Aanbod van Samen Jong-partners

KerkenToolkit

16 juni 2022
 • Profielafbeelding van Martine Versteeg
  Door:
  Martine Versteeg

samenjong_logo_tag_kleur

Zestien aangesloten organisaties bij MissieNederland hebben zich verenigd in het netwerk Samen Jong. Zij geloven in de potentie van de geloofsgemeenschap en ontwikkelen samen middelen en mogelijkheden om lokale visiedragers te ondersteunen bij het vormgeven van een 'Samen Jong-cultuur'. Dit doen we in de vorm van verdiepende content, handvatten, coaching en begeleiding. Hieronder zie je een overzicht van het aanbod van de parners van Samen Jong. 

Kerkpunt, Unie-ABC, Navigators LEF en Youth for Christ

 • Samen maakten deze partners zeven gratis online trainingsvideo's om zelf aan de slag te gaan met de kernwaarden van Samen Jong. 

T&T YOUTUBE THUMBNAILS (10)

CGJO

 • CGJO biedt begeleidingstrajecten en diverse content voor verdere inspiratie om geloofsgemeenschappen te ondersteunen bij het implementeren van de zes kernwaarden.
 • In drie podcasts over Samen Jong worden de auteurs Jan Wolsheimer, Sabine van der Heijden en Vincenza La Porta geïnterviewd over het boek. 
 • CGJO brengt drie magazines uit rondom drie van de kernwaarden. Het eerste magazine zal in september verschijnen en zal dieper in gaan op de kernwaarde 'Beste buren zijn'. 

Christelijke Hogeschool Ede

 • In cursusjaar 2022-2023 biedt de CHE een Professionele Leergemeenschap Samen Jong aan. Deze leergemeenschap ondersteunt jou als voorganger, predikant of kerkelijk werker om Samen jong te implementeren. Door samen ervaringen te delen, intervisie maar ook theoretische input rondom de kernwaarden en veranderingsprocessen te bestuderen.  

Evangelisch College

 • Rondom de boeklancering van Samen Jong heeft het Evangelisch College een studiemiddag georganiseerd. De opnamen hiervan zijn binnenkort terug te zien op de website van het Evangelisch College. 
 • Daarnaast heeft Samen Jong ook een plek in het curriculum van de Jongerenwerkersopleiding van het Evangelisch College.

HGJB

 • In alle dienstverlening van HGJB is het gedachtegoed van Samen Jong verweven en wordt het versterken van de kernwaarden als uitgangspunt genomen. 

IZB

 • IZB-Focus wil voor langere tijd met gemeenten en kerkenraden optrekken om hen te ondersteunen bij hun missionaire roeping. In het gehele traject van IZB-Focus zijn de kernwaarden van Samen Jong een uitgangspunt en de trajectbegeleiders zijn getraind rond de kernwaarden van Samen Jong. 

Jeugdwerk.info

 • Jeugdwerk.info is een platform van zzp-professionals met liefde voor jeugd, kerk en jeugdwerk. Diverse jeugdwerk.info zzp-ers hebben ervaring in het begeleiden van kerken en het versterken van de Samen Jong-kernwaarden. Zij kunnen bijvoorbeeld een toerustingsavond verzorgen, inventariseren waar kansen liggen en/of een traject begeleiden. 

Kerkpunt

 • Naast de online videotrainingen die Kerkpunt ontwikkelde samen met Youth for Christ, Unie ABC en Navigators LEF, biedt Kerkpunt ook begeleiding en workshops aan voor kerken, rond de kernwaarden van Samen Jong. 

Navigators LEF 

 • E-book: jonge leiders uitnodigen en uitdagen. Navigators LEF heeft een inspiratiegids ontwikkelt met tips en handreikingen om jonge leiders te vinden, te vragen en beter toe te rusten. Het is een gratis download voor iedereen die de Samen Jong-kernwaarde 'Verantwoordelijkheid geven' willen versterken in hun geloofsgemeenschap. 
 • Sluit je aan bij de Learning Community om als jeugdleidersteam je jongeren verder te groeien in het volgen van Jezus en te leren hoe je leiderschap doorgeeft aan jonge mensen. 
 • Navigators LEF biedt ook trajecten op maat aan. Hoe dit traject eruit ziet is afhankelijk van jouw startsituatie. 

SEED

 • SEED helpt je de Samen Jong-kernwaarde 'Beste buren zijn' te versterken. Zij helpen je om stapsgewijs van een idee tot een heldere strategie te komen. Hierbij werkt SEED met een uitgebreide set van hulpmiddelen die zowel creativiteit als verbeeldingskracht versterken en die helpen om ideeën te verfijnen en duidelijkheid te scheppen. 

Weetwatjegelooft.nl

 • Weetwatjegeloooft.nl als onderdeel van de TU Kampen heeft een interview over Samen Jong in het juni nummer van het blad TU-magazine. In dit nummer staan daarnaast ook andere artikelen die gaan over hoe je jongeren een centralere plaats geeft in jouw geloofsgemeenschap. 
 • Daarnaast zal het Theologische Universiteit Kampen / Utrecht betrokken zijn bij verdere verdiepende onderzoeken rond Samen Jong.

World Servants 

 • Een project met World Servants in de kerk verbindt generaties, leidt nieuwe leiders op, maakt het geloof praktisch en laat de kerk dienstbaar zijn in de buurt. Hiermee versterk je verschillende Samen Jong-Kernwaarden: Beste buur zijn, Jezus boodschap serieus nemen en Verantwoordelijkheid nemen. 

Xpeditie 3.6.0.

 • Xpeditie 3.6.0. helpt je bij het aangaan van het partnerschap met ouders in je gemeenschap. Met verschillende workshops en diensten voor alle generaties maak je de Samen Jong- kernwaarde 'Prioriteit geven aan jonge generaties'' concreet.
 • Ook heeft Xpeditie 3.6.0. een e-book ontwikkeld waarin je verder ingaat op de visie achter een partnerschap met ouders. 

Youth for Christ

 • Naast de gratis Samen Jong online trainingsvideo die Youth for Christ ontwikkelde samen met Unie-ABC, Navigators LEF en Kerkpunt biedt Youth for Christ trainingen om kerken te helpen bouwen aan een missionaire cultuur die jonge mensen aantrekt. De trainingen sluiten aan bij de leefwereld van jonge mensen die zich zowel in, als buiten de kerk bevinden. Dit doen zij d.m.v. tienerprogramma’s, (online) trainingen en een jaarlijks Trainingsevent voor jeugdleiders en predikanten.

Youth With a Mission/Jeugd met een Opdracht

 • Lead to Move van Youth With a Mission helpt jou als kerk of jeugdleider om je verder te verdiepen in een van de kernwaarden van Samen Jong.
  Er zijn diverse seminars beschikbaar om in te zetten in jouw kerk. 

Thema: Samen Jong

Deze KerkenToolkit hoort bij de kernwaarden van Samen Jong. Ontdek meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community in beweging te komen.

De wereld heeft een kerk nodig die leven brengt. Daarom verzamelen we de beste initiatieven uit ons netwerk.

Hielp deze KerkenToolkit jou om een volgende stap te zetten?

Of word persoonlijk deelnemer (vanaf € 5 per maand) en ontvang het boek Samen Jong nu cadeau

Nog meer aanbod uit het grootste christelijke netwerk

bekijk alle toolkits

Kerst en advent 2022

Hoe geef je vorm aan advent en kerst? Er zijn vele initiatieven vanuit het netwerk van MissieNederland. We maakten er ee…
Lees verder

Armoedebestrijding in je omgeving

'Ik red het niet meer.' Steeds meer mensen lopen er tegenaan dat stijgende (energie)prijzen ervoor zorgen dat zij het fi…
Lees verder

Eenzaamheid

Hoe kun je als kerk een hoopvol antwoord geven op eenzaamheid? Hoe maak je de verbinding met mensen binnen én bui…
Lees verder