12 januari 2016 om 13:59

Wat de Maker wil dat je ziet

Augmented reality is dat een smartphone of digitale bril een extra informatielaag toevoegt aan de wereld die je ziet. Je…
Lees deze blog
27 oktober 2015 om 12:04

Vluchtelingen - hoe houd je de aandacht vast?

Ik zou de vraag bijna om willen draaien: hoe laat je je aandacht verslappen in een wereld waar de vluchtelingenproblemat…
Lees deze blog
12 oktober 2015 om 10:50

Ik dacht dat U een IS-terrorist was

Moeten we iedereen nu zomaar toelaten in Europa? Is dat wel verstandig? Is dat niet gevaarlijk? Halen we daarmee de &lsq…
Lees deze blog
13 september 2015 om 14:00

Niet moedeloos, maar hoopvol

Moedeloos word ik van het achtuurjournaal. Al een aantal weken lang is het eerste thema de vluchtelingen die vanuit het …
Lees deze blog
26 augustus 2015 om 11:11

Bijna had ik het bijltje erbij neergegooid

Vaak hoor ik het zeggen: we willen jonge leiders kansen geven. Fantastisch! Zelf draai ik als 25-jarige mee in verschill…
Lees deze blog
29 juli 2015 om 08:30

Vakantietijd gebedstijd

De zomervakantie breekt aan. Ik moest terugdenken aan vele jaren geleden. Rond deze tijd schreven predikanten in de kerk…
Lees deze blog
9 juli 2015 om 16:45

Overstapdienst

Het einde van het kerkelijk seizoen loopt parallel met het einde van het schooljaar. En op iedere basisschool zijn er da…
Lees deze blog
3 juli 2015 om 09:11

Is ‘less’ toch ‘more’?

Een van de geheimen van de groei van het christendom in Afrika is de kleine kerk. Terwijl veel gevestigde (zendings)kerk…
Lees deze blog
8 juni 2015 om 11:30

Netflix of een clubavond?

Soms vraag ik me af of het wel effect heeft. Het leven als jeugdwerker kan soms druk zijn. Allerlei verschillende dingen…
Lees deze blog
1 juni 2015 om 15:36

Zoeken naar barstjes

In de christelijke wereld is een, nog kleine, groep rusteloos op zoek naar barstjes in het gesloten evangelische systeem…
Lees deze blog
19 mei 2015 om 14:14

Time out voor gemeentestichters

De kerk in Nederland krimpt, leve de kerk. Berichten over het sluiten van kerkdeuren en afnemende ledentallen stemmen mi…
Lees deze blog
28 april 2015 om 10:04

Migratie: Het verhaal van de mens

Het zou zomaar eens kunnen dat door de komst van meer vluchtelingen het aantal christenen in Nederland zal toenemen. De …
Lees deze blog
24 maart 2015 om 14:48

De scheidslijn

“In zending en evangelisatie trekken we maar al te vaak een scheidslijn. We verdelen de wereld in verlosten en ver…
Lees deze blog
23 februari 2015 om 15:16

Geen stenen, maar missie

De Protestantse Kerk denkt deze maanden – onder andere via een enquête- na over hoe het kerkgenootschap zich…
Lees deze blog
13 januari 2015 om 11:00

‘2015 jaar van contextualisatie’

Veel kerken functioneren zoals ze altijd gedaan hebben en vertrouwen erop dat hun kerkbanken door geboortes en verhuizin…
Lees deze blog