‘God geeft herstel van identiteit’

Gebedspastoraat helpt in genezing van ons Godsbeeld, zelfbeeld en onze beelden van de ander

21 april 2022
  • Profielafbeelding van Jan Willem Janse
    Door:
    Jan Willem Janse

Wanneer we spreken over ongelijkheid, niet-gezien-zijn, gaat het over wonden die soms heel diep zitten. Zowel bij slachtoffer als dader. Hoe kan Gods liefde heling geven en hoe ziet dat eruit? In gebedspastoraat wordt dit tastbaar.

Agnes Huizenga – in het dagelijks leven contextueel therapeut en coach – zet zich binnen de beweging van New Wine al jaren in om de rol van gebed in de gemeente onder de aandacht te brengen. ‘Of het nu gaat om luisteren naar God, ministrygebed of gebedspastoraat: gebed is een rode draad die in alles terugkomt’.

Jezus ontmoeten in de pijn

‘Het gebedspastoraat gaat uit van het samen in Gods aanwezigheid zijn’, vertelt Agnes. ‘Dat betekent dat je je opent voor God, je op Hem richt en ervan bewust wordt dat Hij is er is. Dat Hij in jouw nabijheid is. In alles wat je meemaakt, in je hele zijn. Alleen al dat besef bouwt je identiteit in Hem.

Om dat concreet te maken nodigen we de pastorant uit: probeer je God eens voor te stellen. Waar zou Hij voor jou zijn in deze ruimte? Sommige mensen hebben dan beelden zoals we in de Bijbel terugzien in Openbaringen. Anderen hebben een beeld van een vader, iemand dichtbij die aan de tafel zit of op de bank. Ook als God in je beleving ver weg is, geeft dat inzicht in het beeld dat je van God hebt.

In het gebedspastoraat is veel ruimte voor stilte en het luisteren naar wat God wil zeggen. Er is daarin een voortdurende afwisseling: iemand vertelt iets – bijvoorbeeld over een probleem of een pijnlijke ervaring – en vervolgens zijn we stil voor God. We vragen in het gebed dan bijvoorbeeld nadrukkelijk aan Jezus: “Waar was U in deze situatie?” Heel vaak zien mensen dan iets. Zo kan het zijn dat iemand – die zich vernederd en alleen voelde – een beeld krijgt van hoe zij zich terugtrok in haar bed, maar vervolgens ziet dat Jezus naast haar zit, een hand vasthoudt of een traan wegveegt. Dan besef je dat je niet alleen bent, dat je gezien en geliefd bent. Het geeft dat iemand weer op zijnsniveau ervaart dat Hij er is en dat Hij goed is. Dat Hij werkelijkheid is. Zo’n ervaring geeft bevestiging van leven.

Bestemming

Het geeft ook bestemming aan mensen. Stel, ik heb een negatief zelfbeeld en ik zeg: “Iedereen kan alles goed, behalve ik. Eigenlijk als ik eraan terugdenk: mijn hele puberteit heb ik alleen op m’n kamertje gezeten. Er is geen hond die om mij geeft. Mijn ouders niet en God ook niet.” Dan is dat zowel je beeld van wie jij bent, wie de ander is en hoe God is. In het gebedspastoraat ga je terug naar die herinnering. Het gevoel van al die uren, dagen alleen op je kamertje. Maar als dan Jezus laat zien waar Hij in die situatie is – dat hij je misschien wel aan het lachen maakt en uitnodigt om tevoorschijn te komen – wordt de hele beleving herschreven. Je voelt ineens: “ik leef ergens voor, ik ben wel van belang.” Dat kan je op weg helpen om negatieve denkpatronen om te kerken en positieve stappen te zetten.

Verwonde beelden over man en vrouw

Als je beschadigd wordt door dingen die in je leven gebeuren, ontstaat er ook wantrouwen naar andere mensen. Dat kan zich ook hechten aan beelden die je hebt van de andere of je eigen sekse. Dit kan herstellen doordat je gaat merken en zien dat Gods waarheid een andere is dan de jouwe. Maar dat moet je dan wel willen onderzoeken: het is nodig dat je erkent dat dit het gevolg van schade is.

Wat je bij seksisme vaak ziet, is dat mannen vanuit een soort trots naar de vrouw kijken als een zwak iemand. Ze zien haar daardoor meer als “onderdaan” dan als metgezel, gelijkwaardig. Ik merk dat ze vaak eerst geconfronteerd moeten worden, voordat ze dat zien en een beweging kunnen maken naar: waarom doe ik dit eigenlijk? Maar wanneer ze het willen onderzoeken, dan kan God dit ook laten zien. Vaak ontdekken zij dan: “Ik ga boven de vrouw staan omdat ik eigenlijk gewoon erkenning van haar wil.” Daar zit onveiligheid onder. In huwelijkspastoraat komen we dat bijvoorbeeld weleens tegen: “Ik ben bang dat als ik mij niet groot voor doe, dat mijn vrouw dan geen respect meer voor me heeft. Ik ben bang dat ik haar kwijtraak.” Als je God daar dan bij vraagt, gaat er een weg open naar verzachting.

Vrouwen kunnen ook vaak zelf het beeld van onderdanigheid en afhankelijkheid bevestigen. Dat zij zich onder de ander plaatsen, in plaats van ernaast. In beide gevallen is het een zondig patroon. Een vrouw moet in zo’n situatie echt leren om te gaan staan. Daarin herstel te ontvangen van God: van wie zij in Christus is. Ook daarbij is het belangrijk om te erkennen dat er schade is. In het gebedspastoraat ga je terug naar herinneringen en bid je om herstel daarin. Dan ontdekt iemand bijvoorbeeld: “Ik heb mezelf uit angst heel klein gemaakt.” Dan kun je God vragen iemand (weer) ruggengraat te geven om te durven opstaan.

In alle pastoraat gaat het toch om herstel van die identiteit. Onder de man-vrouwbeelden zit een gelijke basis van het mogen ontdekken dat je echt geliefd bent in Jezus. Als dáár herstel plaatsvindt, vindt er correctie plaats: óf mensen worden meer opgericht óf mensen worden wat verzacht. Dat gaat overigens stap voor stap.

Betekenis voor de kerk

Dat is iets waar de hele kerk baat bij heeft. In de praktijk merken we dat mensen die herstel ervaren in hun identiteit, daarna zijn opgestaan in de kerk en actief bijdragen aan het koninkrijk. Bovendien is het winst voor de kerk als mannen en vrouwen gezonder met elkaar omgaan. Als we dat beiden leren, vertegenwoordigen we veel meer het beeld van Christus. Dan word je als kerk veel aantrekkelijker.’

New Wine-cursus Gebedspastoraat

Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat binnen de eigen gemeente, met als doel het versterken van de relatie met God. Het verschil met gebruikelijk pastoraat is dat er veel meer ruimte wordt gemaakt voor stilte en gebed. In de training voor Gebedspastoraat hanteert New Wine een Bijbels-holistisch werkmodel: de cirkel van Gods liefde.

De gebrokenheid in ons leven zou je kunnen uitsplitsen in vier dimensies: innerlijke wonden, zonden, bindingen en demonische belasting. In elk van deze dimensies wil God genezing, bevrijding en herstel geven.

Gebedspastoraat-New-Wine-model Cirkel van Gods liefde

De vier velden in de cirkel - wonden, bindingen, zonden en boze machten - zijn geen losse onderdelen. Ze hebben allemaal met elkaar te maken en werken op elkaar in. In het gebedspastoraat brengt Gods Geest patronen aan het licht en samen brengen we ze in Gods helende aanwezigheid.

De rol van de gebedspastor: priester, profeet en koning

In de cursus van New Wine wordt de gebedspastor getraind vanuit het besef dat zij delen in de zalving van Christus als priester, profeet en koning. Vanuit de priesterlijke roeping mag de gebedspastor verbinding brengen tussen mens en God. ‘We mogen mensen bij God brengen, en in omgekeerde beweging: God dicht bij mensen brengen.’ Vanuit de profetische roeping getuigen gebedspastors van de hoop die in hen is. ’We mogen – net als Jezus – afgestemd zijn op de Vader en zijn woorden spreken.’ Vanuit de koninklijke roeping mogen de gebedspastors gaan stáán en leven vanuit het gezag waarmee zij zijn bekleed. Ook helpen zij pastoranten om koninklijk te leven.

Kennismaken met de nieuwe gebedspastoraatcursus die New Wine in september aanbiedt, kan onder andere op de Zomerconferentie van New Wine. Heb jij of heeft jouw geloofsgemeenschap nu al interesse? Maak het kenbaar via gebedspastoraat@new-wine.nl

Thema: Meer dan sekse

Dit artikel hoort bij het thema 'Meer dan sekse'. Ontdek meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community in beweging te komen op het thema-overzicht.

Naar het overzicht

Wellicht vind je dit ook interessant

Er gewoon zijn: aansluiten bij wat God doet

Onze buurtbarbecue loopt ten einde. Alles is weer opgeruimd. We zitten nog even na te praten en dan wandelt ineens Abdi …
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema