Gebed om licht in het duister naar aanleiding van de pijnlijke verhalen van seksueel misbruik

23 januari 2022
  • Profielafbeelding van Alexander Veerman
    Door:
    Alexander Veerman

Het nieuws van de afgelopen week stond volop in het teken van de pijnlijke verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, onder andere bij de productie van het tv-programma The Voice of Holland. Berichten over misbruik van macht raken en verontwaardigen ons, iedere keer weer. Laten we op deze laatste dag van de Week van gebed voor eenheid ook bidden om licht in het duister bij deze situatie. Ds. Alexander Veerman, predikant van de Gereformeerde kerk in Sliedrecht, schreef een gebed:

God van licht,
We roepen tot U
Soms zonder woorden
We roepen tot U
Maar onze stem is hees
We roepen tot U
Maar we weten niet wat we moeten zeggen

We roepen tot U
vanuit een wereld waarin de machtige maar lijkt te kunnen beschikken
over het lichaam en het leven van de ander
vanuit een wereld waarin een mens zomaar
een gebruiksvoorwerp kan zijn
waarin kinderen en vrouwen vogelvrij zijn
O, God van licht – om uw ontferming, om licht in het duister

We zijn verbijsterd en geschrokken
Van de onthullingen rond The Voice of Holland
En we bidden voor de vrouwen die hun verhaal deelden
We bidden voor de vrouwen die in stilte lijden
We bidden voor de vrouwen en de mannen
in wie het verleden wakker is geroepen
en de nachten nu zwaar zijn
de dagen moedeloos

We bidden voor al die kinderen, vrouwen en mannen
die vandaag te maken hebben met seksuele grensoverschrijdingen
in de sport, op het werk, in het gezin, in de kerk
om Uw licht
om recht en een weg uit het misbruik.
Wij bidden
dat zij in Uw licht mogen opstaan
erkenning vinden als zij hun verleden aan het licht brengen.

We bidden voor de mensen die meelijden
Als collega
Als partner
Als kind
Als vriend
Om ruimte
Om een schouder

We bidden voor onze samenleving
Waar hebben we onze kinderen en vrouwen
Uit het oog verloren
En leefden we alleen nog maar voor onszelf?

We bidden voor onze samenleving
Dat recht en gerechtigheid hun plek mogen krijgen
Dat wij willen veranderen
en leven naar uw licht toe
om licht in het duister

God, waar slachtoffers zijn, zijn ook daders
Geef dat we ruimte mogen voelen voor gerechtvaardigde woede
Geef dat we ons nooit verliezen in goedkope genade
of in haat
Geef ook dat daders tot inkeer komen en het geheim doorbreken
Dat we daden blijven veroordelen maar de mens in uw hand durven leggen.

God van licht
Wees met uw licht aanwezig
En verlicht onze duisternis met uw recht, met uw ontferming


Dit gebed is met toestemming overgenomen van de weblog van ds. Alexander Veerman.

Meer blogs en columns

Op zoek naar de bronnen van MissieNederland

Elk jubileum doet een appel om weer terug te kijken naar hoe het ooit begon. Teruggaan naar de bronnen waaruit je nu mag…
Lees verder

Vieren en herdenken

Het herdenken van 150 jaar afschaffing slavernij valt in dit jaar samen met ons 50-jarig bestaan als MissieNederland.…
Lees verder

Waarom we moeten praten over racisme in de kerk

Plaatsvervangende schaamte. Dat voelde ik toen de witte theoloog beweerde dat het allemaal wel meevalt met racisme in de…
Lees verder
8-10 keer per jaar een nieuwsbrief vol geloof in de kerk

Ontvang de nieuwsbrief van MissieNederland

Wat is MissieNederland?

Zien

wij zien

Wij zien een gebroken wereld die het leven in volheid mist waarvoor Jezus naar de wereld is gekomen.

Geloven

wij geloven

Wij geloven dat Jezus potentie geeft aan zijn kerk om leven te brengen in de wereld. 

Bieden

wij bieden

Wij bieden een verbindend platform dat betrokken kerkleden helpt om met hun lokale geloofsgemeenschap leven te brengen in de wereld.

Zijn

wij zijn

Wij zijn een evangelische alliantie die de waarde van de kerk vertegenwoordigt en haar steeds weer een volgende stap aanreikt om haar potentieel te verwezenlijken.