Sla links over
Hoofdinhoud

IDEAZ roept geloofsgemeenschappen op om beter te luisteren

IDEAZ-2-2018-Luister-naar-je-omgeving.pngdinsdag 11 september 2018 18:21 IDEAZ, het praktijkblad over missionair kerk-zijn, roept geloofsgemeenschappen op om met aandacht te luisteren naar de omgeving. Met deze oproep sluit IDEAZ aan bij de Nederland Luistert Maand die deze maand plaatsvindt. Het blad viel 11 september op de mat bij abonnees en deelnemers van het MissieNederland-netwerk. lees verder

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen

Afbeelding Week van Gebed 2019 - vierkant.pngdonderdag 05 juli 2018 16:45 'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. lees verder

Kerkenpakket Micha Zondag online

Micha Zondag 2018 logo2.jpgdonderdag 05 juli 2018 13:24 Het kerkenpakket voor de Micha Zondag 2018 is vanaf 5 juli online beschikbaar. Met dit pakket kunnen kerken een Micha Zondag organiseren. Wereldwijd staan op zondag 14 oktober duizenden kerken stil bij sociale en ecologische gerechtigheid. Met ‘Arm raakt rijk, rijk raakt arm’ vraagt Micha aandacht voor rijkdom en armoede. lees verder

MissieNederland verkent intensievere samenwerking met Raad van Kerken

donderdag 03 mei 2018 15:12 Het bestuur van MissieNederland en de Raad van Kerken gaan in gesprek over een intensievere samenwerking. Er wordt daarbij gekeken naar organisatorische en/of inhoudelijke samenwerking. De verkennende gesprekken hangen samen met het onderzoek naar een nieuwe (organisatie)strategie voor MissieNederland. Of de verkenning daadwerkelijk leidt tot een andere samenwerkingsvorm, staat niet vast. lees verder

Aanbieders christelijke kampen tekenen voor veilig kampwerk

2018 - MissieNederland werkgroep kampaanbieders - Ondertekende verklaring.jpgvrijdag 20 april 2018 14:23 Aanbieders van christelijke kampen tekenden afgelopen 20 april de gedragscode 'Veilige kampen'. De gedragscode is opgesteld binnen de werkgroep Kampaanbieders van MissieNederland in samenwerking met Stichting Gedragscode Leidinggevenden. De gedragscode is een samenstelling van een aantal afspraken en regels waar kampleiding van de aangesloten kampaanbieders zich aan verbinden. lees verder

Wijziging directie MissieNederland - Drs. Jan Wessels vertrekt bij MissieNederland

Jan Wessels - foto Jaco Klamer.jpgmaandag 26 maart 2018 18:35 Recent hebben het bestuur van MissieNederland en haar algemeen secretaris en directielid drs. Jan Wessels besloten om per 1 mei 2018 uit elkaar te gaan. lees verder

Brief van georganiseerd jeugdwerk naar minister

vrijdag 09 februari 2018 18:41 Op initiatief van Scouting Nederland stuurden jeugdorganisaties gezamenlijk een brief naar minister de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over positief jeugdbeleid. MissieNederland sloot daarbij aan namens de jeugdorganisaties van haar netwerk. lees verder

Cultuur van uitnodiging centraal tijdens inspiratiedag voor Kerkproeverij

Kerkproeverij-logo.jpgdonderdag 08 februari 2018 18:46 Ter voorbereiding op Kerkproeverij 2018 organiseert de Raad van Kerken in samenwerking met diverse partners een inspiratiedag. Kerkproeverij is een interkerkelijk project dat kerken stimuleert om een uitnodigende cultuur te vormen. Tijdens de inspiratiedag worden kerkleiders en enthousiaste leden toegerust om hier in de lokale kerk aan bij te dragen. De inspiratiedag vindt plaats op vrijdag 6 april bij de KRO-NCRV in Hilversum. lees verder

Thuisfrontteams worden veerkrachtiger dankzij speciale toerustingsdag

Veerkracht.pngdonderdag 01 februari 2018 16:53 MissieNederland houdt op zaterdag 24 maart 2018, in samenwerking met diverse partners, de jaarlijkse toerustingsdag voor thuisfrontteams. Deze dag is geschikt voor thuisfrontteams, maar ook kandidaat-zendingswerkers die bezig zijn een thuisfrontteam samen te stellen, leden van zendingscommissies en andere geïnteresseerden in zending en zendingswerkers. lees verder

Kerken bidden samen voor gerechtigheid tijdens Week van Gebed

Poster-Week-van-Gebed-2018.pngvrijdag 19 januari 2018 13:22 Aan het hand van het thema 'Recht door zee' start zondag 21 januari de jaarlijkse Week van Gebed. Dagelijks komen christenen samen om te bidden voor gerechtigheid. Iedere dag heeft een eigen subthema met gebeds- en dankpunten. Thema’s dit jaar zijn onder andere Heb de vreemdeling lief, De armen roepen en Hoop en herstel. lees verder