25 september 2014

“Participerende kerk is bloeiende kerk”

Het comfort van de verzorgingsstaat heeft het diaconale bewustzijn van de kerk vertroebeld. De finale implementatie van …
Lees verder
23 september 2014

Participatiesamenleving: uitdaging voor de kerk

We kunnen ach en wee roepen over de veranderingen in de gezondheidszorg, maar als kerken kunnen we er ook vanuit het Goe…
Lees verder
17 juli 2014

Buurttuin

Midden in de wijk lag een dichtbegroeid en verwilderd plantsoen. De bosjes vormden een goede dekmantel voor zaken die he…
Lees verder
24 maart 2014

‘Eerst 10 keer luisteren en dan nog eens 10 keer’

In de wijk Zuilen in Utrecht staan gloednieuwe huizen onwennig naast oude flats. Waar niets in de wijk bij elkaar lijkt …
Lees verder
14 november 2013

Thuis in West: samen warmen we de wijk op

Nog één keertje ‘Ik ga op reis en neem mee’ en dan is het speelcafé afgelopen. Geen bij…
Lees verder
14 november 2013

Peter- en meterschap

De eerste verantwoordelijkheid voor geloofsopvoeding ligt bij ouders, maar jongeren hebben meer volwassen mensen nodig. …
Lees verder
26 augustus 2013

Gemeente zijn waar je geroepen bent

Een gelikte website is er niet, een prachtig kerkgebouw evenmin. Wat wel? Trouwe gemeenteleden van de oude garde en dapp…
Lees verder
4 maart 2013

6 tips voor duurzame geloofsontwikkeling bij jongeren

Dat kinderen vanzelf het geloof van hun ouders overnemen, is niet vanzelfsprekend. Hoe kunnen ouders, gesteund door de k…
Lees verder
20 december 2012

Gemeentestichting in Groningse volkswijk

De Martinikerk in Groningen heeft al 25 jaar een buurtcentrum in een oude volkswijk: het Pand. Nu zijn er vergevorderde …
Lees verder
14 november 2012

Geen discipelschap zonder discipline

De Egyptische monnik Pachomius (292-346) merkte het al: discipelschap zonder discipline leidt nergens toe. Wat moeten we…
Lees verder
29 mei 2012

Gebedspastoraat voor de buurt

De Protestantse Pax Christi-gemeente in Den Haag is elke donderdagavond Healing Centrum. Bezoekers zijn welkom voor gesp…
Lees verder
8 mei 2012

Leren budgetteren op zondagochtend

Pinkstergemeente Dominion Centre in Rijswijk zette vorig jaar vijf zondagochtenden apart voor de cursus Jouw Geld Telt. …
Lees verder
19 december 2011

Schuldhulpverlening: een taak van de kerk?

Hoewel de overheid bij wet heeft vastgelegd dat zij iedere burger wil vrijwaren van armoede, blijkt telkens weer dat reg…
Lees verder
6 december 2011

Gebedswinkel Woerden

Jan Wolsheimer, voorganger van de Cama Parousia gemeente in Woerden startte drie jaar geleden een gebedswinkel in het ce…
Lees verder
9 augustus 2011

Werken aan vernieuwing in de gemeente

In het voorjaar van 2010 verscheen het boek 'Voor de verandering- Werken aan vernieuwing in gemeente en parochie'. Auteu…
Lees verder

Terug naar het overzicht van Samen Jong

10 keer per jaar alles over kerk zijn met de volgende generaties

Ontvang dé nieuwsbrief over Kerk & Jeugd