'Samen Jong gaat heel de gemeente door'

In de praktijk

31 mei 2023
  • Profielafbeelding van Marieke Muskee
    Door:
    Marieke Muskee

Thea van Balen, lid van de jeugdraad van de NGK in Oegstgeest en omstreken, vertelt hoe zij als kerk al aan de slag gingen met het Amerikaanse onderzoek en boek Growing Young. ‘Het Engelstalige boek, met zijn krachtige inhoud, was al bekend in onze gemeente via onze predikant. Toen we hoorden over een conferentie van de Nederlandse publicatie van het boek, werden we enthousiast en zijn een jeugdouderling en jeugdraadlid hier naar toe gegaan. Als kerk hebben we direct een aantal boeken aangeschaft en deze boeken zijn heel de gemeente doorgegaan. Mensen werden en worden aangemoedigd het boek te lezen en het vervolgens aan een ander gemeentelid door te geven. Een mooi begin van het project Samen Jong in onze gemeente!’

We gaven iedere kernwaarde een score op een schaal van 1 tot 10

Met elkaar in gesprek

Thea van Balen - NGK Oegstgeest‘Nadat het boek Samen Jong door diverse gemeenteleden gelezen was, organiseerden we een aantal activiteiten om met de gemeente in gesprek te gaan over de kernwaarden uit het boek. Daarbij begonnen we met een gespreksavond met de tienerleiding’, vertelt Thea. ‘Op deze avond startten we met een brainstorm: "Wat zijn je verlangens voor de jeugd? En welke beren zie je op de weg?" In de gesprekken werd duidelijk dat er heel veel passie is voor de jeugd, dat was mooi om te zien! We gaven meer uitleg over de kernwaarden van Samen Jong en om deze nog meer te verduidelijken hebben we het YouTube-filmpje wat hierover beschikbaar is, laten zien. Vervolgens gaven we iedere kernwaarde een score op een schaal van 1 tot 10. Uit de gesprekken bleek dat we al veel doen voor de jeugd, maar geven we de jongeren ook prioriteit?

Met een paar aspecten wilden we gelijk aan de slag. Zo hadden we maar één moment in de twee weken waarop de tieners samenkwamen. Dat sloot niet voldoende aan. Daarom voegden we er één keer per maand een vrijdagavond aan toe. Wat verder opviel was dat onze locatie voor jongeren echt geen leuke ruimte is. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en nu heeft de kerkenraad opdracht gegeven dat de ruimte wordt opgeknapt. Fijn dat hier wat aan gedaan gaat worden! Wat we verder zien is dat het koffie drinken na de dienst niet aansluit bij de jonge gezinnen met kinderen. De ouders willen een kopje koffiedrinken, maar zijn tegelijkertijd druk met hun kinderen die aan het rondrennen zijn. Hoe kunnen we het voor hen ook prettig maken? Daarover zijn we nog aan het nadenken.

Tijdens een gemeentebrede gespreksavond werd ons duidelijk dat er van veel kernwaarden al wel iets zichtbaar is in onze gemeente, maar op welke plek staan de jongeren in onze gemeente? Hoeveel prioriteit geven we de jongeren nu? We organiseren activiteiten, maar nemen we daarin jongeren mee? We kwamen tot de conclusie dat op dat vlak echt nog winst in te behalen is in onze gemeente.

De kerkenraad besprak tijdens een kerkenraadweekend de kernwaarden. Zo ontstond er meer bewustwording van hoe de kernwaarden al zichtbaar zijn in onze gemeente en waar de uitdagingen liggen.’

Verbinding tussen generaties

Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren, hebben we de kernwaarden van Samen Jong geïntegreerd. Daaruit ontstond onder andere het doel dat we graag de verbinding tussen generaties willen versterken. Ons doel is dat een jongere in onze gemeente vijf waardevolle contacten heeft, buiten het gezin. We denken dat daar enerzijds mentoraat in kan helpen, maar we zijn aan het zoeken hoe we dit goed vorm kunnen geven. Jongeren kunnen een band opbouwen met de leiding van de jeugdgroepen. Daarnaast willen we graag dat jongeren verantwoordelijkheid krijgen. We laten jongeren al meewerken bij de kinderclubs en bij het beamerwerk, maar we denken dat er meer aandacht voor coaching zou kunnen zijn dan er nu is.

Jongeren meenemen in beslissingen

Een ander doel dat we beschreven in het nieuwe beleidsplan is dat we bij beslissingen in elke raad of commissie (denk aan diaconie, pastorale raad, jeugdraad), de jeugd, en jongvolwassenen mee willen nemen. We zijn als jeugdraad bij de laatste kerkenraadsvergadering geweest en daarbij hebben we dit beleidsplan verder toe kunnen lichten. Het zou mooi zijn als de commissies en raden, de jeugd veel meer mee zou nemen in hun activiteiten, keuzes en beslissingen! Door ook de kerkenraad hierin mee te nemen, hopen dat er hier meer ruimte voor komt. We voelen dat ze hier echt voor openstaan!’

Hart voor jongeren

‘We merken dat we heel veel mensen in onze gemeente hebben met een hart voor jongeren’, geeft Thea aan. ‘Zij zouden graag contact willen met jongeren maar zoeken naar hoe ze dat op een goede manier kunnen doen. De leefwereld van jongeren is erg veranderd. Daarom hebben we een avond georganiseerd met Corjan Matsinger, met als thema Geloven in de leefwereld van jongeren. De avond zal gaan over hoe je in de huidige tijd kunt aansluiten bij jongeren in hun geloofsreis. We hopen hier als gemeente van te leren, zodat de stap naar jongeren kleiner wordt en we beter kunnen aansluiten bij hun leefwereld!’

Meer mensen melden zich aan om actief betrokken te zijn in het jeugdwerk

Wat heeft het proces tot nu toe gebracht?

‘Ik merk meer enthousiasme voor het jeugdwerk onder gemeenteleden,’ vertelt Thea. ‘Meer mensen melden zich aan om actief betrokken te zijn in het jeugdwerk, dus ik merk dat er beweging is. Ik voel dat mensen aangevuurd worden door het proces van Samen Jong! We vonden het ook heel mooi toen een tijdje geleden twee twintigers naar ons toekwamen met het idee om een jongerendienst te organiseren. We zijn toen als jeugdraad met deze twintigers gaan zitten en dachten samen na over wat ze precies wilden en wat ze daarvoor nodig hadden. Dit leidde tot een hele mooie dienst voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Er stond een leuke band met vooral jongvolwassenen en tieners uit de gemeente. Ook de spreker was een jongvolwassene uit de gemeente. Na de dienst hadden we wat te drinken met chips, dus konden de jongeren nog even lekker chillen. Jongeren waren nadien heel positief: Ze vonden het fijn dat er meer in Jip-en-Janneke-taal gepraat werd en dat er liederen gezongen werden die zij leuk vinden. Ook werd gewaardeerd dat er meer tempo in de dienst zat. Ik denk dat we deze jongvolwassenen echt verantwoordelijkheid hebben gegeven en dat ze de ruimte gegeven kregen die ze nodig hadden. Mooi om deze stap rondom de kernwaarde verantwoordelijkheid geven in de praktijk te brengen!

Hoe komen de zes kernwaarden terug?

Prioriteit_blauw‘Gaandeweg proberen we de kernwaarden van Samen Jong steeds meer naar voren te laten komen in onze gemeente. Daarbij vind ik prioriteit geven aan jonge generaties het meest ingewikkeld. We hebben al wel echt voor elke leeftijdsgroep wekelijks kinderclubs, tienerclubs en jongerengroepen; allemaal met enthousiaste leiders. We organiseren een keer in de twee jaar een gezamenlijke reis voor de tieners, voor corona was dat altijd naar het buitenland, maar vorig jaar zijn we op een kamp van stichting Gave weggeweest. Daarnaast gaan we ook jaarlijks naar de EO-Jongerendag met de tieners. Bij verschillende tienerclubs wordt jaarlijks een kamp georganiseerd. Veel mensen zijn betrokken bij het jeugdwerk. Maar tegelijkertijd blijft het lastig: geven we jongeren prioriteit? Als we dit echt belangrijk vinden, moeten we dan andere taken minder tijd geven en jongeren echt voorrang geven? Dat is de vraag!

Jezusboodschap_groenIk denk dat in onze gemeente mensen heel oprecht, met al hun vragen en twijfels, hun weg met God gaan. Jongeren proberen we ook echt de ruimte te geven om daarin te zoeken, hun vragen te stellen of hun twijfels te delen. Ik denk dat dit de basis is voor de kernwaarde Jezus’ boodschap serieus nemen. We zijn wel aan het zoeken hoe je hierbij de verschillende generaties met elkaar in gesprek kunt laten zijn. Dit doen we wel op een club over het avondmaal. Bij ons mogen tieners ook aan het avondmaal en wanneer de tieners de leeftijd hebben dat ze naar de tienerclubs gaan, behandelen we dit thema. Die club is er voor de tieners en voor de ouders, we geven dan ook materiaal waarmee ze thuis verder in gesprek kunnen gaan. Bij de startavond van het seizoen voor de oudere tieners nodigen we altijd de ouders uit en gaan we in groepjes in gesprek. Daarnaast nodigen we soms een gemeentelid uit op een tieneravond om een getuigenis te geven, waarbij ruimte is voor vragen en gesprek. We hebben ook een professor in de gemeente die veel kan vertellen over schepping en evolutie en alle ruimte geeft om de vragen en twijfels samen met jongeren te bespreken. Dit zijn wel voorbeelden van hoe we proberen generaties met elkaar in gesprek te laten zijn. Maar er is zeker nog groei mogelijk!

hartvoorjongeren_blauwIk denk dat we als kerk wel hart voor jongeren hebben, doordat we echt aandacht voor jongeren hebben. Vragen en twijfels mogen er zijn in de tienerclubs. Bij het kinderwerk stuurt de leiding een kaartje met de verjaardag of als er iets aan de hand is. Tegelijkertijd blijft het nog wel zoeken hoe we aan kunnen sluiten bij de levensvragen van jongeren, bij wat hen bezighoudt. Dat is ook waarom we Corjan hebben uitgenodigd. Ik denk dat het echt een uitdaging is om juist in deze maatschappij aan te sluiten bij de geloofsreis van jongeren!

verantwoordelijkheid_groenWe proberen waarde jongeren verantwoordelijkheid geven steeds meer in de praktijk te brengen in onze gemeente. Maar we mogen echt nog leren om jongeren te laten groeien. Waar liggen mijn kwaliteiten en wat vind ik leuk om te doen? Daarin zouden we jongeren meer mogen begeleiden.

warmegemeenschap_blauwWe willen een warme gemeenschap zijn waar je fouten mag maken, waar je mag zijn zoals je bent. Deze kernwaarde vinden we belangrijk. Tegelijkertijd zijn wij als volwassenen ook deel van deze maatschappij, daar moeten we ons bewust van zijn. Zijn we als kerk echt anders? Is deze kerk een plek waar je mag falen en oefenen? Jongeren krijgen daarin enerzijds het voorbeeld van volwassenen in diensten, tijdens getuigenissen, maar ook wel bij de leiding van de clubs. Zij durven hun vragen te stellen en hun kwetsbaarheid te laten zien aan jongeren en tegelijkertijd mogen we hierin ook nog groeien als kerk!

besteburen_groenIn onze gemeente hebben we allerlei projecten waarmee we een beste buur willen zijn. Zo hebben we voor het Gave kamp een internationale maaltijd georganiseerd om geld in te zamelen voor het kamp. We nodigden mensen uit van de Arabischtalige gemeente maar er kwamen ook mensen uit andere verschillende culturen. Er was ruimte om in gesprek te gaan over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daarnaast zamelen we producten in voor de voedselbank. Het is onze wens om daar ook de kinderen en jongeren bij te betrekken, mogelijk door hen ook eten mee te laten nemen/geven voor de voedselbank. We willen de kinderen graag leren om te geven, maar doordat we de collecte digitaal doen zien zij hier veel minder van en lukt het ook niet om in de clubs voor een project te sparen waar de kinderen zelf geld voor meenemen.

Wat zijn de worstelingen, waar loop je tegenaan?

‘Ik merk dat we heel veel ideeën hebben waar we meer in zouden kunnen doen. Maar hoe ga je dat allemaal organiseren? Hoe krijg je het voor elkaar? Een van de vragen in het boek Samen Jong is hoeveel geld geef je uit aan het jeugdwerk. Wij hebben mooie plannen vanuit de jeugdraad voor het kinderwerk, het jongerenwerk en de jongvolwassenen, en daar stond iedereen achter, ook vanuit de kerkenraad. Er was echt draagvlak voor. Maar wanneer je dan bespreekbaar maakt dat je daar ook mensen voor in wilt zetten, mensen betaald wilt inzetten, dan levert dat wel meer discussie op. Eén van onze jeugdraadleden woonde een tijdje in Amerika en daar zijn veel meer betaalde krachten in het jeugdwerk. Als we het daarover hebben, merk je dat iedereen onze ideeën belangrijk vindt, maar wat gaat het in de praktijk betekenen? Daarover zijn we nog in gesprek.

Ten slotte vinden we het wel een zoektocht om jongeren op de juiste manier verantwoordelijkheid te geven. Tieners moeten al zoveel projecten doen, ze hebben al zo vaak het gevoel dat ze moeten presteren. Ik denk dat we in de kerk ervoor moeten waken niet dezelfde cultuur neer te zetten, maar dat is een zoektocht. We hopen dat de avond met Corjan ons daar ook nog wat handvaten in gaat geven.’

Waar staan we nu?

‘Samen Jong biedt ons hele mooie handvatten om samen in gesprek te gaan, en na te denken over hoe we jongeren meer prioriteit kunnen geven in onze gemeente. Het heeft een heel mooi bewustwordingsproces op gang gebracht, maar het proces kost ook tijd. Samen, met alle commissies en raden zetten we steeds een stapje verder, op weg naar een kerk met alle generaties!’

Thema: Samen Jong

Dit artikel hoort bij het thema Samen Jong. Ontdek meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten richting een kerk met álle generaties.

Wellicht vind je dit ook interessant

Met kleine stappen op weg naar een kerk met alle generaties

‘Een jaar geleden begon er een zoektocht bij ons in de kerk’, vertelt Clary Dijkstra van de Kruiskerk in Mep…
Lees verder

Alle generaties bidden mee in Harderwijk

Tijdens de Week van gebed voor eenheid in 2023 werd er in Harderwijk door alle generaties volop gebeden. De werkgroep Ge…
Lees verder

En de ouderen dan?

Het was aan het gezicht van de mevrouw af te lezen dat ze sceptisch was. Hoezo, jonge generaties prioriteit geven? En de…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema