Netwerk Gelijkwaardig leiderschap

Het netwerk Gelijkwaardig leiderschap wil recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap in de kerk te stimuleren.

Waar we aandacht aan geven

bewustwording

We creëren bewustwording door het onderwerp gelijkwaardig leiderschap op de agenda te brengen. Dit betreft niet alleen gender maar ook een diversiteit aan persoonlijkheidsprofielen. Naast bewustwording willen we het gesprek op gang brengen binnen de evangelische beweging.

onderzoek

We onderzoeken gelijkwaardig leiderschap binnen de kerk in Nederland en Vlaanderen. Dit doen wij door diverse bestaande onderzoeken aan elkaar te verbinden en zelfstandige onderzoeken te starten. Het eerste onderzoeksthema is de relatie tussen vrouwen en mannen in leiderschap binnen de evangelische kerken.

aanmoediging

We willen (toekomstige) leiders aanmoedigen door o.a. het uitnodigen van inspirerende rolmodellen die kennis en ervaring delen, het aanbieden van oefenplekken om te spreken, het creëren van een positieve, inspirerende omgeving. In eerste instantie spitsen we dit toe op vrouwen in leiderschap.

samenwerking

Deelnemers zijn representanten van kerkgenootschappen, gemeenten, organisaties en theologische opleidingen. Daarnaast werken we samen met specialisten en organisaties met expertise op het gebied van (gelijkwaardig) leiderschap in de kerk. 

Neem contact op