Hoe verder met Samen Jong? (deel 1)

Vier tips voor de volgende stap na het lezen van Samen Jong

30 november 2022
 • Profielafbeelding van Martine Versteeg
  Door:
  Martine Versteeg

Heb je het boek Samen Jong gelezen? Ben je er enthousiast over en zou je in jouw gemeente verder aan de slag willen gaan?

samenjong_logo_tag_kleurRondom het gedachtegoed van Samen Jong zijn ondertussen zo’n 18 organisaties uit het MissieNederland-netwerk betrokken. Zij bieden elk vanuit hun kracht en expertise lokale kerken begeleiding aan voor het implementeren van de Samen Jong-kernwaarden. Daarnaast ontmoeten de organisaties elkaar regelmatig. Zij verzamelen mooie verhalen uit de praktijk ter inspiratie, bundelen krachten waar nodig en willen elkaar scherp houden in het verder doordenken van het gedachtegoed van Samen Jong.Vanuit dat netwerk geven we een aantal tips om alleen of met ondersteuning van deze organisaties een stap verder te gaan. In dit artikel delen we vier tips om een goede volgende stap te zetten.

Tip 1: Goede focus, geborgd in gebed

Iets wat we als netwerk merken is dat Samen Jong veel losmaakt. We horen veel enthousiasme, maar ook zorgen of twijfels: ‘Het moet in de kerk toch niet gaan om het aantrekken van jongeren? Wordt het aan de slag gaan met Samen Jong in je geloofsgemeenschap niet iets maakbaars en activistisch? Zo van, als ik deze kernwaarden van Samen Jong maar goed implementeer, dan komen er (weer) jongeren in onze kerk.’

Ook al is dat niet de gedachte van Samen Jong, herkennen we het risico hiervan wel. Het kan zomaar ongewenst de focus worden. Je gaat er dan vanuit dat de aanwezigheid van jongeren de waarde van de kerk vergroot, maar dat is niet waar. De waarde van de kerk zit in de persoon Jezus om wie wij een gemeenschap heen vormen. Als netwerk Samen Jong geloven we dat die waarde er is voor alle generaties. We geloven dat die kracht en potentie van de kerk versterkt wordt wanneer er diversiteit (onder andere in leeftijd) is in de gemeenschap. Neem bijvoorbeeld de Samen Jong-kernwaarde Warme gemeenschap zijn. Een warme gemeenschap zijn is makkelijker wanneer we een groep vormen met mensen die ongeveer hetzelfde zijn als onszelf. Maar juist als we ook een warme gemeenschap zijn wanneer we verschillen (in smaak, leeftijd of wat dan ook) wordt Hij die de kerk zijn waarde geeft zichtbaar.

In onze meest recente netwerkontmoeting van Samen Jong-partners voelden we ook deze spanning. We concludeerden dat we onderstrepen wat er in het boek Samen Jong staat:

Samen Jong vraagt om een houding van vertrouwen. Vertrouwen dat het de Heer is die het huis bouwt, niet wij. Het vraagt om een houding waarin wij onszelf afhankelijk maken van God en ons ontvankelijk maken voor zijn Geest. Gebed is daarom onmisbaar wanneer je aan de slag gaat met Samen Jong.

Gebed helpt ons bij het behouden van de goede focus. onszelf te helpen een goede focus te houden. Gebed om in ons verlangen een gemeenschap te zijn die Christus steeds zichtbaarder maakt, te vertrouwen op God.

Reflectievragen bij deze tip

Mooi dat je in jouw gemeente aan de slag wil gaan met Samen Jong. Welke plek heeft gebed nu in dat proces? Neem de tijd om in gebed te reflecteren op je eigen drijfveren. Moet je ergens jezelf en jouw verwachtingen bijstellen? Hoe krijgt gebed ook vorm in alle volgende stappen die jij en je gemeenschap wil zetten?

Tip 2: Deel jouw enthousiasme

‘Aan de slag gaan met Samen Jong’ vaak begint bij één persoon die enthousiast is geworden. Omdat Samen Jong echter gaat over het geheel van de gemeenschap kun je het niet alleen doen. Uiteindelijk gaat het erom dat de kernwaarden die Samen Jong benoemt in de gehele gemeenschap versterkt worden.

We herkennen verschillende aandachtspunten in die beweging van de enthousiasme van één persoon, naar gedragen door de gehele gemeenschap.

Een eerste stap die je als enthousiast persoon kunt zetten is het creëren van een gezamenlijk draagvlak. Dat kun je doen door het delen van jouw enthousiasme met anderen in de gemeente. Let er daarbij op dat je ook de leiders van jouw geloofsgemeenschap betrekt. Zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Je kunt dus niet om hen heen. Het is dan ook waardevol als het verder delen van enthousiasme rond de kernwaarden van Samen Jong juist ook via de leiders van de kerk gaat.

Gelukkig ben je niet de eerste die deze stap wil zetten en kun je gebruik maken van de tips van anderen. Vanuit de voorbeelden die we terug horen vanuit de praktijk delen we een aantal manieren hoe anderen hun enthousiasme hebben gedeeld.

 1. Meerdere geloofsgemeenschappen hebben één of meerdere Samen Jong-doorgeefboeken aanschaften. Gemeenteleden worden aangemoedigd om het boek te lezen, in de kantlijnen gedachten op te schrijven en vervolgens door te geven.
 2. We hoorden ook van verschillende kerkenraden die gezamenlijk het boek lezen en bij vergaderingen beginnen met het bespreken van een hoofdstuk. Dit doen sommige ook door het gebruiken van de trainingsvideo’s die gemaakt zijn in samenwerking met verschillende organisaties uit het Samen Jong-netwerk.
 3. Een kerkelijk werker vertelde dat hij een serie van korte podcasts maakte, waarin hij een korte samenvatting maakte van een hoofdstuk en vervolgens deelde wat hem daarin raakte. Hierdoor konden anderen die misschien geen tijd hebben om het boek te lezen wel mee worden genomen.
 4. Als jij een voorganger bent: Meerdere voorgangers wijden een prekenserie aan de Samen Jong-kernwaarden. Hier kunnen de Bijbelse reflecties in het boek ook bij helpen.
 5. Je kunt eventueel ook gebruikmaken van de videotutorial van Samen Jong om anderen kennis te laten maken met het gedachtegoed van Samen Jong. Hierin leggen drie jongeren beknopt de zes kernwaarden van Samen Jong uit.
 6. Er zijn ook diverse kerken die een spreker uit het Samen Jong-netwerk uitnodigen in een dienst of andere ontmoeting van de gemeente. Binnenkort is er een sprekerlijst beschikbaar, tot die tijd kun je mailen.

Reflectievragen bij deze tip

Waardoor ben jij enthousiast geworden in het Samen Jong-boek? Wie zijn de mensen waaraan je jouw enthousiasme zou willen overdragen? Welk manier van enthousiasmeren past er bij jou?

Tip 3: Borg het proces

Hopelijk is jouw enthousiasme aanstekelijk en draagt het betrekken van leiders uit de geloofsgemeenschap vrucht. In de volgende fase komt het erop aan dat het leiderschap van de gemeente – met voldoende draagvlak – het proces van het versterken van de zes kernwaarden wil omarmen. Dit betreft dus een keuze om intentioneel de zes kernwaarden in de gemeente te versterken.

Wanneer je als geloofsgemeenschap deze keuze maakt, adviseren wij dat je dit proces ook borgt. Het gaat namelijk om een langdurig proces, dat snel kan verzanden als er niet een paar mensen zijn die zich verantwoordelijk voelen en het mandaat hebben om het proces vorm te geven en te begeleiden. In sommige gemeenten is een Samen Jong-team gevormd, bestaande uit predikant en/of oudsten en gemeenteleden van verschillende generaties. Wellicht zijn er ook andere vormen om het te borgen. Zorg er in ieder geval dat het niet afhankelijk is van slechts één persoon.

Reflectievragen bij deze tip

Wie zijn de mensen die het beste een Samen Jong-proces kunnen borgen? Hoe kunnen verschillende generaties hierin betrokken worden? Hoe blijft er een goede verbinding met het leiderschapsteam/kerkenraad?

Tip 4: Elkaar blijvend inspireren en ondersteunen in het proces

Samen Jong is geen snelle oplossing voor het aantrekken van jonge mensen in jouw gemeente (lees tip 1). Het gedachtegoed van Samen Jong is zelfs nog niet eens een volledig uitgekristalliseerd. Juist in de gesprekken in en om het netwerk merken we dat er nog veel te doordenken is en goede vervolgstappen ontdekt worden. Samen Jong is dus een beweging. Hierin kunnen we van elkaar leren. Ook al kan het verleidelijk zijn om vooral zelf aan de slag te gaan, heeft het juist meerwaarde om van anderen te leren en ook te delen van wat je zelf leert.

Een proces in je eigen gemeente starten kan profijt hebben van ondersteuning van professionals. Mensen die van buitenaf nieuwe perspectieven kunnen inbrengen. Zij brengen zelf kennis en expertise mee, maar helpen ook ontdekken wat juist voor jouw geloofsgemeenschap werkt. Hiervoor is het netwerk Samen Jong gevormd. Diverse organisaties willen jou en jouw geloofsgemeenschap ondersteunen in het implementeren van de kernwaarden van Samen Jong. Hun aanbod vind je hier.

Reflectievragen bij deze tip

Kijkend naar jouw gemeente en het proces waar jullie inzitten: is begeleiding of ondersteuning van een professional wenselijk? Hoe kunnen jullie andere kerken (in jouw omgeving) inspireren met jullie proces?

Ook in de bredere beweging van Samen Jong willen wij als netwerk blijven leren van jou en jouw gemeente. Zullen we elkaar verder helpen in het kerkzijn met alle generaties?

Over Martine Versteeg

Martine Versteeg is relatiemanager Kerk & Jeugd bij MissieNederland en projectleider van Samen Jong. Ze schreef als eindredacteur mee aan het boek

Thema: Samen Jong

Dit artikel hoort bij het thema Samen Jong. Ontdek meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten richting een kerk met álle generaties.

Wellicht vind je dit ook interessant

En de ouderen dan?

Het was aan het gezicht van de mevrouw af te lezen dat ze sceptisch was. Hoezo, jonge generaties prioriteit geven? En de…
Lees verder

De rol van jouw kerk in het welzijn van jongeren

Vijf jaar lang doet het RIVM onderzoek naar de effecten van de coronapandemie op het welzijn van jongeren. Als vertegenw…
Lees verder

Advent en kerst met álle generaties

Advent en kerst vieren met álle generaties samen kan een flinke uitdaging zijn. Het is soms makkelijker om iets t…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema