Waar is de kerk in het stikstofdebat?

23 juni 2022
  • Profielafbeelding van Micha Nederland
    Door:
    Micha Nederland

Dat de samenleving polariseert, wordt ook zichtbaar in de kerk. Afgevaardigden van christelijke netwerken, organisaties en kerken(koepels) roepen geloofsgemeenschappen op om in gesprek en in gebed te gaan. Laten we elkaar zondag vragen stellen in plaats van stellingen te poneren.

Sommige onderwerpen gaan we liever uit de weg, want we stuiten altijd wel iemand tegen de borst. Toch zou juist de kerk een plek moeten zijn waar we nader tot elkaar komen, zonder de waarheid met bijbehorende scherpe randjes te omzeilen. 

Onze manier van discussiëren draagt niet bij aan de verbondenheid die we nodig hebben om samen tot betere oplossingen te komen.

In de stikstofcrisis zou je haast vergeten dat er een heleboel punten zijn waar vrijwel iedereen het over eens is. Bijvoorbeeld dat het allesbehalve goed gaat met de aarde. Dat onze manier van landbouw én de keuzes van de maatschappij daar een aandeel in hebben, net zoals het koopgedrag van consumenten en het beleid van de overheid. Dat de huidige oplossingen een enorme impact zullen hebben op de boeren en op het platteland. En bovendien: dat onze manier van discussiëren niet bijdraagt aan de verbondenheid die we nodig hebben om samen tot betere oplossingen te komen. 

We weten allemaal waar het naartoe moet: een houdbaar productiesysteem voor ons voedsel, om de aarde leefbaar te houden. We moeten ons daarbij realiseren dat de discussie breder is dan alleen Nederland, stikstof en de veestapel. Het gaat over voedsel, dierenwelzijn, biodiversiteit, bodem, landschap, milieu, mondiale handel, het voortbestaan van (familie)bedrijven, persoonlijke dromen en sociale verbanden. Bovendien zijn boeren en natuur niet per definitie elkaars vijanden. Nog niet zo lang geleden vormden boerderijen en het boerenland in Nederland namelijk een heel divers landschap met een hoge biodiversiteit. Dat dit mogelijk is, is een hoopvolle boodschap.

We weten allemaal dat pijnloze oplossingen niet bestaan. En dat het niet rechtvaardig is als de boeren de enigen zijn die klappen vangen. Boeren hebben te maken met (de invloed van) toeleveranciers, verwerkers, supermarkten, bankiers, ambtenaren, consumenten én bedrijven. Iedereen heeft dus een rol en een verantwoordelijkheid. 

Ook de kerk. Bijvoorbeeld als de plek waar al die mensen elkaar tegenkomen. De Hervormde Kerk in Barneveld organiseerde tijdens de vogelgriepruiming een avond, waar boeren samenkwamen om het verdriet te delen. Ook opende de gemeente het gesprek in de gemeente, om zo gezamenlijk pastoraal naast de boeren te staan in deze onzekere tijd. 

Constructief

In de kerk zoeken we met elkaar naar Gods bedoeling en staan we voor elkaar klaar. Daarbij putten we voor ons wereldbeeld, waarden en keuzes uit een bijzondere bron van wijsheid en inspiratie. De Bijbel staat vol met verhalen over hoe een samenleving in te richten, of beter gezegd: hoe te boeren. Laten we daar een gesprek over voeren binnen onze lokale gemeenschappen. Niet door stellingen te poneren, maar door vragen te stellen: 

  • Hoe ziet de boerderij en het platteland van de toekomst eruit, vanuit een bijbels perspectief? 
  • Wat is er nodig om recht te doen aan alle betrokkenen en wat heb jij daarin te bieden vanuit jouw situatie? 
  • Wat kan de kerk betekenen voor boerenfamilies die worden geraakt door de stikstofcrisis?  

Durven we dit thema te laten raken aan onze eigen levensstijl? En hoe kunnen we de (angst voor) polarisatie achter ons laten, en een gesprek voeren vanuit verwondering en dankbaarheid voor het feit dat de aarde ons dagelijks voorziet van voedsel? Op de website van Micha Nederland delen ondergetekende partijen verdiepingsmateriaal en voorbeeldinitiatieven.

Thema: Heel de schepping

Dit artikel hoort bij het thema 'Heel de schepping'. Ontdek op ons thema-overzicht meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten.

Dit artikel werd geïnitieerd door Micha Nederland en is onderschreven door Annemarthe Westerbeek (A Rocha), Annemieke Buwalda (Groene Kerken), Cornelis de Schipper (Tearfund), mgr. Gerard de Korte (referent Kerk en Samenleving), Harmen Niemeijer (Micha Nederland), Jan Overeem (Christen Contact Agrarisch), Jan Wolsheimer (MissieNederland) Marco Batenburg (Voorzitter Generale Synode, Protestantse Kerk in Nederland), Matty van Leijenhorst (Laudato Si’ Alliantie Nederland), Niels Rook (CGMV) en Ron Methorst (lector bij Aeres Hogeschool).

Wellicht vind je dit ook interessant

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Hoe christenen een verschil kunnen maken tijdens Halloween

Een aantal jaar geleden werden christenen in Barendrecht geïnspireerd om een alternatief voor Halloween aan te bied…
Lees verder

6 lessen voor de kerk vanuit het misbruik bij The Voice

De media raken er bijna niet over uitgepraat en elke dag zijn er nieuwe meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedr…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema