#2.3- Integraal jeugdwerk

Shownotes bij de INNOV8-podcast

18 februari 2021
 • Profielafbeelding van Martine Versteeg
  Door:
  Martine Versteeg

Het evangelie van Jezus is goed nieuws voor alle aspecten van het leven van jonge mensen. Of richten we ons in het jeugdwerk vooral op de geestelijke ontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren? Hoe helpen we jonge mensen alle aspecten van hun leven in het licht van Jezus te zetten?

Gasten: Meryll Fransman en Dorina Nauta 

Over de gasten

Meryll Fransman is pastor bij Claypot Church International, een deelnemer van de koepelorganisatie SKIN (Samen Kerk in Nederland). Daarnaast is zij afgestudeerd als gedragswetenschapper en werkzaam in een wijkteam als maatschappelijk werker. 

Dorina Nauta is projectleider Integral mission bij Tearfund Nederland. Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Zij bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. 

Aan de slag

Wil jij naar aanleiding van deze podcast aan de slag? Hieronder vind je tips vanuit het MissieNederland-netwerk.
Het is wellicht met dit thema goed om begrippen te definieren. Wanneer wij spreken over holistisch jeugdwerk, hebben we het over jeugdwerk wat zich richt op een christelijk holistisch mensbeeld. Integraal jeugdwerk gaat over de mens/jongeren in zijn haar context. Welke verbindingen zijn er bijvoorbeeld te leggen met de gemeenschappen waar de mens toe verhoudt; het gezin, school, geloofsgemeenschap, maatschappij, schepping. 
holistisch mensbeeld YFC.png

In de podcast werd gesproken over verschillende modellen die behulpzaam zijn als een spiegel om te kijken in hoeverre het kerkzijn en jeugdwerk zich op alle aspecten van het leven richt. Hieronder noemen we een aantal:

 • Tearfund Frankrijk ontwikkelde een vliegwiel om diverse thema's in beeld te brengen. Dit Light Wheel-model is tijdens de INNOV8-conferentie van 2019 op jeugdwerk toegepast
 • Het model 'christelijk holistisch mensbeeld' is het uitgangspunt van het werk en materiaal van Youth for Christ. Zie afbeelding hiernaast. 
 • Ook waardevol in het doordenken van integraal jeugdwerk is Bronfenbrenners Bio-ecological-system model. Hoe verhouden de verschillende systemen (gezin, school, geloofsgemeenschap) zich tot elkaar? Hoe kan daarin integraal gewerkt worden? 

Wil je aan de slag met sociaal, emotionele of fysieke thema's met jouw kinderen en jongeren? We zullen dit jaar aan een aantal Waar een netwerk sterk in is - overzichten toevoegen, maar hier vast een aantal tips:

 • Stronglife en Zorg voor Jongeren ontwikkelde LifeBox. Dit zijn een tientalfilmpjes met materiaal voor een tieneravond rond thema's als groepsdruk, relaties, seksualiteit en meer. 
 • De clubprogramma's Rock Solid en Solid Friends van Youth for Christ zijn ontwikkeld vanuit een holistisch integraal mensbeeld en behandeld naast geestelijk ook fysieke, psychische en sociale vraagstukken.
 • Veel jeugdwerkorganisaties hebben ook materialen ontwikkeld rond thema's als seksualiteit, financiën, angst, beperking, enzovoort. Bekijk ons Waar een netwerk sterk in is - overzicht van kindermateriaal en tienermateriaal

Hebben we nog iets gemist?

Het kan zomaar dat jij of jouw organisatie een dienst aanbiedt die helemaal past bij dit overzicht. Als jouw organisatie deelnemer is van MissieNederland plaatsen we jouw aanbod er graag bij. 

Deze afleveringen vind je wellicht ook interessant

#2.7 - Kindertheologie geeft ruimte voor God én jonge mensen

Zijn kinderen, tieners en jongeren lege vaten die wij als jeugdwerkleiding en opvoeders moeten vullen met kennis en erva…
Lees verder

#2.6 - Zomerkampen als verlengstuk van de lokale kerk

Wat kan het kerkelijk jeugdwerk leren van de kamporganisaties uit het MissieNederland-netwerk? Wat is de waarde van een …
Lees verder

#2.5- Kerk helpt kiezen: studie, werk of tussenjaar

Deze maand doen weer tienduizenden jongeren eindexamen. Hoe helpen we jonge mensen goede keuzes te maken na hun middelba…
Lees verder