Sta op en wandel!

Internationale pelgrimstocht voor het klimaat

10 september 2021
  • Profielafbeelding van Jan Wolsheimer
    Door:
    Jan Wolsheimer

Het alarmerende IPCC rapport (United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change), wat begin augustus verscheen, lijkt een breder publiek te overtuigen van de noodzaak om anders om te gaan met onze aarde en alles en iedereen die daarop verblijft. De stemmen van mensen die ontkennen dat er überhaupt sprake is van klimaatverandering of dat de (Westerse) mens hier hoofdverantwoordelijk voor is lijken te verstommen. Gelukkig maar. 

Het is overduidelijk dat het klimaat is opgewarmd door de mens. Dat heeft in de hele wereld nu al grote veranderingen veroorzaakt in de atmosfeer, in de oceanen, het gebied rond de noordpool en natuurgebieden. En zoals altijd zullen de allerarmsten op deze aarde de hoogste prijs betalen. Niet gek dus dat er veelvuldig wordt gesproken over ‘klimaatgerechtigheid’. Om het klimaatprobleem op te lossen, moeten we naar de oorzaak kijken: de ongelijke verdeling van geld en macht in de wereld. Rijke mensen veroorzaken de meeste schade, terwijl arme mensen de gevolgen voelen. Als we de klimaatcrisis willen stoppen, moeten we deze cirkel doorbreken.

Van 31 oktober tot en met 12 november is er een klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Glasgow (COP26). Op 14 augustus vertrok er een groep christelijke klimaatpelgrims vanuit Polen met als eindbestemming de klimaatconferentie in Glasgow. Van 30 september tot 11 oktober komt deze klimaatpelgrimstocht door Nederland en het is mogelijk om een gedeelte van die tocht mee te lopen. In Nederland wordt de pelgrimstocht georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken.

Op 7 oktober loop ik zelf mee om op te roepen voor klimaatgerechtigheid. In de woorden van Paus Franciscus: 'Een echte ecologische aanpak is altijd een sociale aanpak. Het ecologische debat moet gaan over rechtvaardigheid en zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme horen.' Ik moet denken aan die indrukwekkende en appellerende woorden van Paulus uit de tweede brief aan de Korintiërs:

'Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.'

Gelovigen leven niet meer voor zichzelf, maar voor de rechtvaardige God die het onrecht verafschuwt. Laten wij als leerlingen van Jezus de tijd nemen om ons leven te overdenken, onze zonden te belijden en ons leven opnieuw op een rechtvaardige wijze in te richten. Daarmee doen we recht aan de Schepper én aan de schepping. God heeft ons geen huis gegeven om systematisch leeg te roven en te vervuilen, maar we moeten samen zorgdragen voor een gezonde aarde waar komende generaties op mogen leven.

Doe je mee aan deze pelgrimstocht? Inschrijven kan via deze link

Meer blogs en columns

Zamiso: getuigen als een feestje

Mijn vrouw, Dorien, heeft een moestuin en zij vindt het heerlijk om in de aarde te wroeten, zaadjes te zaaien, plantjes …
Lees verder

Op de knieën dankzij Izak

Mijn steen moet wel af. En de werkdag zit er bijna op. Dus ik heb wat haast. Met een stevige pas én een stempel m…
Lees verder

Voor of tegen: het is te gemakkelijk

Ben je voor of tegen Israël? Ben je pro-Palestijns? De volop losgebarsten strijd tussen Israël en Hamas leidt …
Lees verder
6 keer per jaar een nieuwsbrief vol passie voor missie

Ontvang de nieuwsbrief van MissieNederland