Kerstgroet 2022

Zie Jezus, zie de wereld

23 december 2022
  • Profielafbeelding van Jan Wolsheimer
    Door:
    Jan Wolsheimer

In de afgelopen weken las ik het boek Het vergeten individu van psychiater Esther van Fenema. Het boek is een gitzwarte diagnose van onze tijd waarbij de auteur de zeven hoofdzonden uit de kerk van de 6e eeuw (hoogmoed, hebzucht, onmatigheid etc.) gebruikt om onze tijd te schetsen. Al lezend besefte ik dat de diagnose soms ook de remedie in zich heeft. Het is juist de kerk die vanwege de geboorte van Christus alle mogelijkheden in zich heeft om de dwalenden en verdwaalden van onze tijd te troosten en de weg van hoop en verwachting te wijzen.

Ik besef dat ik meer en meer geloof in de roeping van de kerk als lichtbrenger en trooster in de duisternis van onze tijd. Is dat niet waar we in deze decembermaand reikhalzend naar uitkijken? Het herdenken van de komst van de Mensenzoon op aarde? Dat God in Jezus bij ons in de wijk is komen wonen. Zichtbaar, tastbaar met een heus adres? 

Onze houding doet ertoe

Ja, de tijden zijn donker, maar onze eigen houding doet er toe. Daarom ben ik er trots op dat MissieNederland samen met de SKIN (Samen Kerk in Nederland) en de Raad van Kerken in Nederland de Week van gebed voor eenheid verzorgt. Een gebedsbeweging van ruim 175 jaar. Door samen te bidden als kerken van Nederland komen we tot de God die zijn Zoon naar deze wereld heeft gestuurd om redding, om leven te brengen. Dat licht wat destijds werd ontstoken brand nog steeds en soms ervaren we dat licht het beste als we samen neerknielen om te bidden. 

Zo’n 1.500 jaar geleden schreef kerkvader Augustinus een inspirerende preek over gebed waarin hij zegt: 'En daarom zeg ik, broeders en zusters: bid zoveel u kunt. Er is een overvloed aan slechte dingen en dat heeft God zelf toegelaten. Was er maar geen overvloed aan slechte mensen, dan zou er ook geen overvloed zijn aan slechte dingen. Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden.'

Juist in een wereld in nood is het levendmakende evangelie van Jezus Christus van groot belang

Onze houding doet ertoe. Daarom is ons jaarthema voor 2023 ook 'Zie de wereld'. Juist in een wereld in nood is het levendmakende evangelie van Jezus Christus van groot belang. Het wordt het vijftigste jaar van ons samenwerkingsverband rondom de wereldwijde missie. Ook volgend jaar hopen we met ons netwerk de kerk te dienen om hier goed invulling aan te geven.

Wat verlangen we dat er gaat gebeuren? 

  • Dat de liefde voor wereldwijde missie groeit, terugkeert – of voor het eerst een plek krijgt - in de kerk.
  • Dat we oog krijgen voor verhalen uit de wereld(kerk).
  • Dat we de kerk hierin verder kunnen helpen om een volgende stap te zetten als er belemmeringen zijn om leven te brengen in de wereld.

Dat is een grote opdracht die we met de partners in ons netwerk mogen vormgeven. Mag ik je vragen om hiervoor te bidden zodat de kerk haar schoonheid en vooral die van Christus opnieuw mag laten zien in onze wereld?

Ik wens jou en degenen die je liefhebt een gezegend kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar!

Jan Wolsheimer
Directeur MissieNederland

Meer blogs en columns

Zamiso: getuigen als een feestje

Mijn vrouw, Dorien, heeft een moestuin en zij vindt het heerlijk om in de aarde te wroeten, zaadjes te zaaien, plantjes …
Lees verder

Zo blij als een kind

‘Weet je wat ik zo grappig vond net? Ik denk dat jullie het niet hoorden? Toen die honderd kinderen vooraan stonde…
Lees verder

Op de knieën dankzij Izak

Mijn steen moet wel af. En de werkdag zit er bijna op. Dus ik heb wat haast. Met een stevige pas én een stempel m…
Lees verder
6 keer per jaar een nieuwsbrief vol passie voor missie

Ontvang de nieuwsbrief van MissieNederland