Beweeg de kerk voor de volgende generaties

MissieNederland brengt beweging daar waar lokale kerken zich belemmerd voelen in het uitleven van de missie van Jezus. In het cluster Kerk & Jeugd leggen we de nadruk op het uitleven van de missie van Jezus naar de volgende generaties.

Kennis en expertise

kelly-sikkema-XX2WTbLr3r8-unsplash (1).jpgTientallen jeugdwerkorganisaties vanuit het netwerk van MissieNederland, ontwikkelen voortdurend materialen en middelen om jeugdwerk in de kerk goed vorm te geven.  Hun kennis, expertise, materialen en middelen helpen kerken bij het uitleven van de missie van Jezus naar de volgende generaties. Daarom delen we vanuit MissieNederland deze kennis en expertise graag met de lokale kerk. 

Laat je inspireren door de kennis en expertise uit het MissieNederland-netwerk:

INNOV8-nieuwsbrief | tien keer per jaar rond professioneel jeugdwerk
Rondom het Kind-inspiratiemailing | drie keer per jaar rond het ondersteunen van geloofsopvoeding thuis
Waar een netwerk sterk in is | overzichten van materialen en middelen in diverse categorieën
INNOV8-podcast | maandelijkse podcast met diverse jeugdwerkexperts

Thema's waarop we de kerk bewegen

Naast het delen van kennis en expertise signaleert MissieNederland thema’s die kerken belemmeren in dat uitleven van de missie voor de volgende generaties en moedigen we beweging aan. Voor de beleidstermijn 2019 – 2024 richt MissieNederland zich binnen het cluster Kerk & Jeugd op de volgende thema’s:

Kerk en student

Kerk en Student

Wat is de rol van de kerk voor, tijdens en na de studenten tijd? Veel jongeren verdwijnen van de radar van de kerk zodra ze de middelbare school verlaten. Daarnaast zien we dat er maar een fractie van hen hun weg vinden naar een christelijke studenten vereniging. Bovendien horen we van studenten organisaties dat een deel van deze studenten na de studententijd geen gezonde geloofsplek weten te vinden en geloof laten varen. Samen met diverse organisaties zullen we komende jaren nadenken over hoe we rond dit thema vruchtbare verbindingen kunnen stimuleren. 

Growing Young

Een kerkcultuur waar jongeren in floreren

Er is eigenlijk al heel veel bekend over wat jongeren aantrekt tot een geloofsgemeenschap. Er zijn zeer veel onderzoeken naar gedaan, zoals Growing Young en toch zien we dat veel kerken ofwel dit niet weten of het lastig vinden om dit toe te passen in de praktijk. Daarom wil MissieNederland aandacht geven aan die eigenschappen van kerkzijn die kinderen, tieners en jongeren aantrekt en een gemeenschap tot bloei brengt.

kinderwerker

Beroepsveld Jeugdwerk versterken

Een gepassioneerde jeugdwerkprofessional in een lokale kerk is heel waardevol. Toch zien we veel jeugdwerkers in kerken vastlopen. Er is een groot verloop in het werkveld, waarbij dus waardevolle kennis en expertise verdwijnt. Ook zien we bij studenten die zich voorbereiden op het kerkelijk werkveld dat jeugdwerk niet als serieuze optie gezien wordt. Mede door de kleine contracten, soms slechte arbeidsvoorwaarden en hoge verwachtingen bij zowel de werknemer als werkgever. Hoe kunnen we dit beroepsveld versterken?

Jeugdwerk uit een stuk

Jeugdwerk uit een stuk

Wanneer we kijken naar het Nederlands kerkelijk jeugdwerk signaleren we dat dit zich vaak alleen richt op de geestelijke nood of ontwikkeling van jeugd. Er lijkt relatief weinig aandacht te zijn voor de sociale, emotionele en fysieke nood van jongeren. Het volgen van Jezus en je ontwikkelen als volgeling heeft invloed op alle aspecten van je leven. Welke plek geven we in het jeugdwerk aan thema’s als angst, omgaan met geld, met relaties, eenzaamheid, grenzen, seksualiteit. Hoe stimuleren we integraal jeugdwerk?

Rondom het Kind logo RGB - Full Color on white.png

(Geloofs)opvoeding thuis ondersteunen

Ouders hebben de meeste invloed op het geloof van kinderen, tieners en jongeren. Wat belemmert hen om de missie van Jezus uit te leven naar hun kinderen? En hoe kan de kerk die opvoeding ondersteunen? In een tijdperk waarin het niet gewoon is om je kind gelovig op te voeden, willen wij kerken zien opstaan in het ondersteunen, inspireren en bevestigen van die opvoeding. Omdat we als MissieNederland zien dat dit thema belangrijk is hebben we het geborgd in een focusnetwerk Rondom het Kind.

onderzoek

Verbinding tussen onderzoeksveld en werkveld

Er wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van jeugd en jeugdwerk. Onderzoeken helpen de praktijk te duiden en om goede keuzes te maken die meer impact hebben. MissieNederland wil werken aan beter zicht op welke onderzoeken er zijn en het stimuleren van goed Nederlands onderzoek gekoppeld aan de behoeften van het praktijkveld.

Netwerken in dit cluster

INNOV8

Verbindt kennis en expertise door professionals lokaal, in de (jeugdwerk)organisaties en in het onderzoeksveld bij elkaar te brengen.
Meer over INNOV8

Rondom het Kind

Rondom het Kind wijst kerkgemeenschappen op hun ondersteunende taak aan de gezinnen in en om hun geloofsgemeenschappen.
Meer over Rondom het Kind

Relatiemanager

Martine-Versteeg.pngMartine Versteeg, relatiemanager Kerk & Jeugd

Binnen MissieNederland is Martine Versteeg het aanspreekpunt voor het cluster Kerk & Jeugd. Maak kennis met haar of zoek contact:

Meer over Martine

Projecten van dit cluster

Alle projecten rondom Kerk & Jeugd

Betrokken deelnemers

Leer ze kennen