‘Kinderkampen belangrijk voor geloofsontwikkeling’

16 mei 2013
  • Profielafbeelding van Peter Madern
    Door:
    Peter Madern

Soms zeggen ouders tegen mij dat een kamp vooral leuk moet zijn en kinderen veel lol moeten hebben. Dan zeg ik: “Daar ben ik het helemaal NIET mee eens!” Men fronst dan eens wat of kijkt of ik het wel meen. Snel benoem ik er dan achteraan waarom ik het zo stevig zeg.

Geloofsopvoeding is iets holistisch. Met holistisch bedoel ik: alomvattend. En meer specifiek dat meerdere personen om een kind heen staan: de ouders/voogden, de kerk, de kinderwerker, de oma’s en opa’s, maar ook de leraar op school of de vriendjes uit de buurt. Zo ook de medewerker op kamp. Deze kan, indien het kamp het toelaat, ook bijdragen in de geloofsontwikkeling van een kind. Sterker nog: Hij of zij is eigenlijk cruciaal in het getuigen over Jezus en het ‘discipelen’ van kinderen (Zie onderzoek Barna Group)

Discipelschap is een mooi woord, maar bij Camps4Kids willen wij dit niet alleen vertellen of voordoen; we willen het voorLEVEN. Is dat moeilijk? Jawel, maar niet onmogelijk. Door zelf in volle afhankelijkheid kids over die Grote Jezus, God en Zijn Heilige Geest te vertellen en dit vervolgens te praktiseren, snappen kinderen het gewoonweg. Hoe dan, zult u zich misschien afvragen? Nou, heel gewoon! Wanneer Jezus zegt dat je voor elkaar mag bidden in Zijn naam, dan doen wij het de kinderen voor. Wanneer Jezus zegt dat je als gelovige in Hem iemand de handen op kan/mag leggen en genezing uit mag/kan spreken in Zijn naam, dan doen wij dat voor.
Dat is discipelschap, dat is geloofsontwikkeling stimuleren.

Meer blogs en columns

Samen Jong draagt al één jaar bij aan het brengen van leven

Samen Jong bestaat deze week één jaar. Een jubileum en écht een reden voor een feestje. Waar eerst …
Lees verder

Op zoek naar de bronnen van MissieNederland

Elk jubileum doet een appel om weer terug te kijken naar hoe het ooit begon. Teruggaan naar de bronnen waaruit je nu mag…
Lees verder

Geloof in de kerk, geloof in MissieNederland

Als kind waren kerk en geloof vanzelfsprekend aanwezig in ons gezin, dat uitgezonden werd naar Indonesië om daar de…
Lees verder
8-10 keer per jaar een nieuwsbrief vol geloof in de kerk

Ontvang de nieuwsbrief van MissieNederland

Wat is MissieNederland?

Zien

wij zien

Wij zien een gebroken wereld die het leven in volheid mist waarvoor Jezus naar de wereld is gekomen.

Geloven

wij geloven

Wij geloven dat Jezus potentie geeft aan zijn kerk om leven te brengen in de wereld. 

Zijn

wij zijn

Wij zijn een alliantie die de evangelische beweging verbindt en vertegenwoordigt om samen de kerk te helpen haar potentieel te verwezenlijken.

Bieden

wij bieden

Wij bieden een verbindend evangelisch platform dat betrokken kerkleden helpt om met hun lokale geloofsgemeenschap leven te brengen in de wereld.