit het netwerk Gelijkwaardig leiderschap bevelen we de activiteiten van MissieNederland rondom etnocentrisme en racisme dan ook van harte aan.

Ontdek meer
ideaz-meer-dan-kleur.png

Over netwerk Gelijkwaardig leiderschap

Het netwerk Gelijkwaardig leiderschap wil recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap te stimuleren.

Meer over dit netwerk
Logo netwerk Gelijkwaardig leiderschap MissieNederland.png